FANDOM


Đánh bồi
【 追撃 】
Kỹ năng Trạng thái
Icon skill 1126 Icon status 1126
Mã số 1126
Giá trị tối đa 100%
Liên hệ

Kỹ năng và trạng thái「Đánh bồi」có thể giúp nhân vật đánh theo cùng một mục tiêu với đồng đội, đều bằng đòn đánh thường. Điều kiện khác là mục tiêu ấy còn đang hiện diện,

Giá trị của「Đánh bồi」là tỉ lệ thành công, hay tỉ lệ đòn đánh có thể gây ra được tác động. Trường hợp kỹ năng được mô tả không có cụm từ「Có tỉ lệ (確率で)」thì tỉ lệ thành công là chắc chắn.

Tuy nhiên, như hầu hết các Trạng thái cường hóa khác, trường hợp có nhiều hơn một trạng thái cùng loại đang có trên một nhân vật, thì chỉ duy nhất trạng thái có giá trị lớn nhất là có tác động.

Đặc điểmEdit

  • Sát thương của「Đánh bồi」chỉ bằng 80% sát thương đòn đánh thường.
  • Cả nhân vật đánh bồi và đối tượng đều không thu được MP.
  • Trạng thái「Đánh bồi」chỉ áp dụng với đòn đánh thường của đồng đội, không kích hoạt cùng Magia hay Doppel. Trường hợp mục tiêu đã bị tiêu diệt bởi đồng đội,「Đánh bồi」sẽ không được kích hoạt.


Cấp độ kỹ năng (Memoria)Edit

※Công thức: Giá trị = Cấp độ kỹ năng * 5% + 5%
Cấp độ I II III IV V
Giá trị 10% 15% 20% 25% 30%
VI VII VIII IX X
35% 40% 45% 50% 55%

Ứng dụngEdit

Cấp bậc: ★2Edit

Touzai no Kinchou ID: 1223
Memoria 1223 s Icon skill 1126 Chase Adept
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ Đánh bồi II III
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Cấp bậc: ★4Edit

Kono Sekai de Ikiteiku ID: 1254
Memoria 1254 s Icon skill 1126 Phantom Stab
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ Đánh bồi
Giảm sức phòng ngự
VI
III
VII
IV
Tác động Bản thân / 3-lượt Số lượt hồi 10 8
Tobikkiri no Butai ID: 1414
Memoria 1414 s Icon skill 1126 Performance Belief
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ Đánh bồi
Chịu đựng
-
-
IX
100%
Giới hạn sự kiện
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi - 8

Giới hạn nhân vậtEdit

Hikari o Shitta hi ID: 1108
MemoriaIcon Hikari o Shitta hi Icon skill 1126 Chase Attack
Mặc định Tối đa Chú thích
Đánh bồi
Tăng sát thương Magia
100%
-
100%
IX
Dành riêng cho
Isuzu Ren
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 7 6
Kuusou Sekai no Sketch ID: 1185
MemoriaIcon Kuusou Sekai no Sketch Icon skill 1126 Chase Attack
Mặc định Tối đa Chú thích
Đánh bồi 100% 100% Dành riêng cho
Aino Mito
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 7 6
Kowareta Sekai de ID: 1299
Memoria 1299 s Icon skill 1124 Time Skip
Mặc định Tối đa Chú thích
Né tránh
Có tỉ lệ Đánh bồi
100%
VII
100%
X
Dành riêng cho
Akemi Homura
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 12 10

Cấp độ kỹ năng (Puella Magi - Connect)Edit

※Công thức: Giá trị = Cấp độ kỹ năng * 5% + 25%
Cấp độ I II III IV V
Giá trị 30% 35% 40% 45% 50%
VI VII VIII IX X
55% 60% 65% 70% 75%

※Không có quy chuẩn về cấp độ kỹ năng của Magia hay Doppel, chỉ có số liệu cụ thể cho từng trường hợp.

Ứng dụngEdit

Hozumi Shizuku ID: 3007
CharIcon HozumiShizuku Thuộc tính AttributeIcon Light Quang・Light Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastVDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★☆☆ Phân nhóm Attack Cấp độ kỹ năng (★4)
Connect
Icon skill 1087
Tăng sát thương gây ra
● Có tỉ lệ Đánh bồi
VII (35%)
60%
Isuzu Ren ID: 3025
CharIcon IsuzuRen Thuộc tính AttributeIcon Shadow Ám・Dark Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Magia Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1126
Đánh bồi
Tăng sức tấn công
Né tránh
100%
IX (40%)
100%

Kagami Masara ID: 3029
CharIcon KagamiMasara Thuộc tính AttributeIcon Light Quang・Light Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★☆ Phân nhóm Attack Cấp độ kỹ năng (★4)
Magia
Icon skill 1012
● Sát thương một mục tiêu
Đánh bồi (bản thân/1-lượt)
● Có tỉ lệ Né tránh (bản thân/1-lượt)
V (680%)
100%
30%

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.