FANDOM


MemoriaType Skill あーしの靴でしょ!
Giày của mình đây mà!
Memoria Aashi no Kutsu desho!

Minh họa: ニャン☆ぷぅ
Icon skill 1095 Guard Down
Công dụng Mặc định Tối đa
●Giảm sức phòng ngự
Tác động: Đơn mục tiêu / 1-lượt
V VI
Số lượt hồi chiêu 6 5
Chỉ số cộng thêm HP 382 955
ATK 0 0
DEF 442 1,055
Đối tượng Tất cả nhân vật
Cách sở hữu Gacha
Hồi ức
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.