FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Aino Mito S4
Minh họa Hanokage

Aino Mito S5
Minh họa Hanokage

Aino Mito SD

Thiết kế Hanokage
Lồng tiếng Naganawa Maria
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 12/03/2018
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Plant Aino Mito
相野 みと ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Balance
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 5,898 27,141 + ???
ATK 1,892 8,644 + ???
DEF 1,883 8,471 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Hai người thì hiệu quả hơn nhiều ha~!
●Có tỉ lệ [★4] / Né tránh [★5]
●Có tỉ lệ Khiêu khích
●Có tỉ lệ Chí mạng
Magia Shooting Thorny Burst
●Sát thương một mục tiêu
●Khiêu khích
●Có tỉ lệ [★4] / Né tránh [★5]
●Tăng sức phòng ngự [★5]
Doppel Doppel của Bao Dung
●Sát thương một mục tiêu
●Khiêu khích
●Né tránh
●Tăng sức phòng ngự


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Balance - Cân bằng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
21,539 6,860 6,729
HP + 6% Item ForestOrb B x 12 ATK + 6% Item RainbowOrb x 3 DEF + 6% Item ForestOrb C x 6
Accele + 6% Item NankinjouKusari x 8 Blast + 4% Item FurikoNeji x 12 Charge + 6% Item FurikoJuushin x 6
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
27,141 8,644 8,471
HP + 7% Item ForestOrb B x 15 ATK + 7% Item RainbowOrb x 3 DEF + 7% Item ForestOrb C x 10
Accele + 7% Item JinkouchinouCode x 10 Blast + 5% Item TachimimiHousoushi x 15 Charge + 7% Item TachimimiWata x 8


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1124 Hai người thì hiệu quả hơn nhiều ha~!
ふたりなら倍だよね~!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Có tỉ lệ [★4] / Né tránh [★5] VII
(60%)
100%
● Có tỉ lệ Khiêu khích VII
(60%)
IX
(70%)
● Có tỉ lệ Chí mạng VII
(60%)
IX
(70%)


● MAGIA

Icon skill 1012 Shooting Thorny Burst
ツキササルイバラノヤ
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
V
(680%)
VII
(720%)
10%
● Khiêu khích
Tác động: Bản thân / 1-lượt
100% 100% 0
● Có tỉ lệ [★4] / Né tránh [★5]
Tác động: Bản thân / 1-lượt
50% 100% 0
● Tăng sức phòng ngự [★5]
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
- 45% 2.5%


● DOPPEL

DoppelIcon 3015 Doppel của Bao Dung
包括のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
IX
(1672%)
22%
● Khiêu khích
Tác động: Bản thân / 1-lượt
100% 0
● Né tránh
Tác động: Bản thân / 1-lượt
100% 0
● Tăng sức phòng ngự
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
52.5% 2.5%

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item ForestBook A x 5 Item OkujoKagi x 5 Item ForestBook B x 3 Item MailGlider x 3 Item ForestBook C x 1 Item JinkouchinouCode x 1
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item ForestBook A x 7 Item FurikoNeji x 7 Item ForestBook B x 5 Item StaffKeySwitch x 5 Item ForestBook C x 3 Item FurikoJuushin x 3
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item ForestBook A x 9 Item TachimimiHousoushi x 9 Item ForestBook B x 7 Item MailGlider x 7 Item ForestBook C x 5 Item JinkouchinouCode x 5
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item ForestBook A x 11 Item FurikoNeji x 11 Item ForestBook B x 9 Item StaffKeySwitch x 5 Item ForestBook C x 7 Item FurikoJuushin x 7
Item CurseChip x 1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Kuusou Sekai no Sketch ID: 1185
MemoriaIcon Kuusou Sekai no Sketch Icon skill 1126 Chase Attack
Mặc định Tối đa Chú thích
Đánh bồi 100% 100% Dành riêng cho
Aino Mito
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 7 6
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.