FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Akemi Homura (Megane) S4
Minh họa Sasagi Koushi

Akemi Homura (Megane) S5
Minh họa Sasagi Koushi

Akemi Homura (Megane) SD

Thiết kế Aoki Ume
Lồng tiếng Saitou Chiwa
Nguyên tác Madoka Magica
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Giới hạn sự kiện
Cửa hàng (Item MagiaChipx 300)
AttributeIcon Shadow Akemi Homura (Megane)
暁美 ほむら (眼鏡ver.) ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Support
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 6,335 29,025 + 5,832
ATK 1,735 7,554 + 926
DEF 1,716 7,529 + 2,141
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon BlastV DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Hãy cùng nhau cố gắng nhé!
●Né tránh
●Tăng sát thương Magia [★5]
●Tăng sát thương Magia khi đối tượng là Madoka, Sayaka, Mami, Kyouko [★5] [Ẩn]
Magia Time Stop Special
●Sát thương toàn bộ địch
●Giảm thời gian hồi Kỹ năng
Doppel Doppel của Vòng Khép Kín
●Sát thương toàn bộ địch
●Giảm thời gian hồi Kỹ năng
●Hồi phục MP


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
23,464 6,110 6,088
HP + 8% Item RainbowOrb x 3 ATK + 5% Item DarkOrb B x 12 DEF + 5% Item DarkOrb C x 6
Accele + 4% Item OkujoKagi x 12 Blast + 6% Item NankinjouKusari x 8 Charge + 6% Item OkujoBalloon x 6
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
29,025 7,554 7,529
HP + 9% Item RainbowOrb x 3 ATK + 6% Item DarkOrb B x 15 DEF + 6% Item DarkOrb C x 10
Accele + 5% Item EmaMizuhiki x 15 Blast + 7% Item SunabaShovel x 10 Charge + 7% Item JinkouchinouCode x 8


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1124 Hãy cùng nhau cố gắng nhé!
一緒に頑張ろうね!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Né tránh 100% 100%
● Tăng sát thương Magia [★5] - III
(20%)
● Tăng sát thương Magia khi đối tượng là Madoka, Sayaka, Mami, Kyouko [★5] [Ẩn] - 7.5%


● MAGIA

Icon skill 1014 Time Stop Special
時間止めスペシャル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
V
(340%)
VII
(360%)
10%
● Giảm thời gian hồi Kỹ năng
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
-2 lượt hồi / lượt -2 lượt hồi / lượt 0


● DOPPEL

DoppelIcon 2003 Doppel của Vòng Khép Kín
閉鎖回路のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
IX
(836%)
22%
● Giảm thời gian hồi Kỹ năng
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
-2 lượt hồi / lượt 0
● Hồi phục MP
Tác động: Toàn đội
12.5 MP 1

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item DarkBook A x 5 Item OkujoKagi x 5 Item DarkBook B x 3 Item EmaMizuhiki x 3 Item DarkBook C x 1 Item TachimimiWata x 1
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item DarkBook A x 7 Item HitsujiFue x 7 Item DarkBook B x 5 Item NankinjouKusari x 5 Item DarkBook C x 3 Item HitsujiTsuno x 3
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item DarkBook A x 9 Item TachimimiHousoushi x 9 Item DarkBook B x 7 Item EmaMizuhiki x 7 Item DarkBook C x 5 Item OkujoBalloon x 5
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item DarkBook A x 11 Item EnbiHane x 11 Item DarkBook B x 9 Item MachibitoumaSharin x 5 Item DarkBook C x 7 Item HitsujiTsuno x 7
Item CurseChip x 1,000,000

◆ Mermoria đặc quyền

Kanojo wo Mamoru Watashi ni Naritai ID: 1081
MemoriaIcon Kanojo wo Mamoru Watashi ni Naritai Icon skill 1131 Skill Quick
Mặc định Tối đa Chú thích
Giảm thời gian hồi Kỹ năng 100% 100% Dành riêng cho
Akemi Homura
Tác động Bản thân / 3-lượt Số lượt hồi 15 13

◆ Tổng quan cường hóaEdit

※Đây là toàn bộ cường hóa khi Puella Magi đã đạt mức khai mở 100/100.

Chỉ số Emo HPHP + 5,832 Emo ATKATK + 926 Emo DEFDEF + 2,141
Disc Emo AcceleAccele + 4% Emo BlastBlast + 6% Emo Charge Charge + 5%
Emo Skill Kỹ năng Icon skill 1124 Parry
Né tránh
Số lượt hồi: 10      Tác động: Bản thân / 1-lượt

100%
Emo Ability Nội tại Icon skill 1220 Doppel Adept [ I ]
Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia

I (5%)
I (5%)
Icon skill 1216 MP Boost [ II ]
Tăng lượng MP thu thập khi trên 100MP

II (20%)
Icon skill 1220 Doppel Adept [ I ]
Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia

I (5%)
I (5%)
Icon skill 1216 MP Boost [ II ]
Tăng lượng MP thu thập khi trên 100MP

II (20%)
Icon skill 1214 Technical Adept [ II ]
Tăng sát thương Charge-Disc

II (10%)
Icon skill 1131 Skill Quick [ II ]
Có tỉ lệ Giảm thời gian hồi Kỹ năng

III (15%)
Icon skill 1214 Technical Adept [ II ]
Tăng sát thương Charge-Disc

II (10%)
Icon skill 1220 Doppel Adept [ I ]
Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia

I (5%)
I (5%)
Icon skill 1154 Jammer Edge [ II ]
Có tỉ lệ gây Khóa Kỹ năng trong đòn đánh (1-lượt)

II (15%)
Icon skill 1120 Shield Adept [ II ]
Trạng thái giảm sát thương nhận vào

II (10%)
Icon skill 1093 Morale Adept [ III ]
Tăng lượng MP thu thập

III (10%)
Icon skill 1131 Skill Quick [ II ]
Có tỉ lệ Giảm thời gian hồi Kỹ năng

III (15%)
Icon skill 1091 Charge Adept [ II ]
Tăng sát thương đòn đánh sau Charge

II (10%)

◆ Thông tin khácEdit

Thăng cấp & Khai mở DoppelEdit

20180706 MoemuraDoppel
※Thời gian áp dụng: Từ 06/07/2018 ~
※Nhiệm vụ: Xem thêm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.