FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Akemi Homura (Mizugi) S4
Minh họa いもあん

Akemi Homura (Mizugi) S5
Minh họa いもあん

Akemi Homura (Mizugi) SD

Thiết kế Aoki Ume
Lồng tiếng Saitou Chiwa
Nguyên tác Madoka Magica
Ngày ra mắt 20/07/2018
Cách sở hữu Giới hạn thời gian
AttributeIcon Light Akemi Homura (Mizugi)
暁美 ほむら (水着ver.) ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Magia
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 4,852 22,660 + ???
ATK 2,052 9,008 + ???
DEF 1,485 6,627 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon BlastV DiskIcon Charge
Connect Đối phương có to lớn thế nào thì chỉ cần hai ta!
●Né tránh
●Tăng sức tấn công
●Có tỉ lệ giảm thời gian hồi Kỹ năng
Magia Doppel Fishing Special
●Sát thương cường hóa thuộc tính một mục tiêu
●Gây Choáng
●Chịu đựng
Doppel Doppel của Vòng Khép Kín
●Sát thương cường hóa thuộc tính một mục tiêu
●Gây Choáng
●Gây Bóng tối
●Chịu đựng


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Magia - Kỹ năng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
17,971 7,132 5,268
HP + 6% Item LightOrb C x 6 ATK + 7% Item RainbowOrb x 3 DEF + 5% Item LightOrb B x 12
Accele + 6% Item KomoriTotte x 6 Blast + 6% Item EmaMizuhiki x 8 Charge + 4% Item TachimimiHousoushi x 12
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
22,660 9,008 6,627
HP + 7% Item LightOrb C x 10 ATK + 8% Item RainbowOrb x 3 DEF + 6% Item LightOrb B x 15
Accele + 7% Item HitsujiTsuno x 8 Blast + 7% Item RhytonRibbon x 10 Charge + 5% Item IkigamiKedama x 15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1124 Đối phương có to lớn thế nào thì chỉ cần hai ta!
ふたりなら大物相手でも!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Né tránh 100% 100%
● Tăng sức tấn công VII
(35%)
IX
(40%)
● Có tỉ lệ giảm thời gian hồi Kỹ năng 35% 55%


● MAGIA

Icon skill 1012 Doppel Fishing Special
荒磯ドッペルー本釣りスペシャル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương cường hóa thuộc tính một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
VI
(560%)
VIII
(600%)
10%
● Gây Choáng
Tác động: Đơn mục tiêu / 1-lượt
100% 100% 0
● Chịu đựng
Tác động: Bản thân
100%
1-lượt
100%
3-lượt
0


● DOPPEL

DoppelIcon 2300 Doppel của Vòng Khép Kín
閉鎖回路のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương cường hóa thuộc tính một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu / 1-lượt
VIII
(1496%)
22%
● Gây Choáng
Tác động: Đơn mục tiêu / 1-lượt
100% 0
● Gây Bóng tối
Tác động: Đơn mục tiêu / 2-lượt
100% 0
● Chịu đựng
Tác động: Bản thân / 3-lượt
100% 0

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item LightBook A x 5 Item OkujoKagi x 5 Item LightBook B x 3 Item OwlBucket x 3 Item LightBook C x 1 Item JinkouchinouCode x 1
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item LightBook A x 7 Item IkigamiKedama x 7 Item LightBook B x 5 Item SunabaMakigai x 5 Item LightBook C x 3 Item HitsujiTsuno x 3
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item LightBook A x 9 Item TachimimiHousoushi x 9 Item LightBook B x 7 Item MailGlider x 7 Item LightBook C x 5 Item SpeakerBell x 5
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item LightBook A x 11 Item IkigamiKedama x 11 Item LightBook B x 9 Item EmaMizuhiki x 5 Item LightBook C x 7 Item BigFerrisTurbine x 7
Item CurseChip x 1,000,000


◆ Mermoria đặc quyền
Ugo ID: 1233
Memoria 1233 s Icon skill 1161 Monopolize Draw
Mặc định Tối đa Chú thích
Rút ra Disc bản thân 100% 100% Dành riêng cho
Akemi Homura (Mizugi)
Tác động Bản thân Số lượt hồi 10 8
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.