FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Akino Kaede S3
Minh họa Aoki Ume

Akino Kaede S4
Minh họa

Akino Kaede S5
Minh họa

Akino Kaede SD

Akino Kaede SD2

Thiết kế Aoki Ume
Lồng tiếng Ohashi Ayaka
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Plant Akino Kaede
秋野 かえで ★ ★ ★ ☆ ☆
Phân nhóm Magia
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★5
HP 3,714 20,511
ATK 1,565 8,579
DEF 1,175 6,352
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon BlastV DiskIcon Charge
Connect M- Mình cũng sẽ cố gắng!
●Tăng sát thương gây ra
●Tăng lượng MP thu thập
●Tự động hồi phục HP [★5]
Magia Judgement Earth
●Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
●Có tỉ lệ gây Sương mù [★4~5]
●Tăng sát thương đòn đánh sau Charge [★5]
●Tăng MP khi dùng Accele [★5]
Doppel Doppel của Chiếm Đất
●Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
●Gây Sương mù
●Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
●Tăng MP khi dùng Accele


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Magia - Kỹ năng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.60
★★★
12,805 5,358 3,966
HP +5% Item ForestOrb B x7 ATK +6% Item ForestOrb C x4 DEF +4% Item ForestOrb A x9
Accele +5% Item RainbowOrb x2 Blast +5% Item OkujoBalloon x3 Charge +3% Item EnbiHane x8
Item CurseChip x300,000
Lv.80
★★★★
16,653 6,965 5,157
HP +6% Item ForestOrb C x6 ATK +7% Item RainbowOrb x3 DEF +5% Item ForestOrb B x12
Accele +6% Item TachimimiWata x6 Blast +6% Item NankinjouKusari x8 Charge +4% Item TachimimiHousoushi x12
Item CurseChip x1,000,000
Lv.100
★★★★★
20,511 8,579 6,352
HP +7% Item ForestOrb C x10 ATK +8% Item RainbowOrb x3 DEF +6% Item ForestOrb B x15
Accele +7% Item SpeakerBell x8 Blast +7% Item BigFerrisTurbine x10 Charge +5% Item FurikoNeji x15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1087 M- Mình cũng sẽ cố gắng!
わ、私も頑張ります!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★3 ★4 ★5
● Tăng sát thương gây ra V
(30%)
VII
(35%)
VIII
(37.5%)
● Tăng lượng MP thu thập V
(20%)
VII
(25%)
VIII
(27.5%)
● Tự động hồi phục HP [★5] - - VI
(6% / 3-lượt)


Magia

Icon skill 1014 Judgement Earth
ジャッジメントアース
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4 ★5
● Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
IV
(305%)
VI
(325%)
VII
(335%)
10%
● Có tỉ lệ gây Sương mù [★4~5]
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
- 40% 50% 0
● Tăng sát thương đòn đánh sau Charge [★5]
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
- - 20% 2.5%
● Tăng MP khi dùng Accele [★5]
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
- - 20% 2.5%


Doppel

DoppelIcon 1011 Doppel của Chiếm Đất
陣取りのドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
IX
(821%)
22%
● Gây Sương mù
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
100% 0
● Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
35% 2.5%
● Tăng MP khi dùng Accele
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
35% 2.5%


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item ForestBook A x4 Item HitsujiFue x4 Item ForestBook B x2 Item NankinjouKusari x2
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item ForestBook A x6 Item EnbiHane x6 Item ForestBook B x4 Item NankinjouKusari x4 Item ForestBook C x2 Item KaidanMonument x2
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item ForestBook A x8 Item TachimimiHousoushi x8 Item ForestBook B x6 Item NankinjouKusari x6 Item ForestBook C x4 Item HitsujiTsuno x4
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item ForestBook A x10 Item KagamiShoutaijou x10 Item ForestBook B x8 Item KaidanMonument x4 Item ForestBook C x6 Item TachimimiWata x6
Item CurseChip x1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Animal Paradise ID: 1078
MemoriaIcon Animal Paradise Icon skill 1156 Attribute Draw
Mặc định Tối đa Chú thích
Rút ra Disc cùng thuộc tính với bản thân

100%

100%

Dành riêng cho
Akino Kaede
Tác động Toàn đội / 1-lượt Số lượt hồi 15 13