CharButton Data.png CharButton Profile.png CharButton Quest.png CharButton Voice.png

Amane Tsukasa S3.png
Minh họa Hayami Chika

Amane Tsukasa S4.png
Minh họa Sasagi Koushi

Amane Tsukasa S5.png
Minh họa Futene

Amane Tsukasa SD.png

Amane Tsukasa SD2.png

Thiết kế Hayami Chika
Lồng tiếng Uchida Aya
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 30/11/2017
Cách sở hữu Giới hạn sự kiện
AttributeIcon Light.png Amane Tsukasa
天音 月咲 ★ ★ ★ ☆ ☆
Phân nhóm Magia
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 3,714 21,161 + ???
ATK 1,543 8,071 + ???
DEF 1,197 6,613 + ???
Disc DiskIcon Accele.png DiskIcon Accele.png DiskIcon BlastV.png DiskIcon Charge.png DiskIcon Charge.png
Connect Này là bản hòa thanh của bọn ta
●Hồi phục MP
●Hồi phục MP lần nữa khi đối tượng là Tsukuyo
Magia Cherry Ballad
●Sát thương toàn bộ địch
●Tăng MP khi dùng Accele
Doppel Doppel của Vô Duyên
●Sát thương toàn bộ địch
●Tăng MP khi dùng Accele


Emo HP.png HP Emo ATK.png ATK Emo DEF.png DEF Emo Accele.png Accele Emo Blast.png Blast Emo Charge.png Charge
Star on.png 16689 (+5%)
Star on.pngStar on.png
Star on.pngStar on.pngStar on.png
Star on.pngStar on.pngStar on.pngStar on.png
Star on.pngStar on.pngStar on.pngStar on.pngStar on.png
Cường Hóa
Tinh Thần
%MP hấp thụ khi Công 120% %MP hấp thụ khi Thủ 120%

Connect

Icon skill 1085.png Đây là tên skill của Connect
確率あげてこー!
Tác động Cấp độ kỹ năng
Star on.png4 Star on.png5
Tăng sức tấn công35%

40%
Hồi phục MP20 MP

25 MP
● (Có tỉ lệ) Gây Khóa Magia trong đòn đánh (1-lượt)


-
60%
-
100%

Magia

Icon skill 1014.png Đây là tên skill của Magia
ネオ・ジェネシス☆彡
Tác động Cấp độ kỹ năng Tăng
theo cấp
Star on.png4 Star on.png5
● Sát thương tất cả địch


(Expression error: Unexpected / operator.%)340%

360%
10%
Giảm sức phòng ngự
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt


15% 17.5% 2.5%
Tăng sức phòng ngự
Tác động: Bản thân / 3-lượt


22.5% 37.5% 2.5%
Tăng sát thương Magia
Tác động: Bản thân / 3-lượt


25% 2.5%


Doppel

Icon skill 1014.png Đây là tên Doppel
Doppel 100700 l.png

Tác động Giá trị
● Sát thương tất cả địch
902%
Giảm sức phòng ngự
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
35%
Tăng sức phòng ngự
Tác động: Bản thân / 3-lượt
47.5%
Tăng sát thương Magia
Tác động: Bản thân / 5-lượt
35%

Doppel 100700 c.png
白昼夢のドッペル
その姿は、マッチ売り
Doppel của giấc mơ ban ngày
Hình dạng là người bán diêm
Chủ nhân của cảm xúc này, sau khi đã trở thành Puella Magi, vẫn muốn có thêm sức mạnh để thực hiện tâm nguyện khác.
Doppel này sở hữu những que diêm bóc tách từ tuổi thọ của chủ nhân. Khi một que diêm được đánh lên, thì nó có thể biến mọi "khả năng" thành hiện thực. Số lượng que diêm còn lại là tuổi thọ của chủ nhân. Đồng nghĩa, sử dụng hết số diêm ấy sẽ là chấm dứt mạng sống. Là một Doppel rất mạnh, nhưng cũng như Doppel của Di Ngôn, do là hy sinh tuổi thọ bản thân nên lạm dụng nó là điều cấm kỵ.
Thiết kế: 原案・監修 =劇団イヌカレー(泥犬)

Cường hóa Magia[edit source]

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item LightBook A.png x 4 Item EnbiHane.png x 4 Item LightBook B.png x 2 Item MailGlider.png x 2
Item CurseChip.png x 10,000
Lv.2 Item LightBook A.png x 6 Item TachimimiHousoushi.png x 6 Item LightBook B.png x 4 Item MailGlider.png x 4 Item LightBook C.png x 2 Item JinkouchinouCode.png x 2
Item CurseChip.png x 100,000
Lv.3 Item LightBook A.png x 8 Item OkujoKagi.png x 8 Item LightBook B.png x 6 Item MailGlider.png x 6 Item LightBook C.png x 4 Item JinkouchinouCode.png x 4
Item CurseChip.png x 300,000
Lv.4 Item LightBook A.png x 10 Item FurikoNeji.png x 10 Item LightBook B.png x 8 Item JinkouchinouCode.png x 4 Item LightBook C.png x 6 Item OkujoBalloon.png x 6
Item CurseChip.png x 1,000,000


Memoria đặc quyền
Tsukasa no Takaramono ID: 1150
Memoria 1150 s.png Icon skill 1093.png Morale Up
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng lượng MP thu thập IX X Dành riêng cho
Amane Tsukasa
Tác động Template:EffectRange Số lượt hồi 8 7


Thông tin khác
Banner 0249 m.png
※Thời gian áp dụng: Từ 01/07/2019 ~
※Nhiệm vụ: Không có
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.