FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Amane Tsukasa S3
Minh họa Hayami Chika

Amane Tsukasa S4
Minh họa Sasagi Koushi

Amane Tsukasa S5
Minh họa Futene

Amane Tsukasa SD

Amane Tsukasa SD2

Thiết kế Hayami Chika
Lồng tiếng Uchida Aya
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 30/11/2017
Cách sở hữu Giới hạn sự kiện
AttributeIcon Light Amane Tsukasa
天音 月咲 ★ ★ ★ ☆ ☆
Phân nhóm Magia
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 3,714 21,161 + ???
ATK 1,543 8,071 + ???
DEF 1,197 6,613 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Này là bản hòa thanh của bọn ta
●Hồi phục MP
●Hồi phục MP lần nữa khi đối tượng là Tsukuyo
Magia Cherry Ballad
●Sát thương toàn bộ địch
●Tăng MP khi dùng Accele
Doppel Doppel của Vô Duyên
●Sát thương toàn bộ địch
●Tăng MP khi dùng Accele


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Magia - Kỹ năng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.60
★★★
12,716 5,209 4,127
HP + 7% Item LightOrb B x 7 ATK + 6% Item LightOrb C x 4 DEF + 4% Item LightOrb A x 9
Accele + 7% Item RainbowOrb x 2 Blast + 3% Item OkujoBalloon x 3 Charge + 3% Item FurikoNeji x 8
Item CurseChip x 300,000
Lv.80
★★★★
16,534 6,769 5,368
HP + 6% Item LightOrb C x 6 ATK + 7% Item RainbowOrb x 3 DEF + 5% Item LightOrb B x 12
Accele + 8% Item JinkouchinouCode x 6 Blast + 4% Item OkujoBalloon x 8 Charge + 4% Item FurikoNeji x 12
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
21,161 8,071 6,613
HP + 6% Item LightOrb C x 6 ATK + 7% Item RainbowOrb x 3 DEF + 5% Item LightOrb B x 12
Accele + 8% Item JinkouchinouCode x 6 Blast + 4% Item OkujoBalloon x 8 Charge + 4% Item FurikoNeji x 12


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1079 Này là bản hòa thanh của bọn ta
これがウチらのハーモニー
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★3 ★4 ★5
● Hồi phục MP IV
(20 MP)
VI
(25 MP)
VIII
(30 MP)
● Hồi phục MP lần nữa khi đối tượng là Tsukuyo 25 MP 25 MP 25 MP


● MAGIA

Icon skill 1014 Cherry Ballad
桜語り
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4 ★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
II
(310%)
IV
(330%)
VI
(350%)
10%
● Tăng MP khi dùng Accele
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
15% 20% 22.5% 2.5%


● DOPPEL

DoppelIcon NoData Doppel của Vô Duyên
無縁のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
VIII
(814%)
22%
● Tăng MP khi dùng Accele
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
27.5% 2.5%

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item LightBook A x 4 Item EnbiHane x 4 Item LightBook B x 2 Item MailGlider x 2
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item LightBook A x 6 Item TachimimiHousoushi x 6 Item LightBook B x 4 Item MailGlider x 4 Item LightBook C x 2 Item JinkouchinouCode x 2
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item LightBook A x 8 Item OkujoKagi x 8 Item LightBook B x 6 Item MailGlider x 6 Item LightBook C x 4 Item JinkouchinouCode x 4
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item LightBook A x 10 Item FurikoNeji x 10 Item LightBook B x 8 Item JinkouchinouCode x 4 Item LightBook C x 6 Item OkujoBalloon x 6
Item CurseChip x 1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Tsukasa no Takaramono ID: 1150
MemoriaIcon Tsukasa no Takaramono Icon skill 1093 Morale Up
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng lượng MP thu thập IX X Dành riêng cho
Amane Tsukasa
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 8 7


◆ Thông tin khác

Thăng cấp & Khai mở Doppel

Banner 0249 m
※Thời gian áp dụng: Từ 01/07/2019 ~
※Nhiệm vụ: Không có
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.