FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Amane Tsukuyo S4
Minh họa Hayami Chika

Amane Tsukuyo S5
Minh họa Sasagi Koushi

Amane Tsukuyo SD

Thiết kế Hayami Chika
Lồng tiếng Uchida Maaya
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 30/11/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Shadow Amane Tsukuyo
天音 月夜 ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Balance
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 5,811 26,146 + ???
ATK 1,892 8,708 + ???
DEF 1,911 8,728 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon Charge DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Đây là bản hòa tấu của chúng ta
●Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
●Có tỉ lệ Chí mạng
●Tăng sức tấn công khi đối tượng là Tsukasa
Magia Cherry Blizzard
●Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
●Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
Doppel Doppel của Tách Bạch
●Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
●Tăng sát thương đòn đánh sau Charge


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Balance - Cân bằng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
20,768 6,909 6,929
HP + 6% Item DarkOrb B x 12 ATK + 6% Item RainbowOrb x 3 DEF + 6% Item DarkOrb C x 6
Accele + 4% Item FurikoNeji x 12 Blast + 4% Item MailGlider x 8 Charge + 8% Item JinkouchinouCode x 6
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
26,146 8,708 8,728
HP + 7% Item DarkOrb B x 15 ATK + 7% Item RainbowOrb x 3 DEF + 7% Item DarkOrb C x 10
Accele + 5% Item FurikoNeji x 15 Blast + 5% Item OkujoBalloon x 10 Charge + 9% Item JinkouchinouCode x 8


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1091 Đây là bản hòa tấu của chúng ta
共に奏でるでございます
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Tăng sát thương đòn đánh sau Charge IX
(30%)
XI
(35%)
● Có tỉ lệ Chí mạng VII
(60%)
IX
(70%)
● Tăng sức tấn công khi đối tượng là Tsukasa 25% 30%


● MAGIA

Icon skill 1014 Cherry Blizzard
桜隠れ
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
V
(315%)
VII
(335%)
10%
● Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
Tác động: Toàn đội
25% / 3-lượt 30% / 5-lượt 2.5%


● DOPPEL

DoppelIcon 1018 Doppel của Tách Bạch
隔絶のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
IX
(821%)
10%
● Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
Tác động: Toàn đội / 5-lượt
35% 2.5%

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item DarkBook A x 5 Item EnbiHane x 5 Item DarkBook B x 3 Item MailGlider x 3 Item DarkBook C x 1 Item JinkouchinouCode x 1
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item DarkBook A x 7 Item KagamiShoutaijou x 7 Item DarkBook B x 5 Item MailGlider x 5 Item DarkBook C x 3 Item HitsujiTsuno x 3
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item DarkBook A x 9 Item OkujoKagi x 9 Item DarkBook B x 7 Item MailGlider x 7 Item DarkBook C x 5 Item JinkouchinouCode x 5
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item DarkBook A x 11 Item FurikoNeji x 11 Item DarkBook B x 9 Item JinkouchinouCode x 5 Item DarkBook C x 7 Item TachimimiWata x 7
Item CurseChip x 1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Tsukuyo no Takaramono ID: 1149
MemoriaIcon Tsukuyo no Takaramono Icon skill 1161 Monopolize Draw
Mặc định Tối đa Chú thích
Rút ra Disc bản thân 100% 100% Dành riêng cho
Amane Tsukuyo
Tác động Bản thân Số lượt hồi 5 4
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.