FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Amano Suzune S4
Minh họa GAN

Amano Suzune S5
Minh họa GAN

Amano Suzune SD

Thiết kế GAN
Lồng tiếng Nanjou Yoshino
Nguyên tác Suzune Magica
Ngày ra mắt 01/05/2018
Cách sở hữu Giới hạn thời gian
AttributeIcon Fire Amano Suzune
天乃 鈴音 ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Attack
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 4,830 21,004 + ???
ATK 2,058 9,513 + ???
DEF 1,592 7,057 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon Charge
Connect Tôi chỉ ra tay lúc này thôi...
●Tăng sát thương gây ra
●Có tỉ lệ Chí mạng
Magia Camellia Flame
●Sát thương toàn bộ địch
●Gây Thiêu đốt
●Có tỉ lệ Chí mạng [★5]
Doppel Doppel của Lời Hứa
●Sát thương toàn bộ địch
●Gây Thiêu đốt
●Chí mạng


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Attack - Tấn công
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
17,136 7,569 5,607
HP + 5% Item FlameOrb C x 6 ATK + 8% Item RainbowOrb x 3 DEF + 4% Item FlameOrb B x 12
Accele + 8% Item RhytonRibbon x 6 Blast + 4% Item HitsujiTsuno x 8 Charge + 4% Item KagamiShoutaijou x 12
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
21,004 9,513 7,057
HP + 6% Item FlameOrb C x 10 ATK + 9% Item RainbowOrb x 3 DEF + 5% Item FlameOrb B x 15
Accele + 9% Item OkujoBalloon x 8 Blast + 5% Item JinkouchinouCode x 10 Charge + 5% Item IkigamiKedama x 15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1087 Tôi chỉ ra tay lúc này thôi...
今だけは私が…
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Tăng sát thương gây ra VII
(35%)
IX
(40%)
● Có tỉ lệ Chí mạng VII
(60%)
IX
(70%)


● MAGIA

Icon skill 1012 Camellia Flame
受け継がれし炎
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
V
(340%)
VII
(360%)
10%
● Gây Thiêu đốt
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
100% 100% 0
● Có tỉ lệ Chí mạng [★5]
Tác động: Bản thân / 2-lượt
- 40% 0


● DOPPEL

DoppelIcon 4031 Doppel của Lời Hứa
約束のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
IX
(814%)
22%
● Gây Thiêu đốt
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
100% 0
● Chí mạng
Tác động: Bản thân / 2-lượt
100% 0

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item FlameBook A x 5 Item OkujoKagi x 5 Item FlameBook B x 3 Item EmaMizuhiki x 3 Item FlameBook C x 1 Item JinkouchinouCode x 1
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item FlameBook A x 7 Item IkigamiKedama x 7 Item FlameBook B x 5 Item StaffKeySwitch x 5 Item FlameBook C x 3 Item HitsujiTsuno x 3
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item FlameBook A x 9 Item TachimimiHousoushi x 9 Item FlameBook B x 7 Item MailGlider x 7 Item FlameBook C x 5 Item MachibitoumaSharin x 5
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item FlameBook A x 11 Item IkigamiKedama x 11 Item FlameBook B x 9 Item StaffKeySwitch x 5 Item FlameBook C x 7 Item FurikoJuushin x 7
Item CurseChip x 1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Omajinai ID: 1204
Memoria 1204 s Icon skill 1121 Critical Strike
Mặc định Tối đa Chú thích
Chí mạng 100% 100% Dành riêng cho
Amano Suzune
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 6 5
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.