FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Ami Ria S3
Minh họa Nardack

Ami Ria S4
Minh họa Nardack

Ami Ria SD

Thiết kế Nardack
Lồng tiếng Tachibana Rika
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 23/04/2018
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Shadow Ami Ria
阿見 莉愛 ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Magia
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★4 Cường hóa
tinh thần
HP 3,720 16,685 + ???
ATK 1,574 7,012 + ???
DEF 1,172 5,142 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon BlastH DiskIcon Charge
Connect Hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ta!
●Tăng sát thương gây ra
●Gây Bóng tối trong đòn đánh
Magia Bella Spina
●Sát thương cường hóa thuộc tính một mục tiêu
●Có tỉ lệ [★3] / Gây Quyến rũ [★4]
●Giảm sức phòng ngự
●Loại bỏ Trạng thái bổ trợ [★4]


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Magia - Kỹ năng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.60
★★★
12,197 5,380 3,956
HP + 5% Item DarkOrb B x 7 ATK + 6% Item DarkOrb C x 4 DEF + 4% Item DarkOrb A x 9
Accele + 5% Item RainbowOrb x 2 Blast + 5% Item OkujoBalloon x 3 Charge + 3% Item EnbiHane x 8
Item CurseChip x 300,000
Lv.80
★★★★
16,685 7,012 5,142
HP + 6% Item DarkOrb C x 6 ATK + 7% Item RainbowOrb x 3 DEF + 5% Item DarkOrb B x 12
Accele + 6% Item TachimimiWata x 6 Blast + 6% Item EmaMizuhiki x 8 Charge + 4% Item TachimimiHousoushi x 12


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1087 Hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ta!
私の美しさを見て励みなさい!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★3 ★4
● Tăng sát thương gây ra V
(30%)
VII
(35%)
● Gây Bóng tối trong đòn đánh 100% 100%


● MAGIA

Icon skill 1012 Bella Spina
ベラ・スピーナ
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4
● Sát thương cường hóa thuộc tính một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
IV
(520%)
VI
(560%)
10%
● Có tỉ lệ [★3] / Gây Quyến rũ [★4]
Tác động: Đơn mục tiêu / 1-lượt
37.5% 100% 0
● Giảm sức phòng ngự
Tác động: Đơn mục tiêu / 3-lượt
15% 25% -2.5%
● Loại bỏ Trạng thái bổ trợ [★4]
Tác động: Đơn mục tiêu
- 100% 0


Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item DarkBook A x 4 Item EnbiHane x 4 Item DarkBook B x 2 Item StaffKeySwitch x 2
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item DarkBook A x 6 Item TachimimiHousoushi x 6 Item DarkBook B x 4 Item StaffKeySwitch x 4 Item DarkBook C x 2 Item CuratorHood x 2
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item DarkBook A x 8 Item OkujoKagi x 8 Item DarkBook B x 6 Item StaffKeySwitch x 6 Item DarkBook C x 4 Item CuratorHood x 4
Item CurseChip x200,000
Lv.4 Item DarkBook A x 10 Item KagamiShoutaijou x 10 Item DarkBook B x 8 Item CuratorHood x 4 Item DarkBook C x 6 Item OkujoBalloon x 6
Item CurseChip x 1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Kudakete Naoutsukushii ID: 1201
Memoria 1201 s Icon skill 1136 Anti-Fascinate
Mặc định Tối đa Chú thích
Miễn nhiễm Quyến rũ
Có tỉ lệ miễn nhiễm Lóa mắt
100%
VIII
100%
IX
Dành riêng cho
Ami Ria
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.