FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice
Profile 3037
“'''''”'
MagiReco 3037

MagiReco 3037

Anna Meru【 安名 メル 】
Thông tin chung
Tuổi tác
Xuất thân Quận Daito
Trường học Học viện Daito
Năng lực Buộc kết quả theo quẻ bói
Vũ khí Bài tarot
Doppel / Ma Nữ
Thiết kế katsutake
Lồng tiếng Kanon Takao
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.