FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Awane Kokoro S4
Minh họa GAN

Awane Kokoro S5
Minh họa GAN

Awane Kokoro SD

Awane Kokoro SD2

Thiết kế GAN
Lồng tiếng Kondou Reina
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 10/11/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Light Awane Kokoro
粟根 こころ ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Defence
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★5
HP 6,392 28,327
ATK 1,602 7,308
DEF 2,217 10,001
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Cậu không cô đơn đâu
●Phản công
●Trạng thái giảm sát thương nhận vào
Magia Discreet Bullet
●Sát thương một mục tiêu
●Có tỉ lệ Phản công
●Giảm sát thương nhận vào [★5]
Doppel Doppel của Chịu Đựng
●Sát thương một mục tiêu
●Có tỉ lệ Phản công
●Giảm sát thương nhận vào


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Defence - Phòng thủ
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
22,512 5,683 7,896
HP +6% Item LightOrb C x6 ATK +4% Item LightOrb B x12 DEF +8% Item RainbowOrb x3
Accele +6% Item HitsujiTsuno x8 Blast +4% Item KagamiShoutaijou x12 Charge +6% Item RhytonRibbon x6
Item CurseChip x1,000,000
Lv.100
★★★★★
28,327 7,308 10,001
HP +7% Item LightOrb C x10 ATK +5% Item LightOrb B x15 DEF +9% Item RainbowOrb x3
Accele +7% Item RhytonRibbon x10 Blast +5% Item OwlBucket x15 Charge +7% Item TachimimiWata x8


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1125 Cậu không cô đơn đâu
もうひとりで我慢しないよ
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Phản công 100% 100%
● Trạng thái giảm sát thương nhận vào VII
(60%)
IX
(70%)


Magia

Icon skill 1012 Discreet Bullet
ディスクリート・バレット
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu / 1-lượt
V
(680%)
VII
(720%)
10%
● Có tỉ lệ Phản công
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
15% 20% 0
● Giảm sát thương nhận vào [★5]
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
- 37.5% 2.5%


Doppel

DoppelIcon 3016 Doppel của Chịu Đựng
我慢のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
IX
(1672%)
22%
● Có tỉ lệ Phản công
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
25% 0
● Giảm sát thương nhận vào
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
42.5% 2.5%


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item LightBook A x5 Item EnbiHane x5 Item LightBook B x3 Item OwlBucket x3 Item LightBook C x1 Item RhytonRibbon x1
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item LightBook A x7 Item KagamiShoutaijou x7 Item LightBook B x5 Item OwlBucket x5 Item LightBook C x3 Item HitsujiTsuno x3
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item LightBook A x9 Item OkujoKagi x9 Item LightBook B x7 Item OwlBucket x7 Item LightBook C x5 Item RhytonRibbon x5
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item LightBook A x11 Item HitsujiFue x11 Item LightBook B x9 Item RhytonRibbon x5 Item LightBook C x7 Item TachimimiWata x7
Item CurseChip x1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Mabuta no Ura ni Ukabu Keshiki ID: 1135
MemoriaIcon Mabuta no Ura ni Ukabu Keshiki Icon skill 1120 Enhance Shield
Mặc định Tối đa Chú thích
Trạng thái giảm sát thương nhận vào

VII

VIII

Dành riêng cho
Awane Kokoro
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 8 7
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.