FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Ayano Rika S3
Minh họa Mashimasaki

Ayano Rika S4
Minh họa Mashimasaki

Ayano Rika SD

Thiết kế Mashimasaki
Lồng tiếng Itou Kanae
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Fire Ayano Rika
綾野 梨花 ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Magia
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★4
HP 3,645 15,997
ATK 1,565 7,015
DEF 1,197 5,330
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon Charge
Connect Cùng nhau thì mọi chuyện sẽ ổn thôi!
●Tăng MP khi dùng Accele
●Có tỉ lệ Chí mạng
Magia Brilliant Beam
●Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
●Có tỉ lệ gây Quyến rũ [★4]


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Magia - Kỹ năng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.60
★★★
12,305 5,396 4,098
HP +7% Item FlameOrb C x4 ATK +4% Item FlameOrb A x9 DEF +4% Item FlameOrb B x7
Accele +7% Item RainbowOrb x2 Blast +3% Item KaidanMonument x3 Charge +3% Item TachimimiHousoushi x8
Item CurseChip x300,000
Lv.80
★★★★
15,997 7,015 5,330
HP +8% Item RainbowOrb x3 ATK +5% Item FlameOrb B x12 DEF +5% Item FlameOrb C x6
Accele +8% Item OkujoBalloon x6 Blast +4% Item NankinjouKusari x8 Charge +4% Item OkujoKagi x12


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1090 Cùng nhau thì mọi chuyện sẽ ổn thôi!
一緒なら大丈夫だよ!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★3 ★4
● Tăng MP khi dùng Accele VI
(35%)
VIII
(45%)
● Có tỉ lệ Chí mạng VI
(55%)
VIII
(65%)


Magia

Icon skill 1013 Brilliant Beam
キラ盛りビーム
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4
● Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
III
(305%)
V
(325%)
10%
● Có tỉ lệ gây Quyến rũ [★4]
Tác động: Tất cả địch / 1-lượt
- 40% 0


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item FlameBook A x4 Item HitsujiFue x4 Item FlameBook B x2 Item NankinjouKusari x2
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item FlameBook A x6 Item EnbiHane x6 Item FlameBook B x4 Item NankinjouKusari x4 Item FlameBook C x2 Item KaidanMonument x2
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item FlameBook A x8 Item TachimimiHousoushi x8 Item FlameBook B x6 Item NankinjouKusari x6 Item FlameBook C x4 Item HitsujiTsuno x4
Item CurseChip x200,000
Lv.4 Item FlameBook A x10 Item KagamiShoutaijou x10 Item FlameBook B x8 Item KaidanMonument x4 Item FlameBook C x6 Item TachimimiWata x6
Item CurseChip x1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Oshare Zenkai! ID: 1099
MemoriaIcon Oshare Zenkai! Icon skill 1161 Monopolize Draw
Mặc định Tối đa Chú thích
Rút ra Disc bản thân

100%

100%

Dành riêng cho
Ayano Rika
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 15 13