CharButton Data.png CharButton Profile.png CharButton Quest.png CharButton Voice.png

Ayano Rika S3.png
Minh họa Mashimasaki

Ayano Rika S4.png
Minh họa Mashimasaki

Ayano Rika SD.png

Thiết kế Mashimasaki
Lồng tiếng Itou Kanae
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Fire.png Ayano Rika
綾野 梨花 ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Magia
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★4 Cường hóa
tinh thần
HP 3,645 15,997 + 4,257
ATK 1,565 7,015 + 1,339
DEF 1,197 5,330 + 2,092
Disc DiskIcon Accele.png DiskIcon Accele.png DiskIcon Accele.png DiskIcon BlastH.png DiskIcon Charge.png
Connect Cùng nhau thì mọi chuyện sẽ ổn thôi!
●Tăng MP khi dùng Accele
●Có tỉ lệ Chí mạng
Magia Brilliant Beam
●Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
●Có tỉ lệ gây Quyến rũ [★4]


Emo HP.png HP Emo ATK.png ATK Emo DEF.png DEF Emo Accele.png Accele Emo Blast.png Blast Emo Charge.png Charge
Star on.png 16689 (+5%)
Star on.pngStar on.png
Star on.pngStar on.pngStar on.png
Star on.pngStar on.pngStar on.pngStar on.png
Star on.pngStar on.pngStar on.pngStar on.pngStar on.png
Cường Hóa
Tinh Thần
%MP hấp thụ khi Công 120% %MP hấp thụ khi Thủ 120%

Connect

Icon skill 1085.png Đây là tên skill của Connect
確率あげてこー!
Tác động Cấp độ kỹ năng
Star on.png4 Star on.png5
Tăng sức tấn công35%

40%
Hồi phục MP20 MP

25 MP
● (Có tỉ lệ) Gây Khóa Magia trong đòn đánh (1-lượt)


-
60%
-
100%

Magia

Icon skill 1014.png Đây là tên skill của Magia
ネオ・ジェネシス☆彡
Tác động Cấp độ kỹ năng Tăng
theo cấp
Star on.png4 Star on.png5
● Sát thương tất cả địch


(Expression error: Unexpected / operator.%)340%

360%
10%
Giảm sức phòng ngự
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt


15% 17.5% 2.5%
Tăng sức phòng ngự
Tác động: Bản thân / 3-lượt


22.5% 37.5% 2.5%
Tăng sát thương Magia
Tác động: Bản thân / 3-lượt


25% 2.5%

Cường hóa Magia[edit | edit source]

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item FlameBook A.png x 4 Item HitsujiFue.png x 4 Item FlameBook B.png x 2 Item NankinjouKusari.png x 2
Item CurseChip.png x 10,000
Lv.2 Item FlameBook A.png x 6 Item EnbiHane.png x 6 Item FlameBook B.png x 4 Item NankinjouKusari.png x 4 Item FlameBook C.png x 2 Item KaidanMonument.png x 2
Item CurseChip.png x 100,000
Lv.3 Item FlameBook A.png x 8 Item TachimimiHousoushi.png x 8 Item FlameBook B.png x 6 Item NankinjouKusari.png x 6 Item FlameBook C.png x 4 Item HitsujiTsuno.png x 4
Item CurseChip.png x200,000
Lv.4 Item FlameBook A.png x 10 Item KagamiShoutaijou.png x 10 Item FlameBook B.png x 8 Item KaidanMonument.png x 4 Item FlameBook C.png x 6 Item TachimimiWata.png x 6
Item CurseChip.png x 1,000,000

Memoria đặc quyền[edit | edit source]

Oshare Zenkai! ID: 1099
Memoria 1099 s.png Icon skill 1161.png Monopolize Draw
Mặc định Tối đa Chú thích
Rút ra Disc bản thân 100% 100% Dành riêng cho
Ayano Rika
Tác động Template:EffectRange Số lượt hồi 15 13

Emo Skill.png Kỹ năng

Icon skill 1176.png Direct to Consumer Số lượt hồi chiêu:【 8 】
Tổn thất MP
Tác động: Đơn mục tiêu
/ 30 MP
Giảm sức phòng ngự
Tác động: Đơn mục tiêu
/ 25%


Emo Ability.png Nội tại

Trạng thái Hiệu quả
Icon skill 1216.png MP Boost Tăng lượng MP hấp thụ khi trên 100MP / 20%
Icon skill 1141.png Anti Curse ● Có tỉ lệ Chống Nguyền rủa / 55%
Icon skill 1216.png MP Boost Tăng lượng MP hấp thụ khi trên 100MP / 20%
Icon skill 1091.png Charge Adept Tăng sát thương đòn đánh sau Charge / 10%
Icon skill 1220.png Doppel Adept Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia
/ 15%
/ 5%
Icon skill 1088.png Magia Adept Tăng sát thương Magia / 7.5%
Icon skill 1124.png Parry Adept ● Có tỉ lệ Né tránh / 15%
Icon skill 1088.png Magia Adept Tăng sát thương Magia / 7.5%
Icon skill 1131.png Skill Quick ● Có tỉ lệ Giảm thời gian hồi Kỹ năng / 15%
Icon skill 1155.png Anti Seal-Magia Chống Khóa Magia MAX / 100%
Icon skill 1220.png Doppel Adept Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia
/ 15%
/ 5%
Icon skill 1220.pngDoppel Adept Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia
/ 15%
/ 5%
Icon skill 1153.png Mesmerize Edge ● Có tỉ lệ Gây Lóa mắt trong đòn đánh (1-lượt) / 15%

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.