FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Ayano Rika S3
Minh họa Mashimasaki

Ayano Rika S4
Minh họa Mashimasaki

Ayano Rika SD

Thiết kế Mashimasaki
Lồng tiếng Itou Kanae
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Fire Ayano Rika
綾野 梨花 ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Magia
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★4 Cường hóa
tinh thần
HP 3,645 15,997 + 4,257
ATK 1,565 7,015 + 1,339
DEF 1,197 5,330 + 2,092
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon Charge
Connect Cùng nhau thì mọi chuyện sẽ ổn thôi!
●Tăng MP khi dùng Accele
●Có tỉ lệ Chí mạng
Magia Brilliant Beam
●Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
●Có tỉ lệ gây Quyến rũ [★4]


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Magia - Kỹ năng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.60
★★★
12,305 5,396 4,098
HP + 7% Item FlameOrb C x 4 ATK + 4% Item FlameOrb A x 9 DEF + 4% Item FlameOrb B x 7
Accele + 7% Item RainbowOrb x 2 Blast + 3% Item KaidanMonument x 3 Charge + 3% Item TachimimiHousoushi x 8
Item CurseChip x 300,000
Lv.80
★★★★
15,997 7,015 5,330
HP + 8% Item RainbowOrb x 3 ATK + 5% Item FlameOrb B x 12 DEF + 5% Item FlameOrb C x 6
Accele + 8% Item OkujoBalloon x 6 Blast + 4% Item NankinjouKusari x 8 Charge + 4% Item OkujoKagi x 12


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1090 Cùng nhau thì mọi chuyện sẽ ổn thôi!
一緒なら大丈夫だよ!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★3 ★4
● Tăng MP khi dùng Accele VI
(35%)
VIII
(45%)
● Có tỉ lệ Chí mạng VI
(55%)
VIII
(65%)


● MAGIA

Icon skill 1014 Brilliant Beam
キラ盛りビーム
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4
● Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
III
(305%)
V
(325%)
10%
● Có tỉ lệ gây Quyến rũ [★4]
Tác động: Tất cả địch / 1-lượt
- 40% 0


Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item FlameBook A x 4 Item HitsujiFue x 4 Item FlameBook B x 2 Item NankinjouKusari x 2
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item FlameBook A x 6 Item EnbiHane x 6 Item FlameBook B x 4 Item NankinjouKusari x 4 Item FlameBook C x 2 Item KaidanMonument x 2
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item FlameBook A x 8 Item TachimimiHousoushi x 8 Item FlameBook B x 6 Item NankinjouKusari x 6 Item FlameBook C x 4 Item HitsujiTsuno x 4
Item CurseChip x200,000
Lv.4 Item FlameBook A x 10 Item KagamiShoutaijou x 10 Item FlameBook B x 8 Item KaidanMonument x 4 Item FlameBook C x 6 Item TachimimiWata x 6
Item CurseChip x 1,000,000

Memoria đặc quyền

Oshare Zenkai! ID: 1099
MemoriaIcon Oshare Zenkai! Icon skill 1161 Monopolize Draw
Mặc định Tối đa Chú thích
Rút ra Disc bản thân 100% 100% Dành riêng cho
Ayano Rika
Tác động Bản thân Số lượt hồi 15 13

◆ Tổng quan cường hóaEdit

※Đây là toàn bộ cường hóa khi Puella Magi đã đạt mức khai mở 100/100.

Chỉ số Emo HPHP + 4,257 Emo ATKATK + 1,339 Emo DEFDEF + 2,092
Disc Emo AcceleAccele + 6% Emo BlastBlast + 3% Emo Charge Charge + 5%
Emo Skill Kỹ năng Icon skill 1174 Charm Eyes [ IV ]
Có tỉ lệ gây Quyến rũ
Số lượt hồi: 7      Tác động: Tất cả địch / 1-lượt

IV (37.5%)
Emo Ability Nội tại Icon skill 1220 Doppel Adept [ I ]
Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia

I (5%)
I (5%)
Icon skill 1216 MP Boost [ I ]
Tăng lượng MP thu thập khi trên 100MP

I (15%)
Icon skill 1220 Doppel Adept [ I ]
Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia

I (5%)
I (5%)
Icon skill 1220 Doppel Adept [ I ]
Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia

I (5%)
I (5%)
Icon skill 1216 MP Boost [ II ]
Tăng lượng MP thu thập khi trên 100MP

II (20%)
Icon skill 1155 Anti Seal-Magia [ VII ]
Có tỉ lệ Miễn nhiễm Khóa Magia

VII (55%)
Icon skill 1124 Parry Adept [ II ]
Có tỉ lệ Né tránh

II (15%)
Icon skill 1216 MP Boost [ II ]
Tăng lượng MP thu thập khi trên 100MP

II (20%)
Icon skill 1220 Doppel Adept [ II ]
Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia

II (10%)
I (5%)
Icon skill 1088 Magia Adept [ II ]
Tăng sát thương Magia

II (7.5%)
Icon skill 1145 Charm Edge [ II ]
Có tỉ lệ gây Quyến rũ trong đòn đánh (1-lượt)

II (15%)
Icon skill 1088 Magia Adept [ II ]
Tăng sát thương Magia

II (7.5%)
Icon skill 1088 Magia Adept [ II ]
Tăng sát thương Magia

II (7.5%)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.