Hướng dẫn cách Bind acc[edit | edit source]


Bước 1: Bấm vào biểu tượng bánh răng.
Bước 2: Bấm vào biểu tượng cờ lê.


Bind Acc 1.jpgBước 3: Chọn tab màu hồng thứ 4.

Chú ý: ở tab 1 có một ID là ID kết bạn, không nên nhầm lẫn giữa nó và ID chuyển đổi.
Bước 4:
- Dòng thứ nhất là ID chuyển đổi của bạn, khuyến cáo nên ghi lại ngoài giấy vì quên ID là coi như mất acc.
- Dòng thứ hai cho biết ID của bạn đã có mật khẩu chưa:
・設定 済 み : ID đã có mật khẩu, có thể chuyển khoản sang máy khác.
・未 設定 : ID chưa có mật khẩu, có nguy cơ mất tài khoản nếu lấy máy chọi mèo.
Nhấn nút màu hồng đẻ thiết lập hoặc đổi mật khẩu.


Bind Acc 2.jpgLúc này màn hình sẽ hiện ra một bảng như thế này:


Bind Acc 3.jpg

Bạn chỉ cần nhập mật khẩu mình muốn rồi sau đó nhấn nút hồng là xong.

Hướng dẫn cách đăng nhập trên thiết bị khác[edit | edit source]


Bước 1: Từ màn hình chính chọn tab nhỏ ở bên trái dưới màn hình


Login 1.jpgBước 2:: Nhập thông tin:
・Dòng 1 nhập ID chuyển đổi.
・Dòng 2 nhập mật khẩu.


Login 2.jpgSau khi nhập xong, bạn chỉ cần nhấn nút hồng.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.