FANDOM


Hướng dẫn cách Bind accEdit


Bước 1: Bấm vào biểu tượng bánh răng.
Bước 2: Bấm vào biểu tượng cờ lê.


Bind Acc 1


Bước 3: Chọn tab màu hồng thứ 4.

Chú ý: ở tab 1 có một ID là ID kết bạn, không nên nhầm lẫn giữa nó và ID chuyển đổi.
Bước 4:
- Dòng thứ nhất là ID chuyển đổi của bạn, khuyến cáo nên ghi lại ngoài giấy vì quên ID là coi như mất acc.
- Dòng thứ hai cho biết ID của bạn đã có mật khẩu chưa:
・設定 済 み : ID đã có mật khẩu, có thể chuyển khoản sang máy khác.
・未 設定 : ID chưa có mật khẩu, có nguy cơ mất tài khoản nếu lấy máy chọi mèo.
Nhấn nút màu hồng đẻ thiết lập hoặc đổi mật khẩu.


Bind Acc 2


Lúc này màn hình sẽ hiện ra một bảng như thế này:


Bind Acc 3

Bạn chỉ cần nhập mật khẩu mình muốn rồi sau đó nhấn nút hồng là xong.

Hướng dẫn cách đăng nhập trên thiết bị khácEdit


Bước 1: Từ màn hình chính chọn tab nhỏ ở bên trái dưới màn hình


Login 1


Bước 2:: Nhập thông tin:
・Dòng 1 nhập ID chuyển đổi.
・Dòng 2 nhập mật khẩu.


Login 2


Sau khi nhập xong, bạn chỉ cần nhấn nút hồng.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.