FANDOM


MemoriaType Skill 薔薇園の魔女の手下
Thủ hạ của Ma Nữ Vườn Hoa Hồng
Memoria Baraen no Majo no Teshita (A)

Minh họa: Gekidan Inu Curry
Icon skill 1085 Attack Up
Công dụng Mặc định Tối đa
●Tăng sức tấn công
Tác động: Bản thân / 1-lượt
III IV
Số lượt hồi chiêu 6 5
Chỉ số cộng thêm HP 220 550
ATK 0 0
DEF 180 450
Đối tượng Tất cả nhân vật
Cách sở hữu Normal Gacha
Hồi ức
Thủ hạ của Ma Nữ Vườn Hoa Hồng. Nhiệm vụ của nó là làm vườn. Bộ râu là là do Ma Nữ gắn lên nó.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.