FANDOM


Big Ferris no Turbine 【 ビッグフェリスのタービン 】
Item BigFerrisTurbine Vật phẩm dùng trong Thức tỉnh / Cường hóa Magia Đối tượng
EnemyIcon 6007


Quy đổi từ Cửa hàng
Nội dung cửa hàng
※Hạn quy đổi: Giới hạn trong tháng
Item BigFerrisTurbine Big Ferris no Turbine
10 Item MirrorsCoin x 50
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:


Sử dụng vật phẩm

Dùng trong Thức tỉnh

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
★4 Item BigFerrisTurbine x6 CharIcon UwasaTsuruno CharIcon AkemiHomura CharIcon MidoriRyou
★5 Item BigFerrisTurbine x8 CharIcon TsukuyoTsukasaMizugi CharIcon SakuraKyoukoMizugi CharIcon ElisaCeljska
Item BigFerrisTurbine x10 CharIcon AzusaMifuyu CharIcon AkinoKaede CharIcon HiiragiNemu CharIcon TamakiUi CharIcon IzumiKanagi CharIcon KirariHikaru CharIcon MadokaSenpai CharIcon KomachiMikura CharIcon MikuniOriko CharIcon TakamachiNanoha


Dùng trong Cường hóa Magia

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
Magia Lv.2 Item BigFerrisTurbine x3 CharIcon ChiakiRiko
Item BigFerrisTurbine x5 CharIcon HiiragiNemu
Magia Lv.3 Item BigFerrisTurbine x5 CharIcon SatomiTouka CharIcon TamakiUi CharIcon IzumiKanagi CharIcon KirariHikaru CharIcon HolyAlina CharIcon AkemiHomura CharIcon SakuraKyoukoMizugi CharIcon KomachiMikura CharIcon MidoriRyou CharIcon MakinoIkumi
Magia Lv.4 Item BigFerrisTurbine x5 CharIcon HolyAlina CharIcon TakamachiNanoha
Item BigFerrisTurbine x6 CharIcon UwasaTsuruno
Item BigFerrisTurbine x7 CharIcon TamakiIrohaMizugi CharIcon TsukuyoTsukasaMizugi CharIcon AkemiHomuraMizugi CharIcon MannenzakuraUwasa
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.