FANDOM


Enhancement

Cường hóa ma lực ("魔力強化", phiên âm: "maryoku kyouka") là chức năng giúp gia tăng cấp độ của nhân vật. Qua đó, nâng cao các chỉ số như HP, ATKDEF. Việc tăng cấp này sử dụng loại vật phẩm gọi là Ngọc cường hóa.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.