FANDOM


☆☆☆ Main Story - Chính Truyện ☆☆☆
Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8
Chương 1
Khởi đầu cùng Iroha

Truyện 1: Kyubey tí nị Edit

小さなキュゥベえ
Kyubey tí nị
Phân loại Chính truyện Số BATTLE 3
Độ khó Lv.1 Yêu cầu AP 5
Điểm kinh nghiệm người chơi 25 (5exp / AP) Cash Chip 100
Điểm kinh nghiệm nhân vật 50 Điểm kinh nghiệm Episode  ?
Thưởng hoàn thành Item MagiaStone x5
thông tin chi tiết
BATTLE 1
【Main 1-1-1】
Số WAVE 2 Thuộc tính AttributeIcon Fire
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Item CurseChip Item SunabaMakigai
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Không sử dụng Continue
Thưởng
Item MagiaStone x3
BATTLE 2
【Main 1-1-2】
Số WAVE Thuộc tính AttributeIcon Fire
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Item CurseChip Item SunabaMakigai
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Không sử dụng Continue
Thưởng
Item MagiaStone x3
BATTLE 3
【Main 1-1-3】
Số WAVE Thuộc tính AttributeIcon Fire
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Item CurseChip Item SunabaMakigai
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Không sử dụng Continue
Thưởng
Item MagiaStone x3

Truyện 2: Những Puella Magi ở Kamihama Edit

神浜市の魔法少女達
Những Puella Magi ở Kamihama
Phân loại Chính truyện Số BATTLE 4
Độ khó Lv.3 Yêu cầu AP 5
Điểm kinh nghiệm người chơi 25 (5exp / AP) Cash Chip  ?
Điểm kinh nghiệm nhân vật  ? Điểm kinh nghiệm Episode  ?
Thưởng hoàn thành Item MagiaStone x5
thông tin chi tiết
BATTLE 1
【Main 1-2-1】
Số WAVE Thuộc tính AttributeIcon Fire
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Item CurseChip Item TachimimiHousoushi
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Không sử dụng Continue
Thưởng
Item MagiaStone x3
BATTLE 2
【Main 1-2-2】
Số WAVE Thuộc tính AttributeIcon Fire
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Item CurseChip Item TachimimiHousoushi
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Không sử dụng Continue
Thưởng
Item MagiaStone x3
BATTLE 3
【Main 1-2-3】
Số WAVE Thuộc tính AttributeIcon Fire
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Item CurseChip Item TachimimiHousoushi
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Không sử dụng Continue
Thưởng
Item MagiaStone x3
BATTLE 4
【Main 1-2-4】
Số WAVE Thuộc tính AttributeIcon Water
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Item CurseChip Item AquaOrb B
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Không sử dụng Continue
Thưởng
Item MagiaStone x3

Truyện 3: Cô bé gặp trong giấc mơ... Edit

夢で見る少女…
Cô bé gặp trong giấc mơ...
Phân loại Chính truyện Số BATTLE 5
Độ khó Lv.5 Yêu cầu AP 5
Điểm kinh nghiệm người chơi 25 (5exp / AP) Cash Chip  ?
Điểm kinh nghiệm nhân vật  ? Điểm kinh nghiệm Episode  ?
Thưởng hoàn thành Trang phục của Tamaki Iroha
thông tin chi tiết
BATTLE 1
【Main 1-3-1】
Số WAVE Thuộc tính AttributeIcon Fire
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Item CurseChip Item SunabaMakigai
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Không sử dụng Continue
Thưởng
Item MagiaStone x3
BATTLE 2
【Main 1-3-2】
Số WAVE Thuộc tính AttributeIcon Fire
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Item CurseChip Item SunabaMakigai
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Không sử dụng Continue
Thưởng
Item MagiaStone x3
BATTLE 3
【Main 1-3-3】
Số WAVE Thuộc tính AttributeIcon Fire
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Item CurseChip Item SunabaMakigai Item SunabaShovel
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Không sử dụng Continue
Thưởng
Item MagiaStone x3
BATTLE 4
【Main 1-3-4】
Số WAVE Thuộc tính AttributeIcon Water
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Item CurseChip Item AquaOrb B
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Không sử dụng Continue
Thưởng
Item MagiaStone x3
BATTLE 5
【Main 1-3-5】
Số WAVE Thuộc tính AttributeIcon Fire
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Item CurseChip Item TachimimiHousoushi
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Không sử dụng Continue
Thưởng
Item MagiaStone x3☆☆☆ Main Story - Chính Truyện ☆☆☆
Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8