FANDOM


☆☆☆ Main Story - Chính Truyện ☆☆☆
Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8
Chương 2
Đồn đại về Luật Tuyệt Giao

Truyện 1: Thăm hỏi sự thân thiết của hai người Edit

ふたりの親友を訪れて
Thăm hỏi sự thân thiết của hai người
Phân loại Chính truyện Số BATTLE 4
Độ khó Lv.6 Yêu cầu AP 6
Điểm kinh nghiệm người chơi 36 (6exp / AP) Cash Chip  ?
Điểm kinh nghiệm nhân vật  ? Điểm kinh nghiệm Episode  ?
Thưởng hoàn thành Magia Stone x5
thông tin chi tiết
BATTLE 1
【Main 2-1-1】
Số WAVE Thuộc tính AttributeIcon Light AttributeIcon Plant
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Magia Stone x3
BATTLE 2
【Main 2-1-2】
Số WAVE Thuộc tính AttributeIcon Light AttributeIcon Plant
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Magia Stone x3
BATTLE 3
【Main 2-1-3】
Số WAVE Thuộc tính AttributeIcon Light AttributeIcon Plant
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Magia Stone x3
BATTLE 4
【Main 2-1-4】
Số WAVE 1 Thuộc tính AttributeIcon Water
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
AquaOrb_B
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Magia Stone x3

Truyện 2: Những đồn đại tràn ngập thành phố Kamihama Edit

神浜市に溢れる噂
Những đồn đại tràn ngập thành phố Kamihama
Phân loại Chính truyện Số BATTLE 4
Độ khó Lv.7 Yêu cầu AP 6
Điểm kinh nghiệm người chơi 36 (6exp / AP) Cash Chip  ?
Điểm kinh nghiệm nhân vật  ? Điểm kinh nghiệm Episode  ?
Thưởng hoàn thành Magia Stone x5
thông tin chi tiết
BATTLE 1
【Main 2-2-1】
Số WAVE Thuộc tính AttributeIcon Shadow AttributeIcon Plant
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Magia Stone x3
BATTLE 2
【Main 2-2-2】
Số WAVE Thuộc tính AttributeIcon Shadow AttributeIcon Plant
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Magia Stone x3
BATTLE 3
【Main 2-2-3】
Số WAVE Thuộc tính AttributeIcon Shadow AttributeIcon Plant
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Magia Stone x3
BATTLE 4
【Main 2-2-4】
Số WAVE Thuộc tính AttributeIcon Shadow AttributeIcon Plant
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Magia Stone x3

Truyện 3: Kế hoạch đụng mặt ngẫu nhiên của Momoko! Edit

ももこの鉢合わせ作戦!
Kế hoạch đụng mặt ngẫu nhiên của Momoko!
Phân loại Chính truyện Số BATTLE 5
Độ khó Lv.8 Yêu cầu AP 6
Điểm kinh nghiệm người chơi 36 (6exp / AP) Cash Chip  ?
Điểm kinh nghiệm nhân vật  ? Điểm kinh nghiệm Episode  ?
Thưởng hoàn thành Magia Stone x5
thông tin chi tiết
BATTLE 1
【Main 2-3-1】
Số WAVE Thuộc tính AttributeIcon Light AttributeIcon Plant
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Magia Stone x3
BATTLE 2
【Main 2-3-2】
Số WAVE Thuộc tính AttributeIcon Light AttributeIcon Plant
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Magia Stone x3
BATTLE 3
【Main 2-3-3】
Số WAVE Thuộc tính AttributeIcon Light AttributeIcon Plant
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Magia Stone x3
BATTLE 4
【Main 2-3-4】
Số WAVE Thuộc tính AttributeIcon Light AttributeIcon Plant
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Magia Stone x3
BATTLE 5
【Main 2-3-5】
Số WAVE Thuộc tính AttributeIcon Water
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Magia Stone x3

Truyện 4: Tìm kiếm Kaede bị mất tích Edit

消えたかえでを探して
Tìm kiếm Kaede bị mất tích
Phân loại Chính truyện Số BATTLE 4
Độ khó Lv.9 Yêu cầu AP 6
Điểm kinh nghiệm người chơi 36 (6exp / AP) Cash Chip  ?
Điểm kinh nghiệm nhân vật  ? Điểm kinh nghiệm Episode  ?
Thưởng hoàn thành Magia Stone x5
thông tin chi tiết
BATTLE 1
【Main 2-4-1】
Số WAVE Thuộc tính AttributeIcon Shadow AttributeIcon Plant
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Magia Stone x3
BATTLE 2
【Main 2-4-2】
Số WAVE Thuộc tính AttributeIcon Shadow AttributeIcon Plant
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Magia Stone x3
BATTLE 3
【Main 2-4-3】
Số WAVE Thuộc tính AttributeIcon Shadow AttributeIcon Plant
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Magia Stone x3
BATTLE 4
【Main 2-4-4】
Số WAVE Thuộc tính AttributeIcon Water AttributeIcon Plant
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Magia Stone x3

Truyện 5: Uwasa giương vuốt Edit

牙を剥くウワサ
Uwasa giương vuốt
Phân loại Chính truyện Số BATTLE 5
Độ khó Lv.10 Yêu cầu AP 7
Điểm kinh nghiệm người chơi 36 (5.1exp / AP) Cash Chip  ?
Điểm kinh nghiệm nhân vật  ? Điểm kinh nghiệm Episode  ?
Thưởng hoàn thành Destiny Gem x5 của Tamaki Iroha
thông tin chi tiết
BATTLE 1
【Main 2-5-1】
Số WAVE Thuộc tính AttributeIcon Water
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Magia Stone x3
BATTLE 2
【Main 2-5-2】
Số WAVE Thuộc tính AttributeIcon Water
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Magia Stone x3
BATTLE 3
【Main 2-5-3】
Số WAVE Thuộc tính AttributeIcon Water
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Magia Stone x3
BATTLE 4
【Main 2-5-4】
Số WAVE Thuộc tính AttributeIcon Light AttributeIcon Plant
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Magia Stone x3
BATTLE 5
【Main 2-5-5】
Số WAVE Thuộc tính AttributeIcon Shadow AttributeIcon Plant
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Magia Stone x3☆☆☆ Main Story - Chính Truyện ☆☆☆
Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.