FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Chiaki Riko S4
Minh họa Ragho

Chiaki Riko S5
Minh họa Ragho

Chiaki Riko SD

Thiết kế Ragho
Lồng tiếng Akao Hikaru
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 09/10/2018
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Light Chiaki Riko
千秋 理子 ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Support
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 6,374 27,725 + ???
ATK 1,706 8,175 + ???
DEF 1,677 7,429 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon Charge DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Ta làm kiểu này nè!
●Tăng sức tấn công
●Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
●Có tỉ lệ [★4] / Gây Khóa Kỹ năng trong đòn đánh [★5]
Magia Yummy Hunter
●Sát thương toàn bộ địch
●Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
●Có tỉ lệ Chí mạng
●Hồi phục MP
Doppel Doppel của Chuyền Tay
●Sát thương toàn bộ địch
●Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
●Có tỉ lệ Chí mạng
●Hồi phục MP


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
22,614 6,274 5,906
HP + 8% Item RainbowOrb x 3 ATK + 5% Item LightOrb B x 12 DEF + 5% Item LightOrb C x 6
Accele + 4% Item TachimimiHousoushi x 12 Blast + 4% Item MailGlider x 8 Charge + 8% Item SpeakerBell x 6
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
27,725 8,175 7,429
HP + 9% Item RainbowOrb x 3 ATK + 6% Item LightOrb B x 15 DEF + 6% Item LightOrb C x 10
Accele + 5% Item KumaErimaki x 15 Blast + 5% Item SunabaShovel x 10 Charge + 9% Item CuratorHood x 8


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1085 Ta làm kiểu này nè!
こんな風にするの!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Tăng sức tấn công VII
(35%)
IX
(40%)
● Tăng sát thương đòn đánh sau Charge VIII
(27.5%)
X
(32.5%)
● Có tỉ lệ [★4] / Gây Khóa Kỹ năng trong đòn đánh [★5] 65% 100%


● MAGIA

Icon skill 1014 Yummy Hunter
食べごろハンター
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
V
(340%)
VII
(360%)
10%
● Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
25% 30% 2.5%
● Có tỉ lệ Chí mạng
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
25% 30% 0
● Hồi phục MP
Tác động: Toàn đội
15 MP 20 MP 1


● DOPPEL

DoppelIcon 3035 Doppel của Chuyền Tay
手繰りのドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
IX
(814%)
22%
● Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
35% 2.5%
● Có tỉ lệ Chí mạng
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
30% 0
● Hồi phục MP
Tác động: Toàn đội
25 MP 1

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item LightBook A x 5 Item OkujoKagi x 5 Item LightBook B x 3 Item NankinjouKusari x 3 Item LightBook C x 1 Item TachimimiWata x 1
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item LightBook A x 7 Item KomoriDaiza x 7 Item LightBook B x 5 Item SunabaShovel x 5 Item LightBook C x 3 Item BigFerrisTurbine x 3
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item LightBook A x 9 Item RurouKui x 9 Item LightBook B x 7 Item OwlBucket x 7 Item LightBook C x 5 Item OkujoBalloon x 5
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item LightBook A x 11 Item HitsujiFue x 11 Item LightBook B x 9 Item KumaErimaki x 5 Item LightBook C x 7 Item SpeakerBell x 7
Item CurseChip x 1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Risou e no Tegakari ID: 1263
Memoria 1263 s Icon skill 1164 Monopolize Draw
Mặc định Tối đa Chú thích
Rút ra Disc bản thân 100% 100% Dành riêng cho
Chiaki Riko
Tác động Bản thân Số lượt hồi 5 4
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.