FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Chiaki Riko S4
Minh họa Ragho

Chiaki Riko S5
Minh họa Ragho

Chiaki Riko SD

Thiết kế Ragho
Lồng tiếng Akao Hikaru
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 09/10/2018
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Light Chiaki Riko
千秋 理子 ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Support
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★5
HP 6,374 27,725
ATK 1,706 8,175
DEF 1,677 7,429
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon Charge DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Ta làm kiểu này nè!
●Tăng sức tấn công
●Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
●Có tỉ lệ [★4] / Gây Khóa Kỹ năng trong đòn đánh [★5]
Magia Yummy Hunter
●Sát thương toàn bộ địch
●Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
●Có tỉ lệ Chí mạng
●Hồi phục MP
Doppel Doppel của Chuyền Tay
●Sát thương toàn bộ địch
●Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
●Có tỉ lệ Chí mạng
●Hồi phục MP


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
22,614 6,274 5,906
HP +8% Item RainbowOrb x3 ATK +5% Item LightOrb B x12 DEF +5% Item LightOrb C x6
Accele +4% Item TachimimiHousoushi x12 Blast +4% Item MailGlider x8 Charge +8% Item SpeakerBell x6
Item CurseChip x1,000,000
Lv.100
★★★★★
27,725 8,175 7,429
HP +9% Item RainbowOrb x3 ATK +6% Item LightOrb B x15 DEF +6% Item LightOrb C x10
Accele +5% Item KumaErimaki x15 Blast +5% Item SunabaShovel x10 Charge +9% Item CuratorHood x8


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1085 Ta làm kiểu này nè!
こんな風にするの!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Tăng sức tấn công VII
(35%)
IX
(40%)
● Tăng sát thương đòn đánh sau Charge VIII
(27.5%)
X
(32.5%)
● Có tỉ lệ [★4] / Gây Khóa Kỹ năng trong đòn đánh [★5] 65% 100%


Magia

Icon skill 1014 Yummy Hunter
食べごろハンター
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
V
(340%)
VII
(360%)
10%
● Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
25% 30% 2.5%
● Có tỉ lệ Chí mạng
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
25% 30% 0
● Hồi phục MP
Tác động: Toàn đội
15 MP 20 MP 1


Doppel

DoppelIcon 3035 Doppel của Chuyền Tay
手繰りのドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
IX
(814%)
22%
● Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
35% 2.5%
● Có tỉ lệ Chí mạng
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
30% 0
● Hồi phục MP
Tác động: Toàn đội
25 MP 1


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item LightBook A x5 Item OkujoKagi x5 Item LightBook B x3 Item NankinjouKusari x3 Item LightBook C x1 Item TachimimiWata x1
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item LightBook A x7 Item KomoriDaiza x7 Item LightBook B x5 Item SunabaShovel x5 Item LightBook C x3 Item BigFerrisTurbine x3
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item LightBook A x9 Item RurouKui x9 Item LightBook B x7 Item OwlBucket x7 Item LightBook C x5 Item OkujoBalloon x5
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item LightBook A x11 Item HitsujiFue x11 Item LightBook B x9 Item KumaErimaki x5 Item LightBook C x7 Item SpeakerBell x7
Item CurseChip x1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Risou e no Tegakari ID: 1263
Memoria 1263 s Icon skill 1164 Monopolize Draw
Mặc định Tối đa Chú thích
Rút ra Disc bản thân

100%

100%

Dành riêng cho
Chiaki Riko
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 5 4
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.