FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Chitose Yuma S3
Minh họa Mura Kuroe

Chitose Yuma S4
Minh họa Mura Kuroe

Chitose Yuma SD

Thiết kế Mura Kuroe
Lồng tiếng Kuno Misaki
Nguyên tác Oriko Magica
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Plant Chitose Yuma
千歳 ゆま ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Heal
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★4 Cường hóa
tinh thần
HP 4,101 17,736 + 3,709
ATK 1,182 5,151 + 1,478
DEF 1,587 7,266 + 3,194
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon BlastH DiskIcon Charge
Connect Yuma sẽ giúp một tay!
●Hồi phục HP
Magia Lynx Impact
●Sát thương một mục tiêu
●Hồi phục HP
●Tăng đề kháng Trạng thái dị thường [★4]


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Heal - Hồi phục
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.60
★★★
13,648 3,962 5,586
HP + 5% Item ForestOrb B x 7 ATK + 4% Item ForestOrb A x 9 DEF + 6% Item ForestOrb C x 4
Accele + 5% Item RainbowOrb x 2 Blast + 5% Item MachibitoumaSharin x 3 Charge + 3% Item KagamiShoutaijou x 8
Item CurseChip x 300,000
Lv.80
★★★★
17,736 5,151 7,266
HP + 6% Item ForestOrb C x 6 ATK + 5% Item ForestOrb B x 12 DEF + 7% Item RainbowOrb x 3
Accele + 6% Item HitsujiTsuno x 6 Blast + 6% Item EmaMizuhiki x 8 Charge + 4% Item HitsujiFue x 12


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1078 Yuma sẽ giúp một tay!
ゆまがお手伝いするの!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★3 ★4
● Hồi phục HP V
(40% HP)
VII
(45% HP)


● MAGIA

Icon skill 1012 Lynx Impact
リンクスインパクト
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
II
(620%)
IV
(660%)
10%
● Hồi phục HP
Tác động: Toàn đội
17.5% HP 20% HP 2%
● Tăng đề kháng Trạng thái dị thường [★4]
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
- 30% 0


Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item ForestBook A x 4 Item OkujoKagi x 4 Item ForestBook B x 2 Item NankinjouKusari x 2
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item ForestBook A x 6 Item HitsujiFue x 6 Item ForestBook B x 4 Item EmaMizuhiki x 4 Item ForestBook C x 2 Item TachimimiWata x 2
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item ForestBook A x 8 Item TachimimiHousoushi x 8 Item ForestBook B x 6 Item NankinjouKusari x 6 Item ForestBook C x 4 Item HitsujiTsuno x 4
Item CurseChip x200,000
Lv.4 Item ForestBook A x 10 Item EnbiHane x 10 Item ForestBook B x 8 Item KaidanMonument x 4 Item ForestBook C x 6 Item OkujoBalloon x 6
Item CurseChip x 1,000,000

Memoria đặc quyền

Hero to no Deai ID: 1102
MemoriaIcon Hero to no Deai Icon skill 1168 Blast Draw
Mặc định Tối đa Chú thích
Rút ra Blast 100% 100% Dành riêng cho
Chitose Yuma
Tác động Toàn đội / 1-lượt Số lượt hồi 15 13

◆ Tổng quan cường hóaEdit

※Đây là toàn bộ cường hóa khi Puella Magi đã đạt mức khai mở 100/100.

Chỉ số Emo HPHP + 3,709 Emo ATKATK + 1,478 Emo DEFDEF + 3,194
Disc Emo AcceleAccele + 6% Emo BlastBlast + 6% Emo Charge Charge + 5%
Emo Skill Kỹ năng Icon skill 1078 Cure Heal Circle [ VI ]
Hồi phục HP
Số lượt hồi: 10      Tác động: Toàn đội

VI (21.2% HP)
Emo Ability Nội tại Icon skill 1216 MP Boost [ II ]
Tăng lượng MP thu thập khi trên 100MP

II (20%)
Icon skill 1216 MP Boost [ II ]
Tăng lượng MP thu thập khi trên 100MP

II (20%)
Icon skill 1092 Blast Adept [ II ]
Tăng sát thương Blast

II (16.5%)
Icon skill 1086 Guard Adept [ III ]
Tăng sức phòng ngự

III (22.5%)
Icon skill 1086 Guard Adept [ III ]
Tăng sức phòng ngự

III (22.5%)
Icon skill 1137 Anti Stun
Miễn nhiễm Choáng

100%
Icon skill 1129 Regenerate Adept [ IV ]
Tự động hồi phục HP

IV (5% HP)
Icon skill 1146 Stun Edge [ II ]
Có tỉ lệ gây Choáng trong đòn đánh (1-lượt)

II (15%)
Icon skill 1131
Có tỉ lệ Giảm thời gian hồi Kỹ năng

II (10%)
Icon skill 1088 Magia Adept [ III ]
Tăng sát thương Magia

III (10%)
Icon skill 1088 Magia Adept [ III ]
Tăng sát thương Magia

III (10%)
Icon skill 1089 Resist Adept [ II ]
Tăng đề kháng Trạng thái dị thường

II (25%)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.