FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Chun Meiyui S3
Minh họa 一十九二

Chun Meiyui S4
Minh họa 一十九二

Chun Meiyui S5
Minh họa 一十九二

Chun Meiyui SD

Chun Meiyui SD2

Thiết kế 一十九二
Lồng tiếng Nishi Asuka
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Water Chun Meiyui
純 美雨 ★ ★ ★ ☆ ☆
Phân nhóm Defense
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 5,012 26,662 + ???
ATK 1,256 6,733 + ???
DEF 1,660 9,379 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon Charge DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Giúp nhau là quy tắc xã hội
●Né tránh
●Có tỉ lệ Chí mạng
Magia Hawk Shadow Slash
●Sát thương một mục tiêu [★3]
●Sát thương ngẫu nhiên [★4~5]
●Tăng sát thương đòn đánh sau Charge [★5]
●Né tránh
Doppel [[|Doppel của ]]
●Sát thương ngẫu nhiên
●Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
●Né tránh


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm:
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.60
★★★
16,683 4,210 5,843
HP + 5% Item AquaOrb B x 7 ATK + 3% Item AquaOrb A x 9 DEF + 7% Item AquaOrb C x 4
Accele + 3% Item OkujoKagi x 8 Blast + 3% Item HitsujiTsuno x 3 Charge + 7% Item RainbowOrb x 2
Item CurseChip x 300,000
Lv.80
★★★★
21,677 5,471 7,605
HP + 6% Item AquaOrb C x 6 ATK + 4% Item AquaOrb B x 12 DEF + 8% Item RainbowOrb x 3
Accele + 4% Item KagamiShoutaijou x 12 Blast + 4% Item EmaMizuhiki x 8 Charge + 8% Item OkujoBalloon x 6
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
26,662 6,733 9,379
HP + 7% Item AquaOrb C x 10 ATK + 5% Item AquaOrb B x 15 DEF + 9% Item RainbowOrb x 3
Accele + 5% Item MascotTategami x 15 Blast + 5% Item KumaBolt x 10 Charge + 9% Item SunabaShovel x 8


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1124 Giúp nhau là quy tắc xã hội
助け合うのが組織の掟ヨ
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★3 ★4 ★5
● Né tránh 100% 100% 100%
● Có tỉ lệ Chí mạng V
(50%)
VII
(60%)
IX
(70%)


● MAGIA

Icon skill 1012 Hawk Shadow Slash
鷹影爪風斬
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4 ★5
● Sát thương một mục tiêu [★3]
Tác động: Đơn mục tiêu
III
(640%)
- - 10%
● Sát thương ngẫu nhiên [★4~5]
Tác động: Mục tiêu ngẫu nhiên
- V
(234.4% / 3-lần)
VII
(189.4% / 4 lần)
10%
● Tăng sát thương đòn đánh sau Charge [★5]
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
- - 25% 2.5%
● Né tránh
Tác động: Bản thân / 1-lượt
100% 100% 100% 0


● DOPPEL

DoppelIcon NoData [[|Doppel của ]]
安眠のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương ngẫu nhiên
Tác động: Đơn mục tiêu
IX
(331% / 5 lần)
17.6%
● Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
27.5% 2.5%
● Né tránh
Tác động: Bản thân / 2-lượt
100% 0

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item AquaBook A x 4 Item EnbiHane x 4 Item AquaBook B x 2 Item EmaMizuhiki x 2
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item AquaBook A x 6 Item TachimimiHousoushi x 6 Item AquaBook B x 4 Item EmaMizuhiki x 4 Item AquaBook C x 2 Item MachibitoumaSharin x 2
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item AquaBook A x 8 Item OkujoKagi x 8 Item AquaBook B x 6 Item EmaMizuhiki x 6 Item AquaBook C x 4 Item MachibitoumaSharin x 4
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item AquaBook A x 10 Item KagamiShoutaijou x 10 Item AquaBook B x 8 Item MachibitoumaSharin x 4 Item AquaBook C x 6 Item OkujoBalloon x 6
Item CurseChip x 1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Tsukaifurusareta Mokujin ID: 1094
MemoriaIcon Tsukaifurusareta Mokujin Icon skill 1167 Charge Draw
Mặc định Tối đa Chú thích
Rút ra Charge 100% 100% Dành riêng cho
Chun Meiyui
Tác động Toàn đội / 1-lượt Số lượt hồi 15 13
◆ Thông tin khác

Thăng cấp & Khai mở Doppel

Banner 0282 m
※Thời gian áp dụng: Từ 09/10/2019 ~
※Nhiệm vụ: Không có
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.