FANDOM


Connect

Connect ("コネクト", phiên âm: "konekuto") là loại kỹ năng được kích hoạt khi kéo-thả một Disc của một nhân vật vào một nhân vật khác trong tổ đội. Chủ nhân của Disc ấy sẽ thực hiện kỹ năng Connect, ngay tiếp theo sau đó, nhân vật được kéo-thả Disc sẽ thực hiện chức năng của Disc ấy. Bằng cách này, người chơi có thể gia tăng số lần hành động (vốn mặc định là 3) trong một lượt đánh.

Để sử dụng được Connect, một nhân vật cần có 3 điểm Connect, thể hiện bằng số dấu tròn đỏ bên trái các Disc của nhân vật đó trong trận đấu. Mỗi Disc mà nhân vật sử dụng, kể cả Disc connect từ người khác, sẽ làm tăng thêm 1 điểm Connect cho nhân vật đó. Khi Connect với nhân vật khác thì người nhận Connect được tăng thêm 1 điểm Connect. Tức là chỉ cần Connect thôi là có 2 điểm, dùng thêm 1 Disc nữa là đủ 3 điểm để Connect. Điểm Connect của mỗi nhân vật tối đa là 3.

Khi đủ điều kiện, sẽ xuất một mũi tên màu xanh lá sáng nhấp nháy trên Disc của nhân vật, báo hiệu Disc ấy có thể kích hoạt Connect. Sau khi Connect, số điểm Connect của nhân vật thực hiện Connect sẽ trở về 0. Điểm Connect được tính ngay sau khi chọn xong 3 Disc mỗi lượt. Tức là dù chỉ mới đánh được 1 Disc mà đã hết đối phương trên sân thì vẫn được tính đủ 3 điểm Connect.

Với Disc-Blast có kèm hướng ảnh hưởng của đòn công kích, khi kéo-thả vào nhân vật khác thì nhân vật ấy sẽ tấn công theo hướng được xác định trên Disc-Blast ấy.


Danh sách Connect

※Lưu ý: Cấp độ kỹ năng được liệt kê dựa trên Cấp bậc cao nhất của Puella Magi.


CharIcon TamakiIroha
Icon skill 1078
Tamaki Iroha - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Hồi phục HP VIII
Tăng sức tấn công VI
Hồi phục MP khi đối tượng là Yachiyo 30 MP
CharIcon NanamiYachiyo
Icon skill 1092
Nanami Yachiyo - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sát thương Blast IX
● Có tỉ lệ Chí mạng IX
Hồi phục HP khi đối tượng là Iroha 25% HP
CharIcon YuiTsuruno
Icon skill 1092
Yui Tsuruno - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sát thương Blast IX
Tăng sức tấn công IX
CharIcon FutabaSana
Icon skill 1120
Futaba Sana - Connect Cấp độ (★4) Chú thích
Giảm sát thương nhận vào XV
Tăng sức tấn công VI
Tăng sức phòng ngự khi đối tượng là Iroha 40%
CharIcon MitsukiFelicia
Icon skill 1087
Mitsuki Felicia - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sát thương gây ra IX
Loại bỏ Phản công 100%
CharIcon AzusaMifuyu
Icon skill 1090
Azusa Mifuyu - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng MP khi dùng Accele IX
Gây Lóa mắt trong đòn đánh 100%
CharIcon SatomiTouka
Icon skill 1085
Satomi Touka - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sức tấn công IX
Hồi phục MP VI
Gây Khóa Magia trong đòn đánh 100%
CharIcon AlinaGray
Icon skill 1085
Alina Gray - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sức tấn công VIII
Gây Lóa mắt trong đòn đánh 100%
Gây Nhiễm độc trong đòn đánh 100%
● Có tỉ lệ gây Choáng trong đòn đánh 35%
CharIcon MinamiRena
Icon skill 1085
Minami Rena - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sức tấn công IX
Tăng MP khi dùng Accele IX
● Có tỉ lệ Chí mạng IX
CharIcon TogameMomoko
Icon skill 1085
Togame Momoko - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sức tấn công IX
Tăng sát thương đòn đánh sau Charge IX
Xuyên phòng ngự 100%
CharIcon AkinoKaede
Icon skill 1087
Akino Kaede - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sát thương gây ra VIII
Tăng lượng MP thu thập VIII
Tự động hồi phục HP VI
CharIcon MisonoKarin
Icon skill 1085
Misono Karin - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sức tấn công IX
Gây Lóa mắt trong đòn đánh 100%
● Có tỉ lệ gây Khóa Magia trong đòn đánh 35%
CharIcon TatsukiAsuka
Icon skill 1128
Tatsuki Asuka - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Khiêu khích 100%
Trạng thái giảm sát thương nhận vào IX
CharIcon HiiragiNemu
Icon skill 1085
Hiiragi Nemu - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sức tấn công IX
Hồi phục HP VI
Gây Lóa mắt trong đòn đánh 100%
CharIcon TamakiUi
Icon skill 1085
Tamaki Ui - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sức tấn công IX
Xuyên giảm sát thương nhận vào 100%
Gây Nguyền rủa trong đòn đánh 100%
CharIcon IzumiKanagi
Icon skill 1085
Izumi Kanagi - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sức tấn công IX
Loại bỏ Né tránh 100%
CharIcon YakumoMitama
Icon skill 1078
Yakumo Mitama - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Hồi phục HP IX
Tăng sát thương lên Trạng thái dị thường IX
Giảm sức phòng ngự V
CharIcon AmaneTsukuyo
Icon skill 1091
Amane Tsukuyo - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sát thương đòn đánh sau Charge XI
● Có tỉ lệ Chí mạng IX
Tăng sức tấn công khi đối tượng là Tsukasa 30%
CharIcon AmaneTsukasa
Icon skill 1079
Amane Tsukasa - Connect Cấp độ (★4) Chú thích
Hồi phục MP VI Giới hạn
sự kiện
Hồi phục MP lần nữa khi đối tượng là Tsukuyo 25 MP
CharIcon TamakiIrohaMizugi
Icon skill 1092
Tamaki Iroha (Mizugi) - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sát thương Blast X Giới hạn
thời gian
Tăng sức phòng ngự X
Gây Sương mù trong đòn đánh 100%
CharIcon UwasaTsuruno
Icon skill 1085
Uwasa no Tsuruno - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sức tấn công VIII Giới hạn
thời gian
● Có tỉ lệ gây Quyến rũ trong đòn đánh 80%
CharIcon HolyAlina
Icon skill 1085
Holy Alina - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sức tấn công IX Giới hạn
thời gian
Gây Nguyền rủa trong đòn đánh 100%
● Có tỉ lệ gây Choáng trong đòn đánh 50%
CharIcon YakumoMitamaHaregi
Icon skill 1078
Yakumo Mitama (Haregi) - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Hồi phục HP VIII Giới hạn
thời gian
Tăng sức tấn công VII
Tăng sát thương lên Trạng thái dị thường V
CharIcon TsukuyoTsukasaMizugi
Icon skill 1079
Amane-shimai (Mizugi) - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Hồi phục MP VIII Giới hạn
thời gian
● Có tỉ lệ Chí mạng IX
Loại bỏ Trạng thái dị thường 100%
CharIcon IrohaChan
Icon skill 1121
Iroha-chan - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
● Có tỉ lệ Chí mạng X Giới hạn
thời gian
● Có tỉ lệ gây Lóa mắt trong đòn đánh 65%
CharIcon KanameMadoka
Icon skill 1078
Kaname Madoka - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Hồi phục HP VIII
Hồi phục MP VIII
Hồi phục MP khi mục tiêu là Homura (Megane) 8 MP
CharIcon AkemiHomura
Icon skill 1085
Akemi Homura - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sức tấn công IX Giới hạn
thời gian
● Có tỉ lệ Chí mạng IX
● Có tỉ lệ gây Choáng trong đòn đánh 50%
CharIcon AkemiHomuraMegane
Icon skill 1124
Akemi Homura (Megane) - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Né tránh 100% Giới hạn
sự kiện
Tăng sát thương Magia III (20%)
Tăng sát thương Magia khi đối tượng là Madoka, Sayaka, Mami, Kyouko 7.5%
CharIcon MikiSayaka
Icon skill 1129
Miki Sayaka - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tự động hồi phục HP IX
Tăng sức tấn công IX
CharIcon TomoeMami
Icon skill 1087
Tomoe Mami - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sát thương gây ra IX
Gây Trói buộc trong đòn đánh 100%
Gây Thiêu đốt trong đòn đánh 100%
CharIcon SakuraKyouko
Icon skill 1092
Sakura Kyouko - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sát thương Blast IX
Giảm sát thương nhận vào IX
CharIcon MomoeNagisa
Icon skill 1085
Momoe Nagisa - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sức tấn công IX Giới hạn
thời gian
Gây Sương mù trong đòn đánh 100%
Loại bỏ Né tránh 100%
CharIcon KanameMadokaHaregi
Icon skill 1078
Kaname Madoka (Haregi) - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Hồi phục HP IX Giới hạn
thời gian
Tăng sát thương gây ra IX
CharIcon UltimateMadoka
Icon skill 1087
Ultimate Madoka - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sát thương gây ra IX Giới hạn
thời gian
Tăng đề kháng Trạng thái dị thường 100%
Sống sót 100%
Loại bỏ Trạng thái dị thường 100%
CharIcon MadokaSenpai
Icon skill 1078
Madoka-senpai - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Hồi phục HP XI Giới hạn
sự kiện
Giảm sức tấn công III
Giảm sức phòng ngự III
Tăng sức tấn công khi đối tượng là Himika 25%
Tăng sức phòng ngự khi đối tượng là Himika 25%
CharIcon AkemiHomuraMizugi
Icon skill 1124
Akemi Homura (Mizugi) - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Né tránh 100% Giới hạn thời gian
Tăng sức tấn công IX
● Có tỉ lệ giảm thời gian hồi Kỹ năng 55%
CharIcon HolyMami
Icon skill 1172
Holy Mami - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sát thương lên Trạng thái dị thường IX Giới hạn
thời gian
Tăng sức tấn công IX
● Có tỉ lệ gây Sương mù trong đòn đánh 50%
Loại bỏ Trạng thái dị thường 100%
CharIcon YayoiKanoko
Icon skill 1087
Yayoi Kanoko - Connect Cấp độ (★4) Chú thích
Tăng sát thương gây ra VII
Gây Quyến rũ trong đòn đánh 100%
CharIcon UtsuhoNatsuki
Icon skill 1085
Utsuho Natsuki - Connect Cấp độ (★4) Chú thích
Tăng sức tấn công VIII
Tăng sức phòng ngự VIII
CharIcon MiyakoHinano
Icon skill 1087
Miyako Hinano - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sát thương gây ra X
Gây Nhiễm độc trong đòn đánh 100%
CharIcon MinagiSasara
Icon skill 1086
Minagi Sasara - Connect Cấp độ (★4) Chú thích
Tăng sức phòng ngự VII
Trạng thái giảm sát thương nhận vào VII
CharIcon TokiwaNanaka
Icon skill 1092
Tokiwa Nanaka - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sát thương Blast VIII
Tăng sức tấn công VIII
Loại bỏ Trạng thái suy giảm 100%
CharIcon KisakiEmily
Icon skill 1087
Kisaki Emiri - Connect Cấp độ (★4) Chú thích
Tăng sát thương gây ra VIII
Gây Lóa mắt trong đòn đánh 100%
CharIcon HozumiShizuku
Icon skill 1087
Hozumi Shizuku - Connect Cấp độ (★4) Chú thích
Tăng sát thương gây ra VII
● Có tỉ lệ Đánh bồi 60%
CharIcon ShinobuAkira
Icon skill 1091
Shinobu Akira - Connect Cấp độ (★4) Chú thích
Tăng sát thương đòn đánh sau Charge VII
Tăng sức tấn công VII
CharIcon KurumiManaka
Icon skill 1078
Kurumi Manaka - Connect Cấp độ (★4) Chú thích
Hồi phục HP VII
Tăng sức tấn công VII
CharIcon AmiRia
Icon skill 1087
Ami Ria - Connect Cấp độ (★4) Chú thích
Tăng sát thương gây ra VII
Gây Bóng tối trong đòn đánh 100%
CharIcon NatsumeKako
Icon skill 1078
Natsume Kako - Connect Cấp độ (★4) Chú thích
Hồi phục HP VII
Loại bỏ Trạng thái dị thường 100%
CharIcon ChunMeiyui
Icon skill 1124
Chun Meiyui - Connect Cấp độ (★4) Chú thích
Né tránh 100%
● Có tỉ lệ Chí mạng VII
CharIcon IbukiReira
Icon skill 1078
Ibuki Reira - Connect Cấp độ (★4) Chú thích
Hồi phục HP VI
Tăng sức tấn công VII
Gây Thiêu đốt trong đòn đánh 100%
CharIcon KumiSeika
Icon skill 1085
Kumi Seika - Connect Cấp độ (★4) Chú thích
Tăng sức tấn công VIII Giới hạn
sự kiện
Tăng sát thương đòn đánh sau Charge VII
Gây Sương mù trong đòn đánh 100%
CharIcon AinoMito
Icon skill 1124
Aino Mito - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Né tránh 100%
● Có tỉ lệ Khiêu khích IX
● Có tỉ lệ Chí mạng IX
CharIcon AwaneKokoro
Icon skill 1125
Awane Kokoro - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Phản công 100%
Trạng thái giảm sát thương nhận vào IX
CharIcon SarasaHanna
Icon skill 1085
Sarasa Hanna - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sức tấn công VIII
Tăng sát thương lên Trạng thái dị thường IV
Gây Quyến rũ trong đòn đánh 100%
CharIcon MarikoAyaka
Icon skill 1127
Mariko Ayaka - Connect Cấp độ (★4) Chú thích
Chịu đựng 100%
● Có tỉ lệ Chí mạng VII
CharIcon MaoHimika
Icon skill 1127
Mao Himika - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Chịu đựng 100%
Tăng sát thương Blast IX
CharIcon EriAimi
Icon skill 1134
Eri Aimi - Connect Cấp độ (★4) Chú thích
Loại bỏ Né tránh 100%
Tăng sát thương Blast VIII
CharIcon IsuzuRen
Icon skill 1126
Isuzu Ren - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Đánh bồi 100%
Tăng sức tấn công IX
Né tránh 100%
CharIcon ShizumiKonoha
Icon skill 1078
Shizumi Konoha - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Hồi phục HP VIII
Tăng MP khi dùng Accele IX
Tăng sức tấn công IX
CharIcon YusaHaduki
Icon skill 1087
Yusa Haduki - Connect Cấp độ (★4) Chú thích
Tăng sát thương gây ra VIII
Gây Nguyền rủa trong đòn đánh 100%
CharIcon MikuriAyame
Icon skill 1091
Mikuri Ayame - Connect Cấp độ (★4) Chú thích
Tăng sát thương đòn đánh sau Charge VII Giới hạn
sự kiện
Gây Thiêu đốt trong đòn đánh 100%
CharIcon KagamiMasara
Icon skill 1121
Kagami Masara - Connect Cấp độ (★4) Chú thích
● Có tỉ lệ Chí mạng XII
CharIcon HarunaKonomi
Icon skill 1151
Haruna Konomi - Connect Cấp độ (★4) Chú thích
Gây Sương mù trong đòn đánh 100%
Gây Nhiễm độc trong đòn đánh 100%
CharIcon AyanoRika
Icon skill 1090
Ayano Rika - Connect Cấp độ (★4) Chú thích
Tăng MP khi dùng Accele VIII
● Có tỉ lệ Chí mạng VIII
CharIcon KozueMayu
Icon skill 1087
Kozue Mayu - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sát thương gây ra IX
Hồi phục MP VI
Tăng MP khi dùng Accele V
CharIcon ChiakiRiko
Icon skill 1085
Chiaki Riko - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sức tấn công IX
Tăng sát thương đòn đánh sau Charge X
Gây Khóa Kỹ năng trong đòn đánh 100%
CharIcon AnnaMeru
Icon skill 1085
Anna Meru - Connect Cấp độ (★4) Chú thích
Tăng sức tấn công VII
● Có tỉ lệ loại bỏ Né tránh 80%
● Có tỉ lệ loại bỏ Phản công 80%
CharIcon MannenzakuraUwasa
Icon skill 1085
Mannenzakura no Uwasa - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sức tấn công IX Giới hạn
thời gian
● Có tỉ lệ Chí mạng IX
● Có tỉ lệ Né tránh 65%
CharIcon MidoriRyou
Icon skill 1085
Midori Ryou - Connect Cấp độ (★4) Chú thích
Tăng sức tấn công VI
● Có tỉ lệ loại bỏ Né tránh 80%
CharIcon YukinoKanae
Icon skill 1085
Yukino Kanae - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sức tấn công VIII
Loại bỏ Trạng thái suy giảm 100%
CharIcon MakinoIkumi
Icon skill 1078
Makino Ikumi - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Hồi phục HP IX
Tăng sức tấn công VII
● Có tỉ lệ gây Khóa Magia trong đòn đánh 35%
CharIcon Kuro
Icon skill 1090
Kuro - Connect Cấp độ (★1) Chú thích
Tăng MP khi dùng Accele II Giới hạn
sự kiện
Tăng sức tấn công khi đối tượng là Homura (Megane) 60%
CharIcon MikuniOriko
Icon skill 1085
Mikuni Oriko - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sức tấn công IX
Tăng MP khi dùng Accele VIII
● Có tỉ lệ Chí mạng VII
CharIcon KureKirika
Icon skill 1125
Kure Kirika - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Phản công 100%
Khiêu khích 100%
Tăng sức phòng ngự VII
CharIcon ChitoseYuma
Icon skill 1078
Chitose Yuma - Connect Cấp độ (★4) Chú thích
Hồi phục HP VII
CharIcon Kazumi
Icon skill 1092
Kazumi - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sát thương Blast IX Giới hạn
thời gian
Xuyên phòng ngự 100%
CharIcon MisakiUmika
Icon skill 1078
Misaki Umika - Connect Cấp độ (★4) Chú thích
Hồi phục HP VII Giới hạn
sự kiện
Giảm sát thương nhận vào VII
CharIcon MakiKaoru
Icon skill 1085
Maki Kaoru - Connect Cấp độ (★4) Chú thích
Tăng sức tấn công VII Giới hạn
thời gian
Tăng sức phòng ngự VII
CharIcon Tart
Icon skill 1085
Tart - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sức tấn công IX Giới hạn
thời gian
Tăng sức phòng ngự IX
CharIcon RizHawkwood
Icon skill 1123
Riz Hawkwood - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Xuyên phòng ngự 100% Giới hạn
thời gian
● Có tỉ lệ Chí mạng IX
CharIcon MelissadeVignolles
Icon skill 1090
Melissa de Vignolles - Connect Cấp độ (★4) Chú thích
Tăng MP khi dùng Accele VII Giới hạn
sự kiện
Loại bỏ Trạng thái suy giảm 100%
CharIcon AmanoSuzune
Icon skill 1087
Amano Suzune - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sát thương gây ra IX Giới hạn
thời gian
● Có tỉ lệ Chí mạng IX
CharIcon NarumiArisa
Icon skill 1085
Narumi Arisa - Connect Cấp độ (★4) Chú thích
Tăng sức tấn công VII Giới hạn
sự kiện
Tăng sức phòng ngự IX
CharIcon ShionChisato
Icon skill 1085
Shion Chisato - Connect Cấp độ (★4) Chú thích
Tăng sức tấn công VIII Giới hạn
thời gian
● Có tỉ lệ gây Khóa Kỹ năng trong đòn đánh 90%
Tăng sát thương đòn đánh sau Charge VIII
CharIcon SenjougaharaHitagi
Icon skill 1085
Senjougahara Hitagi - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sức tấn công VIII Giới hạn
sự kiện
Gây Nhiễm độc trong đòn đánh 100%
Trạng thái giảm sát thương nhận vào VIII
CharIcon HachikujiMayoi
Icon skill 1085
Hachikuji Mayoi - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sức tấn công IX Giới hạn
thời gian
Xuyên giảm sát thương nhận vào 100%
Xuyên phòng ngự 100%
CharIcon KanbaruSuruga
Icon skill 1085
Kanbaru Suruga - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sức tấn công IX Giới hạn
thời gian
Tăng sát thương đòn đánh sau Charge VIII
● Có tỉ lệ Chí mạng VI
CharIcon SengokuNadeko
Icon skill 1087
Sengoku Nadeko - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sát thương gây ra IX Giới hạn
thời gian
Gây Thiêu đốt trong đòn đánh 100%
Gây Quyến rũ trong đòn đánh 100%
CharIcon HanekawaTsubasa
Icon skill 1082
Hanekawa Tsubasa - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Loại bỏ Trạng thái suy giảm 100% Giới hạn
thời gian
Tăng sức tấn công IX
Gây Thiêu đốt trong đòn đánh 100%
CharIcon OshinoShinobu
Icon skill 1129
Oshino Shinobu - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tự động hồi phục HP VIII Giới hạn
thời gian
Tăng sức tấn công IX
Gây Nguyền rủa trong đòn đánh 100%
CharIcon TakamachiNanoha
Icon skill 1085
Takamachi Nanoha - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sức tấn công IX Giới hạn
thời gian
Trạng thái giảm sát thương nhận vào IX
CharIcon FateTHarlaown
Icon skill 1087
Fate T. Harlaown - Connect Cấp độ (★5) Chú thích
Tăng sát thương gây ra IX Giới hạn
thời gian
● Có tỉ lệ Chí mạng IX
● Có tỉ lệ loại bỏ Né tránh 55%
CharIcon YagamiHayate
Icon skill 1085
Yagami Hayate - Connect Cấp độ (★4) Chú thích
Tăng sức tấn công VII Giới hạn
sự kiện
● Có tỉ lệ gây Trói buộc trong đòn đánh 60%
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.