FANDOM


MemoriaType Skill コピーのふたり
Hai bản sao
Memoria 1253 c

Minh họa:
Icon skill 1106 Poison
Công dụng Mặc định Tối đa
●Gây Nhiễm độc
Tác động: Đơn mục tiêu / 1-lượt
X
(52.5%)
100%
Số lượt hồi chiêu 5 4
Chỉ số cộng thêm HP 631 1,577
ATK 0 0
DEF 570 1,425
Đối tượng Tất cả nhân vật
Cách sở hữu Cửa hàng
Hồi ức
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.