FANDOM


Curse Chip 【 カースチップ 】
Item CurseChip Vật phẩm dùng trong Thức tỉnh / Cường hóa Magia
  • Wiki ID: CC
Khái quát

Curse Chip là vật phẩm mang ý nghĩa như một loại tiền tệ, nhưng chỉ có công dụng trong việc cường hóa ma lực, giải phóng ma lực, hay thức tỉnh của Puella Magi, không thể dùng để quy đổi sang vật phẩm khác.

Curse Chip thường được yêu cầu với số lượng lớn, cùng với lượng nhân vật luôn tăng dần, nên việc tích lũy là một vấn đề khá lớn với người mới chơi. Curse Chip có thể được thu thập qua mọi trận đấu (ngoại trừ các trận đấu trong Mirrors), cũng như tại các cửa hàng, thông qua các chiến dịch và sự kiện.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.