FANDOM


ID Hình ảnh Puella Magi Cấp bậc Thuộc
tính
Phân
nhóm
Chú thích
1001 CharIcon TamakiIroha Tamaki Iroha ★☆☆☆☆ AttributeIcon Light Heal
1002 CharIcon NanamiYachiyo Nanami Yachiyo ★★☆☆☆ AttributeIcon Water Balance
1003 CharIcon YuiTsuruno Yui Tsuruno ★★☆☆☆ AttributeIcon Fire Magia
1004 CharIcon FutabaSana Futaba Sana ★★☆☆☆ AttributeIcon Plant Defence
1005 CharIcon MitsukiFelicia Mitsuki Felicia ★★☆☆☆ AttributeIcon Shadow Attack
1006 CharIcon AzusaMifuyu Azusa Mifuyu ★★★★☆ AttributeIcon Shadow Support
1007 CharIcon SatomiTouka Satomi Touka ★★★★☆ AttributeIcon Fire Magia
1008 CharIcon AlinaGray Alina Gray ★★★★☆ AttributeIcon Plant Attack
1009 CharIcon MinamiRena Minami Rena ★★★★☆ AttributeIcon Water Attack
1010 CharIcon TogameMomoko Togame Momoko ★★★★☆ AttributeIcon Fire Balance
1011 CharIcon AkinoKaede Akino Kaede ★★★☆☆ AttributeIcon Plant Magia
1012 CharIcon MisonoKarin Misono Karin ★★★★☆ AttributeIcon Fire Support
1013 CharIcon TatsukiAsuka Tatsuki Asuka ★★★☆☆ AttributeIcon Water Balance
1014 CharIcon HiiragiNemu Hiiragi Nemu ★★★★☆ AttributeIcon Plant Support
1015 CharIcon NoData Tamaki Ui ★★★★☆ AttributeIcon Shadow Balance
1016 CharIcon IzumiKanagi Izumi Kanagi ★★★★☆ AttributeIcon Light Attack
1017 CharIcon YakumoMitama Yakumo Mitama ★★★★☆ AttributeIcon Void Support
1018 CharIcon AmaneTsukuyo Amane Tsukuyo ★★★★☆ AttributeIcon Shadow Balance
1019 CharIcon AmaneTsukasa Amane Tsukasa ★★★☆ AttributeIcon Light Magia Giới hạn sự kiện
1101 CharIcon TamakiIrohaMizugi Tamaki Iroha (Mizugi) ★★★★☆ AttributeIcon Water Support Giới hạn thời gian
1103 CharIcon UwasaTsuruno Uwasa no Tsuruno ★★★☆☆ AttributeIcon Fire Attack Giới hạn thời gian
1105 CharIcon FeliciaChan Felicia-chan ★★★☆ AttributeIcon Shadow Attack Giới hạn thời gian
1108 CharIcon HolyAlina Holy Alina ★★★★☆ AttributeIcon Plant Attack Giới hạn thời gian
1117 CharIcon YakumoMitamaHaregi Yakumo Mitama (Haregi) ★★★★☆ AttributeIcon Void Balance Giới hạn thời gian
1201 CharIcon IrohaChan Iroha-chan ★★★★☆ AttributeIcon Light Support Giới hạn thời gian
2001 CharIcon KanameMadoka Kaname Madoka ★★★★☆ AttributeIcon Light Heal
2002 CharIcon AkemiHomura Akemi Homura ★★★★☆ AttributeIcon Shadow Attack Giới hạn thời gian
2003 CharIcon AkemiHomuraMegane Akemi Homura (Megane) ★★★★☆ AttributeIcon Shadow Support Đăng ký trước tài khoản / Cửa hàng / Giới hạn sự kiện
2004 CharIcon MikiSayaka Miki Sayaka ★★★★☆ AttributeIcon Water Defence
2005 CharIcon TomoeMami Tomoe Mami ★★★★☆ AttributeIcon Plant Magia
2006 CharIcon SakuraKyouko Sakura Kyouko ★★★★☆ AttributeIcon Fire Attack
2007 CharIcon MomoeNagisa Momoe Nagisa ★★★★☆ AttributeIcon Shadow Magia Giới hạn thời gian
2100 CharIcon KanameMadokaHaregi Kaname Madoka (Haregi) ★★★★☆ AttributeIcon Light Support Giới hạn thời gian
2101 CharIcon UltimateMadoka Ultimate Madoka ★★★★☆ AttributeIcon Light Ultimate Giới hạn thời gian
2102 CharIcon MadokaSenpai Madoka-senpai ★★★☆☆ AttributeIcon Light Balance Giới hạn sự kiện
2300 CharIcon AkemiHomuraMizugi Akemi Homura (Mizugi) ★★★★☆ AttributeIcon Light Magia Giới hạn thời gian
2500 CharIcon HolyMami Holy Mami ★★★★☆ AttributeIcon Plant Attack Giới hạn thời gian
3001 CharIcon YayoiKanoko Yayoi Kanoko ★★☆☆ AttributeIcon Shadow Attack
3002 CharIcon UtsuhoNatsuki Utsuho Natsuki ★★☆☆ AttributeIcon Water Support
3003 CharIcon MiyakoHinano Miyako Hinano ★★☆☆☆ AttributeIcon Plant Support
3004 CharIcon MinagiSasara Minagi Sasara ★★☆☆ AttributeIcon Light Defence
3005 CharIcon TokiwaNanaka Tokiwa Nanaka ★★★☆☆ AttributeIcon Water Balance
3006 CharIcon KisakiEmily Kisaki Emily ★★☆☆ AttributeIcon Shadow Support
3007 CharIcon HozumiShizuku Hozumi Shizuku ★★☆☆ AttributeIcon Light Attack
3008 CharIcon ShinobuAkira Shinobu Akira ★★☆☆ AttributeIcon Water Attack
3009 CharIcon KurumiManaka Kurumi Manaka ★★☆☆ AttributeIcon Fire Heal
3010 CharIcon AmiRia Ami Ria ★★★☆ AttributeIcon Shadow Magia
3011 CharIcon NatsumeKako Natsume Kako ★★☆☆ AttributeIcon Plant Heal
3012 CharIcon ChunMeiyui Chun Meiyui ★★★☆ AttributeIcon Water Defence
3013 CharIcon IbukiReira Ibuki Reira ★★★☆ AttributeIcon Fire Balance
3014 CharIcon KumiSeika Kumi Seika ★★☆☆ AttributeIcon Water Support Giới hạn sự kiện
3015 CharIcon AinoMito Aino Mito ★★★★☆ AttributeIcon Plant Balance
3016 CharIcon AwaneKokoro Awane Kokoro ★★★★☆ AttributeIcon Light Defence
3019 CharIcon MarikoAyaka Mariko Ayaka ★★★☆ AttributeIcon Shadow Defence
3020 CharIcon MaoHimika Mao Himika ★★★★☆ AttributeIcon Fire Defence
3023 CharIcon EriAimi Eri Aimi ★★★☆ AttributeIcon Fire Balance
3025 CharIcon IsuzuRen Isuzu Ren ★★★★☆ AttributeIcon Shadow Magia
3026 CharIcon ShizumiKonoha Shizumi Konoha ★★★★☆ AttributeIcon Water Balance
3027 CharIcon YusaHaduki Yusa Haduki ★★★☆ AttributeIcon Light Support
3028 CharIcon MikuriAyame Mikuri Ayame ★★☆☆ AttributeIcon Fire Attack Giới hạn sự kiện
3029 CharIcon KagamiMasara Kagami Masara ★★★☆ AttributeIcon Light Attack
3030 CharIcon HarunaKonomi Haruna Konomi ★★☆☆ AttributeIcon Plant Heal
3031 CharIcon AyanoRika Ayano Rika ★★★☆ AttributeIcon Fire Magia
3032 CharIcon KozueMayu Kozue Mayu ★★★★☆ AttributeIcon Water Magia
3035 CharIcon ChiakiRiko Chiaki Riko ★★★★☆ AttributeIcon Light Support
3037 CharIcon AnnaMeru Anna Meru ★★★☆ AttributeIcon Plant Support
3043 CharIcon MannenzakuraUwasa Mannenzakura no Uwasa ★★★★☆ AttributeIcon Light Balance Giới hạn thời gian
3046 CharIcon MidoriRyou Midori Ryou ★★★☆ AttributeIcon Fire Attack
3049 CharIcon YukinoKanae Yukino Kanae ★★★★☆ AttributeIcon Shadow Balance
3053 CharIcon MakinoIkumi Makino Ikumi ★★★★☆ AttributeIcon Shadow Heal
3900 CharIcon Kuro Kuro AttributeIcon Shadow Attack Giới hạn sự kiện
4001 CharIcon MikuniOriko Mikuni Oriko ★★★☆☆ AttributeIcon Light Magia
4002 CharIcon KureKirika Kure Kirika ★★★★☆ AttributeIcon Shadow Defence
4003 CharIcon ChitoseYuma Chitose Yuma ★★★☆ AttributeIcon Plant Heal
4011 CharIcon Kazumi Kazumi ★★★★☆ AttributeIcon Shadow Attack Giới hạn thời gian
4012 CharIcon MisakiUmika Misaki Umika ★★★☆ AttributeIcon Water Heal Giới hạn sự kiện
4013 CharIcon MakiKaoru Maki Kaoru ★★★☆ AttributeIcon Fire Balance Giới hạn thời gian
4021 CharIcon Tart Tart ★★★★☆ AttributeIcon Light Balance Giới hạn thời gian
4022 CharIcon RizHawkwood Riz Hawkwood ★★★★☆ AttributeIcon Shadow Attack Giới hạn thời gian
4023 CharIcon MelissadeVignolles Melissa de Vignolles ★★★☆ AttributeIcon Water Magia Giới hạn sự kiện
4031 CharIcon AmanoSuzune Amano Suzune ★★★★☆ AttributeIcon Fire Attack Giới hạn thời gian
4033 CharIcon NarumiArisa Narumi Arisa ★★★☆ AttributeIcon Shadow Balance Giới hạn sự kiện
4034 CharIcon ShionChisato Shion Chisato ★★★☆ AttributeIcon Water Support Giới hạn thời gian
4041 CharIcon SenjougaharaHitagi Senjougahara Hitagi ★★★☆☆ AttributeIcon Shadow Attack Giới hạn sự kiện
4042 CharIcon HachikujiMayoi Hachikuji Mayoi ★★★★☆ AttributeIcon Water Defence Giới hạn thời gian
4043 CharIcon KanbaruSuruga Kanbaru Suruga ★★★★☆ AttributeIcon Fire Attack Giới hạn thời gian
4044 CharIcon SengokuNadeko Sengoku Nadeko ★★★★☆ AttributeIcon Plant Magia Giới hạn thời gian
4045 CharIcon HanekawaTsubasa Hanekawa Tsubasa ★★★★☆ AttributeIcon Fire Support Giới hạn thời gian
4046 CharIcon OshinoShinobu Oshino Shinobu ★★★★☆ AttributeIcon Light Magia Giới hạn thời gian


Những nhân vật chưa ra mắt
ID Hình ảnh Puella Magi Cấp bậc Thuộc
tính
Phân
nhóm
Chú thích
1208 CharIcon NoData Holy Alina (Saishuukeitai) ★★★★☆ AttributeIcon Plant
CharIcon NoData Akuma Homura ★★★★☆ AttributeIcon Shadow Unknown
3033 CharIcon NoData Fumino Sayuki AttributeIcon Light
4024 CharIcon NoData Eliza Celjska
4025 CharIcon NoData Corbeau AttributeIcon Shadow
4032 CharIcon NoData Hinata Matsuri
4035 CharIcon NoData Kanade Haruka
9999 CharIcon NoData No Data-chan ★☆☆☆☆ AttributeIcon Void Ultimate Giới hạn thời gian