FANDOM


ID Hình ảnh Puella Magi Cấp bậc Thuộc
tính
Phân
nhóm
Chú thích
1001 CharIcon TamakiIroha Tamaki Iroha ★☆☆☆☆ AttributeIcon Light Heal
1002 CharIcon NanamiYachiyo Nanami Yachiyo ★★☆☆☆ AttributeIcon Water Balance
1003 CharIcon YuiTsuruno Yui Tsuruno ★★☆☆☆ AttributeIcon Fire Magia
1004 CharIcon FutabaSana Futaba Sana ★★☆☆☆ AttributeIcon Plant Defense
1005 CharIcon MitsukiFelicia Mitsuki Felicia ★★☆☆☆ AttributeIcon Shadow Attack
1006 CharIcon AzusaMifuyu Azusa Mifuyu ★★★★☆ AttributeIcon Shadow Support
1007 CharIcon SatomiTouka Satomi Touka ★★★★☆ AttributeIcon Fire Magia
1008 CharIcon AlinaGray Alina Gray ★★★★☆ AttributeIcon Plant Attack
1009 CharIcon MinamiRena Minami Rena ★★★★☆ AttributeIcon Water Attack
1010 CharIcon TogameMomoko Togame Momoko ★★★★☆ AttributeIcon Fire Balance
1011 CharIcon AkinoKaede Akino Kaede ★★★☆☆ AttributeIcon Plant Magia
1012 CharIcon MisonoKarin Misono Karin ★★★★☆ AttributeIcon Fire Support
1013 CharIcon TatsukiAsuka Tatsuki Asuka ★★★☆☆ AttributeIcon Water Balance
1014 CharIcon HiiragiNemu Hiiragi Nemu ★★★★☆ AttributeIcon Plant Support
1015 CharIcon TamakiUi Tamaki Ui ★★★★☆ AttributeIcon Shadow Balance
1016 CharIcon IzumiKanagi Izumi Kanagi ★★★★☆ AttributeIcon Light Attack
1017 CharIcon YakumoMitama Yakumo Mitama ★★★★☆ AttributeIcon Void Support
1018 CharIcon AmaneTsukuyo Amane Tsukuyo ★★★★☆ AttributeIcon Shadow Balance
1019 CharIcon AmaneTsukasa Amane Tsukasa ★★★☆☆ AttributeIcon Light Magia Giới hạn sự kiện
1022 CharIcon KirariHikaru Kirari Hikaru ★★★★☆ AttributeIcon Light Support
1023 CharIcon KasaneAo Kasane Ao ★★★★☆ AttributeIcon Water Support
1026 CharIcon HiroeChiharu Hiroe Chiharu ★★★★☆ AttributeIcon Plant Defense
1027 CharIcon TokiSunao Toki Sunao ★★★★☆ AttributeIcon Water Heal
1029 CharIcon MiyabiShigure Miyabi Shigure ★★★★☆ AttributeIcon Plant Support
1030 CharIcon AzamiHagumu Azumi Hagumu ★★★★☆ AttributeIcon Fire Attack
1039 90px Sawa Sudachi ★★★★☆ AttributeIcon Void Defense
1040 CharIcon SasameYozuru Sasame Yozuru ★★★★☆ AttributeIcon Void Attack
1041 CharIcon LiviaMedeiros Livia Medeiros ★★★★☆ AttributeIcon Void Support
1101 CharIcon TamakiIrohaMizugi Tamaki Iroha (Mizugi) ★★★★☆ AttributeIcon Water Support Giới hạn thời gian
1103 CharIcon UwasaTsuruno Uwasa no Tsuruno ★★★☆☆ AttributeIcon Fire Attack Giới hạn thời gian
1105 CharIcon FeliciaChan Felicia-chan ★★★☆ AttributeIcon Shadow Attack Giới hạn thời gian
1108 CharIcon HolyAlina Holy Alina ★★★★☆ AttributeIcon Plant Attack Giới hạn thời gian
1109 CharIcon Renachan Rena-chan (Idol) ★★★★☆ AttributeIcon Water Attack Giới hạn thời gian
1117 CharIcon YakumoMitamaHaregi Yakumo Mitama (Haregi) ★★★★☆ AttributeIcon Void Balance Giới hạn thời gian
1118 CharIcon TsukuyoTsukasaMizugi Amane-shimai (Mizugi) ★★★★☆ AttributeIcon Water Heal Giới hạn thời gian
1201 CharIcon IrohaChan Iroha-chan ★★★★☆ AttributeIcon Light Support Giới hạn thời gian
1301 CharIcon IrohaYachiyoKessen Iroha-Yachiyo (Kessen) ★★★★☆ AttributeIcon Light Ultimate Giới hạn thời gian
2001 CharIcon KanameMadoka Kaname Madoka ★★★★☆ AttributeIcon Light Heal
2002 CharIcon AkemiHomura Akemi Homura ★★★★☆ AttributeIcon Shadow Attack Giới hạn thời gian
2003 CharIcon AkemiHomuraMegane Akemi Homura (Megane) ★★★★☆ AttributeIcon Shadow Support Đăng ký trước tài khoản / Cửa hàng / Giới hạn sự kiện
2004 CharIcon MikiSayaka Miki Sayaka ★★★★☆ AttributeIcon Water Defense
2005 CharIcon TomoeMami Tomoe Mami ★★★★☆ AttributeIcon Plant Magia
2006 CharIcon SakuraKyouko Sakura Kyouko ★★★★☆ AttributeIcon Fire Attack
2007 CharIcon MomoeNagisa Momoe Nagisa ★★★★☆ AttributeIcon Shadow Magia Giới hạn thời gian
2100 CharIcon KanameMadokaHaregi Kaname Madoka (Haregi) ★★★★☆ AttributeIcon Light Support Giới hạn thời gian
2101 CharIcon UltimateMadoka Ultimate Madoka ★★★★☆ AttributeIcon Light Ultimate Giới hạn thời gian
2102 CharIcon MadokaSenpai Madoka-senpai ★★★☆☆ AttributeIcon Light Balance Giới hạn sự kiện
2300 CharIcon AkemiHomuraMizugi Akemi Homura (Mizugi) ★★★★☆ AttributeIcon Light Magia Giới hạn thời gian
2500 CharIcon HolyMami Holy Mami ★★★★☆ AttributeIcon Plant Attack Giới hạn thời gian
2600 CharIcon SakuraKyoukoMizugi Sakura Kyouko (Mizugi) ★★★★☆ AttributeIcon Fire Attack Giới hạn thời gian
2700 CharIcon MomoeNagisaValentine Momoe Nagisa (Valentine) ★★★★☆ AttributeIcon Shadow Support Giới hạn thời gian
3001 CharIcon YayoiKanoko Yayoi Kanoko ★★☆☆ AttributeIcon Shadow Attack
3002 CharIcon UtsuhoNatsuki Utsuho Natsuki ★★☆☆ AttributeIcon Water Support
3003 CharIcon MiyakoHinano Miyako Hinano ★★☆☆☆ AttributeIcon Plant Support
3004 CharIcon MinagiSasara Minagi Sasara ★★☆☆ AttributeIcon Light Defense
3005 CharIcon TokiwaNanaka Tokiwa Nanaka ★★★☆☆ AttributeIcon Water Balance
3006 CharIcon KisakiEmily Kisaki Emiri ★★☆☆ AttributeIcon Shadow Support
3007 CharIcon HozumiShizuku Hozumi Shizuku ★★☆☆ AttributeIcon Light Attack
3008 CharIcon ShinobuAkira Shinobu Akira ★★☆☆ AttributeIcon Water Attack
3009 CharIcon KurumiManaka Kurumi Manaka ★★☆☆ AttributeIcon Fire Heal
3010 CharIcon AmiRia Ami Ria ★★★☆ AttributeIcon Shadow Magia
3011 CharIcon NatsumeKako Natsume Kako ★★☆☆☆ AttributeIcon Plant Heal
3012 CharIcon ChunMeiyui Chun Meiyui ★★★☆☆ AttributeIcon Water Defense
3013 CharIcon IbukiReira Ibuki Reira ★★★☆ AttributeIcon Fire Balance
3014 CharIcon KumiSeika Kumi Seika ★★☆☆ AttributeIcon Water Support Giới hạn sự kiện
3015 CharIcon AinoMito Aino Mito ★★★★☆ AttributeIcon Plant Balance
3016 CharIcon AwaneKokoro Awane Kokoro ★★★★☆ AttributeIcon Light Defense
3017 CharIcon NanaseYukika Nanase Yukika ★★★★☆ AttributeIcon Light Balance
3018 CharIcon SarasaHanna Sarasa Hanna ★★★★☆ AttributeIcon Shadow Attack
3019 CharIcon MarikoAyaka Mariko Ayaka ★★★☆ AttributeIcon Shadow Defense
3020 CharIcon MaoHimika Mao Himika ★★★★☆ AttributeIcon Fire Defense
3021 CharIcon SuzukaSakuya Suzuka Sakuya ★★☆☆ AttributeIcon Plant Attack
3023 CharIcon EriAimi Eri Aimi ★★★☆ AttributeIcon Fire Balance
3024 90px Wakana Tsumugi ★★★★☆ AttributeIcon Plant Defense
3025 CharIcon IsuzuRen Isuzu Ren ★★★★☆ AttributeIcon Shadow Magia
3026 CharIcon ShizumiKonoha Shizumi Konoha ★★★★☆ AttributeIcon Water Balance
3027 CharIcon YusaHaduki Yusa Haduki ★★★☆ AttributeIcon Light Support
3028 CharIcon MikuriAyame Mikuri Ayame ★★☆☆ AttributeIcon Fire Attack Giới hạn sự kiện
3029 CharIcon KagamiMasara Kagami Masara ★★★☆ AttributeIcon Light Attack
3030 CharIcon HarunaKonomi Haruna Konomi ★★☆☆ AttributeIcon Plant Heal
3031 CharIcon AyanoRika Ayano Rika ★★★☆ AttributeIcon Fire Magia
3032 CharIcon KozueMayu Kozue Mayu ★★★★☆ AttributeIcon Water Magia
3033 CharIcon FuminoSayuki Fumino Sayuki ★★★★☆ AttributeIcon Light Support
3034 90px Megumi Moka ★★★☆ AttributeIcon Plant Support
3035 CharIcon ChiakiRiko Chiaki Riko ★★★★☆ AttributeIcon Light Support
3036 CharIcon YukiMaria Yuki Maria ★★★☆ AttributeIcon Water Heal
3037 CharIcon AnnaMeru Anna Meru ★★★☆ AttributeIcon Plant Support
3038 CharIcon KomachiMikura Komachi Mikura ★★★★☆ AttributeIcon Shadow Magia
3039 CharIcon MihonoSeira Mihono Seira ★★★☆ AttributeIcon Fire Balance Giới hạn sự kiện
3040 CharIcon KiraTemari Kira Temari ★★★☆ AttributeIcon Water Support
3041 90px Yuzuki Hotori ★★★☆ AttributeIcon Light Balance
3042 CharIcon HibikiMeguru Hibiki Meguru ★★★☆ AttributeIcon Fire Support
3043 CharIcon MannenzakuraUwasa Mannenzakura no Uwasa ★★★★☆ AttributeIcon Light Balance Giới hạn thời gian
3044 CharIcon ChizuRanka Chizu Ranka ★★★☆ AttributeIcon Fire Attack
3045 90px Yuzuki Rion ★★★☆ AttributeIcon Shadow Support Giới hạn sự kiện
3046 CharIcon MidoriRyou Midori Ryou ★★★☆ AttributeIcon Fire Attack
3047 90px Aoba Chika ★★★☆ AttributeIcon Plant Balance
3049 CharIcon YukinoKanae Yukino Kanae ★★★★☆ AttributeIcon Shadow Balance
3050 90px Kaharu Yuuna ★★★★☆ AttributeIcon Plant Magia
3053 CharIcon MakinoIkumi Makino Ikumi ★★★★☆ AttributeIcon Shadow Heal
3056 CharIcon MizukiRui Mizuki Rui ★★★★☆ AttributeIcon Shadow Attack
3058 CharIcon NatsuRyouko Natsu Ryouko ★★★★☆ AttributeIcon Fire Balance
3501 CharIcon RikaRenChristmas Rika-Ren (Christmas) ★★★★☆ AttributeIcon Shadow Magia Giới hạn thời gian
3900 CharIcon Kuro Kuro AttributeIcon Shadow Attack Giới hạn sự kiện
4001 CharIcon MikuniOriko Mikuni Oriko ★★★☆☆ AttributeIcon Light Magia
4002 CharIcon KureKirika Kure Kirika ★★★★☆ AttributeIcon Shadow Defense
4003 CharIcon ChitoseYuma Chitose Yuma ★★★☆ AttributeIcon Plant Heal
4011 CharIcon Kazumi Kazumi ★★★★☆ AttributeIcon Shadow Attack Giới hạn thời gian
4012 CharIcon MisakiUmika Misaki Umika ★★★☆ AttributeIcon Water Heal Giới hạn sự kiện
4013 CharIcon MakiKaoru Maki Kaoru ★★★☆ AttributeIcon Fire Balance Giới hạn thời gian
4021 CharIcon Tart Tart ★★★★☆ AttributeIcon Light Balance Giới hạn thời gian
4022 CharIcon RizHawkwood Riz Hawkwood ★★★★☆ AttributeIcon Shadow Attack Giới hạn thời gian
4023 CharIcon MelissadeVignolles Melissa de Vignolles ★★★☆☆ AttributeIcon Water Magia Giới hạn sự kiện
4025 CharIcon Corbeau Corbeau ★★★☆ AttributeIcon Shadow Attack Giới hạn thời gian
4026 CharIcon ElisaCeljska Elisa Celjska ★★★★☆ AttributeIcon Fire Balance Giới hạn thời gian
4027 90px Lapine ★★★☆ AttributeIcon Fire Defense Giới hạn thời gian
4028 90px Tart (Final) ★★★★☆ AttributeIcon Light Exceed Giới hạn thời gian
4031 CharIcon AmanoSuzune Amano Suzune ★★★★☆ AttributeIcon Fire Attack Giới hạn thời gian
4032 CharIcon HinataMatsuri Hinata Matsuri ★★★★☆ AttributeIcon Plant Balance Giới hạn thời gian
4033 CharIcon NarumiArisa Narumi Arisa ★★★☆☆ AttributeIcon Shadow Balance Giới hạn sự kiện
4034 CharIcon ShionChisato Shion Chisato ★★★☆ AttributeIcon Water Support Giới hạn thời gian
4035 CharIcon KanadeHaruka Kanade Haruka ★★★☆ AttributeIcon Light Support Giới hạn thời gian
4041 CharIcon SenjougaharaHitagi Senjougahara Hitagi ★★★☆☆ AttributeIcon Shadow Attack Giới hạn sự kiện
4042 CharIcon HachikujiMayoi Hachikuji Mayoi ★★★★☆ AttributeIcon Water Defense Giới hạn thời gian
4043 CharIcon KanbaruSuruga Kanbaru Suruga ★★★★☆ AttributeIcon Fire Attack Giới hạn thời gian
4044 CharIcon SengokuNadeko Sengoku Nadeko ★★★★☆ AttributeIcon Plant Magia Giới hạn thời gian
4045 CharIcon HanekawaTsubasa Hanekawa Tsubasa ★★★★☆ AttributeIcon Fire Support Giới hạn thời gian
4046 CharIcon OshinoShinobu Oshino Shinobu ★★★★☆ AttributeIcon Light Magia Giới hạn thời gian
4051 CharIcon TakamachiNanoha Takamachi Nanoha ★★★★☆ AttributeIcon Fire Balance Giới hạn thời gian
4052 CharIcon FateTHarlaown Fate T. Harlaown ★★★★☆ AttributeIcon Light Attack Giới hạn thời gian
4053 CharIcon YagamiHayate Yagami Hayate ★★★☆☆ AttributeIcon Plant Magia Giới hạn sự kiện


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.