FANDOM


Destiny Gem ("デスティニージェム", phiên âm: "desutini-jemu") là loại vật phẩm cần phải có để Giải Phóng Ma Lực, giúp tăng thêm số lượng MemoriaPuella Magi có thể trang bị. Mỗi loại Destiny Gem ứng với một nhân vật cụ thể, và chỉ có thể dùng cho nhân vật ấy.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.