FANDOM


Doppel

Doppel ("ドッペル", phiên âm: "dopperu") là loại năng lực mới mà một số Puella Magi (đã thức tỉnh lên cấp bậc ★5) có thể kích hoạt khi họ ở Kamihama. Mỗi khi Soul Gem bị vẩn đục hoàn toàn, họ có thể tùy ý sử dụng một phần sức mạnh Ma Nữ bên trong mình. Theo như cốt truyện của Magia Record, thì Doppel là một trong những đồn đại liên quan tới Puella Magi tại Kamihama.

Tên riêng của mỗi Doppel giống với tên của Ma Nữ có cùng bản thể.


Điều kiện khai mở・sử dụng Doppel

Điều kiện để một Puella Magi có thể khai mở kỹ năng Doppel bao gồm:

  • Đạt cấp bậc ★5
  • Cấp độ Magia đạt Lv.5 (yêu cầu cấp độ Episode đạt Lv.5 trước)
  • Hoàn thành Truyện riêng nhân vật - Chương 3

Sau khi đạt được các điều kiện trên, Truyện riêng nhân vật - Chương 4 sẽ được khai mở. Hoàn thành, và Puella Magi sẽ sở hữu kỹ năng Doppel.

Để sử dụng kỹ năng này trong trận đấu, yêu cầu tích được 200MP.


Danh sách Doppel
DoppelIcon 1001
Giovanna
DoppelIcon 1002
Campanella
DoppelIcon 1003
Yu Hong
DoppelIcon 1004
Theresia
DoppelIcon 1005
Beatrice
DoppelIcon 1006
Hevelius
DoppelIcon 1007
Pennen Nolde
DoppelIcon 1008
Old Dorothy
DoppelIcon 1009
Cendrillon
DoppelIcon 1010
Elfriede
DoppelIcon 1011
Zola
DoppelIcon 1012
McDougal
DoppelIcon 1013
Henrietta
DoppelIcon NoData
Pennen Nenemu
DoppelIcon 1015
Shitori Egumo
DoppelIcon 1016
Catacombe
DoppelIcon 1017
Totentanz
DoppelIcon 1018
Dum
DoppelIcon 1101
Giovanna
DoppelIcon 1103
Yu Hong
DoppelIcon 1108
Old Dorothy
DoppelIcon 1117
Totentanz
DoppelIcon 2001
Kriemhild Gretchen
DoppelIcon 2002
Homulilly
DoppelIcon 2003
Homulilly
DoppelIcon 2004
Oktavia von Seckendorff
DoppelIcon 2005
Candeloro
DoppelIcon 2006
Ophelia
DoppelIcon 2007
Charlotte
DoppelIcon 2100
Kriemhild Gretchen
DoppelIcon 2102
Kriemhild Gretchen
DoppelIcon 2300
Homullilly
DoppelIcon 2500
Candeloro
DoppelIcon 3003
Cyan
DoppelIcon 3005
Maura
DoppelIcon 3015
Akakiy
DoppelIcon 3016
Pamela
DoppelIcon 3020
Bond Bomb
DoppelIcon 3025
Renata
DoppelIcon 3026
Tagori
DoppelIcon 3032
Naomi
DoppelIcon 3035
Yuerao
DoppelIcon 3049
Gibdaughter
DoppelIcon 3053
Sylvie
DoppelIcon 4001
Sotria
DoppelIcon 4002
Latria
DoppelIcon 4011
Carola
DoppelIcon 4021
La Pucelle de Blancheur
DoppelIcon 4022
Obscurite
DoppelIcon 4031
Clothette
DoppelIcon 4041
刀牛
DoppelIcon 4042
DoppelIcon 4043
DoppelIcon 4044
DoppelIcon 4045
犭苛
DoppelIcon 4046
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.