FANDOM


Ema no Mizuhiki 【 絵馬の水引 】
Item EmaMizuhiki Vật phẩm dùng trong Thức tỉnh / Cường hóa Magia Đối tượng
EnemyIcon 7003


Quy đổi từ Cửa hàng
Nội dung cửa hàng
※Hạn quy đổi: Giới hạn trong tháng
Item EmaMizuhiki Ema no Mizuhiki
20 Item MirrorsCoin x 30
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:


Sử dụng vật phẩm

Dùng trong Thức tỉnh

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
★2 Item EmaMizuhiki x3 CharIcon YuiTsuruno CharIcon MitsukiFelicia CharIcon UtsuhoNatsuki CharIcon MinagiSasara CharIcon HozumiShizuku CharIcon HarunaKonomi
★4 Item EmaMizuhiki x8 CharIcon YuiTsuruno CharIcon FutabaSana CharIcon TatsukiAsuka CharIcon YakumoMitama CharIcon YakumoMitamaHaregi CharIcon UltimateMadoka CharIcon MadokaSenpai CharIcon AkemiHomuraMizugi CharIcon UtsuhoNatsuki CharIcon MinagiSasara CharIcon HozumiShizuku CharIcon AmiRia CharIcon ChunMeiyui CharIcon MaoHimika CharIcon IsuzuRen CharIcon HarunaKonomi CharIcon KozueMayu CharIcon KureKirika CharIcon SengokuNadeko
Item EmaMizuhiki x12 CharIcon HolyMami
★5 Item EmaMizuhiki x15 CharIcon YuiTsuruno CharIcon KanameMadoka CharIcon AkemiHomuraMegane CharIcon TomoeMami CharIcon MaoHimika CharIcon IsuzuRen


Dùng trong Cường hóa Magia

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
Magia Lv.1 Item EmaMizuhiki x2 CharIcon TatsukiAsuka CharIcon ChunMeiyui CharIcon ShionChisato
Item EmaMizuhiki x3 CharIcon AzusaMifuyu CharIcon KanameMadoka CharIcon AkemiHomuraMegane CharIcon TomoeMami CharIcon UltimateMadoka CharIcon MaoHimika CharIcon IsuzuRen CharIcon KozueMayu CharIcon MihonoSeira CharIcon MidoriRyou CharIcon KureKirika CharIcon Corbeau CharIcon AmanoSuzune CharIcon HachikujiMayoi
Item EmaMizuhiki x5 CharIcon HolyMami
Magia Lv.2 Item EmaMizuhiki x3 CharIcon YuiTsuruno CharIcon UtsuhoNatsuki CharIcon MinagiSasara CharIcon HozumiShizuku CharIcon ShinobuAkira CharIcon HarunaKonomi
Item EmaMizuhiki x4 CharIcon TatsukiAsuka CharIcon MadokaSenpai CharIcon ChunMeiyui CharIcon MikuniOriko CharIcon ChitoseYuma
Item EmaMizuhiki x5 CharIcon SakuraKyouko CharIcon MaoHimika CharIcon IsuzuRen CharIcon ShizumiKonoha CharIcon MihonoSeira CharIcon HanekawaTsubasa
Magia Lv.3 Item EmaMizuhiki x5 CharIcon YuiTsuruno CharIcon FutabaSana CharIcon MitsukiFelicia CharIcon UtsuhoNatsuki CharIcon MinagiSasara CharIcon HozumiShizuku CharIcon HarunaKonomi
Item EmaMizuhiki x6 CharIcon TatsukiAsuka CharIcon ChunMeiyui CharIcon YusaHaduki
Item EmaMizuhiki x7 CharIcon YakumoMitama CharIcon KanameMadoka CharIcon AkemiHomuraMegane CharIcon TomoeMami CharIcon UltimateMadoka CharIcon MaoHimika CharIcon IsuzuRen CharIcon KozueMayu CharIcon HanekawaTsubasa
Magia Lv.4 Item EmaMizuhiki x5 CharIcon AkemiHomuraMizugi
Item EmaMizuhiki x11 CharIcon MannenzakuraUwasa
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.