FANDOM


Furiko no Juushin 【 振子の重心 】
Item FurikoJuushin Vật phẩm dùng trong Thức tỉnh / Cường hóa Magia
  • Đối tượng rơi vật phẩm: Teresa
  • Wiki ID: Focus
Đối tượng
EnemyIcon 6000


Quy đổi từ Cửa hàng
Nội dung cửa hàng
※Hạn quy đổi: Giới hạn trong tháng
Item FurikoJuushin Furiko no Juushin
10 Item MirrorsCoin x 50
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:


Sử dụng vật phẩm

Dùng trong Thức tỉnh

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
★3 Item FurikoJuushin x2 CharIcon KiraTemari
★4 Item FurikoJuushin x6 CharIcon AinoMito CharIcon KozueMayu CharIcon ElisaCeljska CharIcon ShionChisato CharIcon SenjougaharaHitagi
Item FurikoJuushin x8 CharIcon FateTHarlaown
★5 Item FurikoJuushin x8 CharIcon KirariHikaru CharIcon IrohaYachiyoKessen CharIcon MikiSayaka CharIcon NanaseYukika CharIcon KomachiMikura CharIcon HanekawaTsubasa
Item FurikoJuushin x10 CharIcon HiroeChiharu


Dùng trong Cường hóa Magia

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
Magia Lv.1 Item FurikoJuushin x1 CharIcon HiroeChiharu
Magia Lv.2 Item FurikoJuushin x3 CharIcon IrohaChan CharIcon AinoMito CharIcon FateTHarlaown
Magia Lv.4 Item FurikoJuushin x5 CharIcon KozueMayu
Item FurikoJuushin x6 CharIcon ShionChisato
Item FurikoJuushin x7 CharIcon AzusaMifuyu CharIcon HiroeChiharu CharIcon YakumoMitamaHaregi CharIcon AinoMito CharIcon KiraTemari CharIcon Corbeau CharIcon AmanoSuzune CharIcon KanadeHaruka CharIcon HanekawaTsubasa
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.