FANDOM


Furiko no Neji 【 振子のネジ 】
Item FurikoNeji Vật phẩm dùng trong Thức tỉnh / Cường hóa Magia
  • Đối tượng rơi vật phẩm: Huygens
  • Wiki ID: Gear
Đối tượng
EnemyIcon 7000


Quy đổi từ Cửa hàng
Nội dung cửa hàng
※Hạn quy đổi: Giới hạn trong tháng
Item FurikoNeji Furiko no Neji
30 Item MirrorsCoin x 15
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:


Sử dụng vật phẩm

Dùng trong Thức tỉnh

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
★2 Item FurikoNeji x5 CharIcon FutabaSana
★3 Item FurikoNeji x8 CharIcon FutabaSana CharIcon AmaneTsukasa CharIcon FeliciaChan CharIcon IbukiReira CharIcon EriAimi CharIcon AnnaMeru CharIcon MidoriRyou CharIcon Corbeau
★4 Item FurikoNeji x12 CharIcon MisonoKarin CharIcon AmaneTsukuyo CharIcon AmaneTsukasa CharIcon HiroeChiharu CharIcon IbukiReira CharIcon AinoMito CharIcon EriAimi CharIcon Tart CharIcon SenjougaharaHitagi
★5 Item FurikoNeji x12 CharIcon AmaneTsukasa
Item FurikoNeji x15 CharIcon AkinoKaede CharIcon AmaneTsukuyo CharIcon HolyMami CharIcon KozueMayu CharIcon YukinoKanae CharIcon RizHawkwood


Dùng trong Cường hóa Magia

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
Magia Lv.1 Item FurikoNeji x3 CharIcon FutabaSana
Item FurikoNeji x4 CharIcon EriAimi
Item FurikoNeji x5 CharIcon MisonoKarin CharIcon YakumoMitama CharIcon MidoriRyou CharIcon Tart
Magia Lv.2 Item FurikoNeji x7 CharIcon HiroeChiharu CharIcon AinoMito CharIcon KozueMayu CharIcon FuminoSayuki
Magia Lv.3 Item FurikoNeji x7 CharIcon FutabaSana
Item FurikoNeji x8 CharIcon EriAimi
Item FurikoNeji x9 CharIcon MisonoKarin CharIcon TamakiUi CharIcon FeliciaChan CharIcon IrohaChan CharIcon IrohaYachiyoKessen CharIcon HachikujiMayoi CharIcon FateTHarlaown
Magia Lv.4 Item FurikoNeji x10 CharIcon IbukiReira
Item FurikoNeji x11 CharIcon MomoeNagisa CharIcon HolyMami CharIcon AinoMito CharIcon KozueMayu CharIcon YukinoKanae CharIcon Tart CharIcon ElisaCeljska CharIcon TakamachiNanoha
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.