FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Futaba Sana S2
Minh họa Aoki Ume

Futaba Sana S3
Minh họa

Futaba Sana S4
Minh họa

Futaba Sana S5
Minh họa Sasagi Koushi

Futaba Sana SD

Futaba Sana SD2

Thiết kế Aoki Ume
Lồng tiếng Ogura Yui
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 23/10/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Plant Futaba Sana
二葉 さな ★ ★ ☆ ☆ ☆
Phân nhóm Defense
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 3,993 25,825 + ???
ATK 1,000 6,520 + ???
DEF 1,322 9,080 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon BlastH DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Nếu thấy mình có ích, thì dù bao nhiêu đi nữa
●Trạng thái giảm sát thương nhận vào
●Tăng sức tấn công [★5]
●Tăng sức phòng ngự khi đối tượng là Iroha [★5]
Magia Folter Gefängnis
●Sát thương toàn bộ địch
●Tăng sức phòng ngự
●Trạng thái giảm sát thương nhận vào [★4~5]
Doppel Doppel của Trong Suốt Không Màu
※Dạng 1:
●Sát thương toàn bộ địch
●Có tỉ lệ gây Trói buộc
●Có tỉ lệ gây Thiêu đốt
●Có tỉ lệ gây Bóng tối
※Dạng 2:
●Sát thương toàn bộ địch
●Tăng sức phòng ngự
●Trạng thái giảm sát thương nhận vào
●Hồi phục HP


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm:
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.50
★★
12,514 3,156 4,375
HP + 4% Item ForestOrb B x 4 ATK + 2% Item ForestOrb A x 6 DEF + 6% Item ForestOrb C x 6
Accele + 2% Item FurikoNeji x 5 Blast + 4% Item NankinjouKusari x 3 Charge + 4% Item MachibitoumaSharin x 1
Item CurseChip x 100,000
Lv.60
★★★
15,847 3,998 5,551
HP + 5% Item ForestOrb B x 7 ATK + 3% Item ForestOrb A x 9 DEF + 7% Item ForestOrb C x 4
Accele + 3% Item FurikoNeji x 8 Blast + 5% Item HitsujiTsuno x 3 Charge + 5% Item RainbowOrb x 2
Item CurseChip x 300,000
Lv.80
★★★★
20,843 5,261 7,310
HP + 6% Item ForestOrb C x 6 ATK + 4% Item ForestOrb B x 12 DEF + 8% Item RainbowOrb x 3
Accele + 4% Item NankinjouKusari x 12 Blast + 6% Item EmaMizuhiki x 8 Charge + 6% Item OkujoBalloon x 6
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
25,825 6,520 9,080
HP + 7% Item ForestOrb C x 10 ATK + 5% Item ForestOrb B x 15 DEF + 9% Item RainbowOrb x 3
Accele + 5% Item MailGlider x 15 Blast + 7% Item JinkouchinouCode x 10 Charge + 7% Item KumaBolt x 8


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1120 Nếu thấy mình có ích, thì dù bao nhiêu đi nữa
私が必要なら、いくらでも
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★2 ★3 ★4 ★5
● Trạng thái giảm sát thương nhận vào VII
(60%)
X
(75%)
XV
(100%)
XV
(100%)
● Tăng sức tấn công [★5] - - - VI
(32.5%)
● Tăng sức phòng ngự khi đối tượng là Iroha [★5] - - - 40%


● MAGIA

Icon skill 1014 Folter Gefängnis
フォルターゲフェングニス
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★2 ★3 ★4 ★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
I
(300%)
III
(320%)
V
(340%)
VI
(350%)
10%
● Tăng sức phòng ngự
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
26.3% 33.8% 41.3% 48.8% 2.5%
● Trạng thái giảm sát thương nhận vào [★4~5]
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
- - 32.5% 37.5% 2.5%


● DOPPEL

DoppelIcon 1004 Doppel của Trong Suốt Không Màu
無色透明のドッペル

Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
IX
(814%)
22%
● Có tỉ lệ gây Trói buộc
Tác động: Tất cả địch / 1-lượt
50% 0
● Có tỉ lệ gây Thiêu đốt
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
50% 0
● Có tỉ lệ gây Bóng tối
Tác động: Tất cả địch / 1-lượt
47.5% 0

Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
IX
(792%)
22%
● Tăng sức phòng ngự
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
63.8% 2.5%
● Trạng thái giảm sát thương nhận vào
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
40% 2.5%
● Hồi phục HP
Tác động: Toàn đội
20% 2%

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item ForestBook A x 3 Item FurikoNeji x 3
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item ForestBook A x 5 Item KagamiShoutaijou x 5 Item ForestBook B x 3 Item NankinjouKusari x 3
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item ForestBook A x 7 Item FurikoNeji x 7 Item ForestBook B x 5 Item EmaMizuhiki x 3 Item ForestBook C x 3 Item TachimimiWata x 3
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item ForestBook A x 9 Item HitsujiFue x 9 Item ForestBook B x 7 Item MachibitoumaSharin x 3 Item ForestBook C x 5 Item HitsujiTsuno x 5
Item CurseChip x 1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Rojiura no Tomodachi ID: 1125
MemoriaIcon Rojiura no Tomodachi Icon skill 1170 Covering
Mặc định Tối đa Chú thích
Che chắn đồng đội 100% 100% Dành riêng cho
Futaba Sana
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 8 7
◆ Thông tin khác

Thăng cấp & Khai mở Doppel

Banner 0215 m
※Thời gian áp dụng: Từ 25/03/2019 ~
※Nhiệm vụ: Xem thêm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.