FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice
Profile 1004
...Hãy cho tôi... hóa vô hình...
MagiReco 1004

MagiReco 1004

Futaba Sana【 二葉 さな 】
Một Puella Magi thường có suy nghĩ tiêu cực.
Bị gia đình và người xung quanh xa lánh, hoàn toàn mất tự tin vào bản thân, nhưng vẫn đối tốt với người khác, và nghe theo người xem trọng mình. Một khi đã quý ai đó thì sẽ âm thầm hộ vệ người ấy.
Thông tin chung
Tuổi tác
Xuất thân
Trường học Viện nữ sinh Mizuna
Năng lực Tàng hình
Vũ khí Khiên chống bạo động
Doppel / Ma Nữ
Thiết kế Aoki Ume
Lồng tiếng Ogura Yui
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.