FANDOM


Gây Quyến rũ
【 魅了 】
Kỹ năng Trạng thái
Icon skill 1103 Icon status 1103
Mã số 1103
Giá trị tối đa
Liên hệ Icon skill 1145 Icon skill 1136 Icon skill 1089 Icon skill 1098 Icon skill 1084

Kỹ năng「Gây Quyến rũ」giúp nhân vật có thể gây Trạng thái dị thường「Quyến rũ」trực tiếp lên đối thủ.

Giá trị của「Gây Quyến rũ」là tỉ lệ thành công của kỹ năng. Trường hợp kỹ năng được mô tả không có cụm từ「Có tỉ lệ (確率で)」thì tỉ lệ thành công là chắc chắn.

Kỹ năng này chỉ tồn tại ở Memoria Kỹ năng (Skill) và Magia, Doppel của Puella Magi.

Đặc điểm của「Quyến rũ」Edit

  • Khiến đối tượng bị nhiễm không thể hoạt động trong suốt cả lượt đánh.


Cấp độ kỹ năng (Memoria)Edit

※Công thức: Giá trị = Cấp độ kỹ năng * 2.5% + 27.5%
Cấp độ I II III IV V
Giá trị 30% 32.5% 35% 37.5% 40%
VI VII VIII IX X
42.5% 45% 47.5% 50% 52.5%

Ứng dụngEdit

Cấp bậc: ★3Edit

Ichiya Kagiri no Ookamisan ID: 1131
MemoriaIcon Ichiya Kagiri no Ookamisan Icon skill 1103 Charm Eyes
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ gây Quyến rũ III IV Giới hạn thời gian
Tác động Tất cả địch / 1-lượt Số lượt hồi 8 6
Subete no Shisen wa Watashi no Mono ID: 1202
Memoria 1202 s Icon skill 1103 Charm Eyes
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ gây Quyến rũ II III
Tác động Tất cả địch / 1-lượt Số lượt hồi 7 5
Mizugi ni Kigaete ID: 1235
Memoria 1235 s Icon skill 1103 Aura
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ gây Quyến rũ
Giảm sức tấn công
I
IV
III
V
Giới hạn thời gian
Tác động Tất cả địch / 1-lượt Số lượt hồi 8 7
Blonde Bishoujo no Rei ID: 1334
Memoria 1334 s Icon skill 1103 Fascinate
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ gây Quyến rũ
Có tỉ lệ gây Lóa mắt
I
I
I
I
Giới hạn thời gian
Tác động Tất cả địch / 1-lượt Số lượt hồi 10 8

Giới hạn nhân vậtEdit

Yuuou Maishin ID: 1083
MemoriaIcon Yuuou Maishin Icon skill 1103 Charm Eyes
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ gây Quyến rũ IX X Dành riêng cho
Yayoi Kanoko
Tác động Tất cả địch / 1-lượt Số lượt hồi 15 13
Yume wa Bijutsuhin no Shuufukushi ID: 1191
MemoriaIcon Yume wa Bijutsuhin no Shuufukushi Icon skill 1103 Charm
Mặc định Tối đa Chú thích
Gây Quyến rũ 100% 100% Dành riêng cho
Kozue Mayu
Tác động Đơn mục tiêu / 1-lượt Số lượt hồi 8 7

Cấp độ kỹ năng (Puella Magi)Edit

※Không có quy chuẩn về cấp độ kỹ năng, chỉ có số liệu cụ thể cho từng trường hợp.

Ứng dụngEdit

Hiiragi Nemu ID: 1014
CharIcon HiiragiNemu Thuộc tính AttributeIcon Plant Mộc・Forest Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Support Cấp độ kỹ năng (★5)
Magia
Icon skill 1012
● Sát thương một mục tiêu
Gây Quyến rũ (đơn địch/1-lượt)
Gây Nguyền rủa (đơn địch/1-lượt)
Gây Bóng tối (đơn địch/1-lượt)
Loại bỏ Trạng thái cường hóa (đơn địch)
Tăng sức tấn công (toàn đội/3-lượt)
VII (720%)
100%
100%
100%
100%
20%
Doppel
DoppelIcon NoData
● Sát thương một mục tiêu
Gây Quyến rũ (đơn địch/1-lượt)
Gây Nguyền rủa (đơn địch/1-lượt)
Gây Bóng tối (đơn địch/1-lượt)
Loại bỏ Trạng thái cường hóa (đơn địch)
Tăng sức tấn công (toàn đội/3-lượt)
IX (1672%)
100%
100%
100%
100%
20%
Yayoi Kanoko ID: 3001
CharIcon YayoiKanoko Thuộc tính AttributeIcon Shadow Ám・Dark Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★☆☆ Phân nhóm Attack Cấp độ kỹ năng (★4)
Magia
Icon skill 1020
● Sát thương ngẫu nhiên (3-lần)
Gây Quyến rũ (ngẫu nhiên/1-lượt)
V (234.4%/lần)
100%
Ami Ria ID: 3010
CharIcon AmiRia Thuộc tính AttributeIcon Shadow Ám・Dark Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★☆ Phân nhóm Magia Cấp độ kỹ năng (★4)
Magia
Icon skill 1014
● Sát thương cường hóa thuộc tính một mục tiêu
Gây Quyến rũ (đơn thể/1-lượt)
Giảm sức phòng ngự (đơn thể/3-lượt)
Loại bỏ Trạng thái bổ trợ (đơn thể)
VI (560%)
100%
25%
100%
Ayano Rika ID: 3031
CharIcon AyanoRika Thuộc tính AttributeIcon Fire Hỏa・Flame Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★☆ Phân nhóm Magia Cấp độ kỹ năng (★4)
Magia
Icon skill 1014
● Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
● Có tỉ lệ gây Quyến rũ (toàn địch/1-lượt)
V (325%)
40%

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.