FANDOM


Gây Quyến rũ trong đòn đánh
【 攻撃時に魅了を付与 】
Kỹ năng Trạng thái
Icon skill 1145
Mã số 1145
Giá trị tối đa
Liên hệ Icon skill 1103 Icon skill 1136 Icon skill 1089 Icon skill 1098 Icon skill 1084

Kỹ năng và trạng thái「Gây Quyến rũ trong đòn đánh」giúp nhân vật có thể gây Trạng thái dị thường「Quyến rũ」khi tấn công bằng đòn đánh thường.

Giá trị của「Gây Quyến rũ trong đòn đánh」là tỉ lệ thành công, hay tỉ lệ đòn đánh có thể gây ra được tác động. Trường hợp kỹ năng được mô tả không có cụm từ「Có tỉ lệ (確率で)」thì tỉ lệ thành công là chắc chắn.

Kỹ năng và trạng thái này chỉ tồn tại ở Memoria Nội tại (Ability) và Connect của Puella Magi.

Đặc điểm của「Quyến rũ」Edit

  • Khiến đối tượng bị nhiễm không thể hoạt động trong suốt cả lượt đánh.


Cấp độ kỹ năng (Memoria)Edit

※Công thức: Giá trị = Cấp độ kỹ năng * 5% + 5%
Cấp độ I II III IV V
Giá trị 10% 15% 20% 25% 30%

Ứng dụngEdit

Cấp bậc: ★3Edit

Shizuku no Tabi no Mokutekichi wa!? ID: 1199
MemoriaIcon Shizuku no Tabi no Mokutekichi wa!? Icon skill 1145 Charm Edge
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ gây Quyến rũ trong đòn đánh II III
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Cấp độ kỹ năng (Puella Magi)Edit

※Không có quy chuẩn về cấp độ kỹ năng, chỉ có số liệu cụ thể cho từng trường hợp.

Ứng dụngEdit

Uwasa no Tsuruno ID: 1103
CharIcon UwasaTsuruno Thuộc tính AttributeIcon Fire Hỏa・Flame Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastVDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Attack Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
● Có tỉ lệ gây Quyến rũ trong đòn đánh
VIII (37.5%)
80%
Yayoi Kanoko ID: 3001
CharIcon YayoiKanoko Thuộc tính AttributeIcon Shadow Ám・Dark Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★☆☆ Phân nhóm Attack Cấp độ kỹ năng (★4)
Connect
Icon skill 1087
Tăng sát thương gây ra
Gây Quyến rũ trong đòn đánh
VII (35%)
100%
Sarasa Hanna ID: 3018
CharIcon SarasaHanna Thuộc tính AttributeIcon Shadow Ám・Dark Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastVDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Attack Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
Tăng sát thương lên Trạng thái dị thường
Gây Quyến rũ trong đòn đánh
VIII (37.5%)
IV (32.5%)
100%
Sengoku Nadeko ID: 4044
CharIcon SengokuNadeko Thuộc tính AttributeIcon Plant Mộc・Forest Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastVDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Magia Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1087
Tăng sát thương gây ra
Gây Thiêu đốt trong đòn đánh
Gây Quyến rũ trong đòn đánh
IX (40%)
100%
100%

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.