FANDOM


Tips 21001


Khái quát

Gacha trong「Magia Record」cũng như hầu hết các mobile game cùng thể loại, là chức năng chính đưa tới những nội dung mới cho game như Puella Magi hay Memoria liên tục qua những lần cập nhật.

※Xem thêm: Gacha game (Wikipedia)


◆ Các loại gacha
Rare Gacha

Rare Gacha là gacha có tỉ lệ xuất hiện của Puella Magi, hay Memoria được chia đều cho mỗi đơn vị trong mỗi độ quý hiếm. Dù số lượng Puella Magi, hay Memoria có tăng lên thì tỉ lệ chung vẫn không thay đổi.

Kết quả là ngẫu nhiên, nhưng vẫn có khả năng trùng lặp. Trường hợp xuất hiện lại Puella Magi đã sở hữu, thì thẻ bài ấy sẽ tự động chuyển đổi thành 01 Destiny Gem của nhân vật ấy.

Rare Gacha luôn mở thường trực. Số lần thực hiện gacha đã tích lũy tại bảng「Đảm bảo ★4 Puella Magi」vì thế cũng không bao giờ bị xóa bỏ.

Có 2 loại vật phẩm có thể sử dụng trong Rare Gacha (cũng như Pick-Up Gacha):

  • Item MagiaStone Magia Stone: Vật phẩm có thể nhận được trong quá trình chơi, hoặc có thể được mua bằng tiền thật.
  • Item GachaTicket Gacha Ticket: Vật phẩm có thể nhận được trong quá trình chơi.

Người chơi có thể chọn một trong ba hình thức chính thực hiện:

  • Sử dụng Item MagiaStone Magia Stone loại có đổi giá x8, giới hạn mỗi ngày 01 lần sử dụng. Tỉ lệ xuất hiện bình thường.
  • Thực hiện từng lần một (Item MagiaStone x25, hoặc Item GachaTicket x1), với tỉ lệ xuất hiện như thông thường.
  • Thực hiện chuỗi 10-lần (Item MagiaStone x250, hoặc Item GachaTicket10 x1). với những lợi ích tốt hơn kèm theo:
    • Đảm bảo có tối thiểu 1 Puella Magi, hay Memoria ★3 trở lên.
    • Đảm bảo có tối thiểu 1 Puella Magi ★2 trở lên.

Tỉ lệ xuất hiện của các độ hiếm

Thông thường Khi đảm bảo
Puella Magi
Khi đảm bảo
★3 trở lên
Khi đảm bảo
★4 Puella Magi
Puella Magi
★★★★
1% 1% 2% 100%
Puella Magi
★★★
4% 14% 20% -
Puella Magi
★★
25.5% 85% - -
Memoria
★★★★
4% - 18% -
Memoria
★★★
12% - 60% -
Memoria
★★
53.5% - - -

※Lưu ý: Rare Gacha (cũng như Pick-Up Gacha) không thể cho ra:


Pick-Up Gacha

Pick-Up Gacha cũng tương tự Rare Gacha về cách thức vận hành, nhưng là gacha có tỉ lệ xuất hiện của Puella Magi, hay Memoria được chỉ định cao hơn trong cùng độ quý hiếm. Tuy nhiên, tổng tỉ lệ xuất hiện của mỗi độ quý hiếm không có khác biệt so với Rare Gacha, tức không thay đổi.

Các Pick-Up Gacha chỉ mở trong một thời gian nhất định. Khi hết thời gian quy định, số lần thực hiện đã tích lũy bảng đếm「Đảm bảo ★4 Puella Magi」cũng sẽ bị xóa bỏ.

※Xem thêm: Những Pick-Up Gacha đã diễn ra

Tỉ lệ xuất hiện của Puella Magi hay Memoria được chỉ định trong Pick-Up

Thông thường Khi đảm bảo
Puella Magi
Khi đảm bảo
★3 trở lên
Khi đảm bảo
★4 Puella Magi
Puella Magi
★★★★
0.6% (1%) 0.6% (1%) 1.2% (2%) 60% (100%)
Puella Magi
★★★
2% (4%) 7% (14%) 10% (20%) -
Memoria
★★★★
1.5% (4%) - 6.75% (18%) -
Memoria
★★★
3% (12%) - 15% (60%) -

※Ghi chú: Số trong ngoặc là tỉ lệ chung của độ hiếm


Một số gacha đặc biệt

Gacha tùy chọn ★4 Puella Magi
Kể từ thời điểm 18/06/2018, đối với người mới bắt đầu chơi sẽ có thể thực hiện chuỗi 10-lần đầu tiên (bắt buộc) với việc đảm bảo sở hữu 01 ★4 Puella Magi được tùy chọn trong kết quả. Tuy nhiên, số Puella Magi được chọn giới hạn trong những Puella Magi thường trực đã xuất hiện từ ngày 30/04/2018 trở về trước.

Đối với người chơi cũ thì có thể dùng vật phẩm là một loại Gacha Ticket chuyên dụng, và chỉ nhận về duy nhất 01 ★4 Puella Magi, không có thêm kết quả khác.

Gacha đảm bảo ★4 Puella Magi
Bằng Item MagiaStone Magia Stone loại có đổi giá x200 để có thể thực hiện chuỗi 10-lần và đảm bảo sở hữu 01 ★4 Puella Magi ngẫu nhiên, đang có trong danh sách thường trực.


Normal Gacha

Normal Gacha khác với những loại gacha ở trên, đây là gacha yêu cầu sử dụng Item SupportPoint Support Point để thực hiện và nhận về vật phẩm (Ngọc cường hóa), hay Memoria. Ở gacha này không xuất hiện Puella Magi, nhưng là nơi duy nhất xuất hiện Memoria đặc quyền cho mỗi nhân vật.

Tỉ lệ xuất hiện ở đây không có công bố chính thức (★4 Memoria được cho là có tỉ lệ 1%), và có thể được thay đổi tùy vào sự kiện. Vì không có Puella Magi xuất hiện từ gacha này, nên bảng đếm「Đảm bảo ★4 Puella Magi」cũng không được áp dụng.

Normal Gacha cũng có hai hình thức thực hiện: Từng lần một (Item SupportPoint x200), hoặc chuỗi 10-lần (Item SupportPoint x2,000).


◆ Bảng đếm「Đảm bảo ★4 Puella Magi」

Là một chức năng được áp dụng kể từ 22/01/2018, thường được gọi dân dã là trần nhà (天井, "tenjou").

Trong giao diện Rare Gacha hay Pick-Up Gacha, luôn xuất hiện một bảng đếm số lần đã thực hiện ở mỗi gacha. Trường hợp người chơi đã thực hiện 99 lần sử dụng nhưng vẫn chưa nhận được ★4 Puella Magi, thì ở lần thực hiện thứ 100 sẽ đảm bảo xuất hiện 01 ★4 Puella Magi. Sau đó, bảng đếm này sẽ trở về 0.

Trong quá trình thực hiện gacha, nếu chưa đạt tới lần thứ 100 mà ★4 Puella Magi đã xuất hiện thì bảng đếm cũng sẽ trở về 0.

Bảng đếm「Đảm bảo ★4 Puella Magi」luôn được duy trì ở Rare Gacha. Nhưng với Pick-Up Gacha, khi hết thời gian quy định thì bảng đếm này sẽ trở về 0, không duy trì sang Pick-Up Gacha tiếp theo.


◆ Diễn xuất
Giản lược diễn xuất

Ở góc trên bên phải hình, khi chạm một lần vào nút Gacha skip b01 sẽ biến đổi thành Gacha skip b02 và sẽ chỉ còn diễn xuất của cấp bậc ★3 trở lên được diễn. Trường hợp xuất hiện Puella Magi hoặc Memoria mà người chơi chưa từng sở hữu thì dù cấp bậc chỉ ★2 sẽ vẫn có diễn xuất.

Khi chạm tiếp một lần nữa sẽ ngưng hoàn toàn mọi diễn xuất và chỉ hiển thị kết quả.


Dấu hiệu diễn xuất

Khi thực hiện gacha sẽ có những dấu hiệu (có thể) báo trước kết quả lần lượt xuất hiện.
Dưới đây là diễn giải các hình ảnh ấy:

Hình ảnh Ý nghĩa diễn xuất
Dấu hiệu 1 Dấu hiệu 2 Dấu hiệu 3
Memoria0000
Memoria0004
Memoria0009
● Thông thường.
● Có Puella Magi hoặc Memoria với cấp bậc ★2 trở lên.
Memoria0000a
● Có Puella Magi hoặc Memoria với cấp bậc ★3 trở lên.
Memoria0004aMemoria0004bMemoria0004cMemoria0004dMemoria0004e ● Có Puella Magi với thuộc tính tương ứng.
Memoria0009a
● Có Puella Magi với cấp bậc ★3 trở lên.
Memoria0004f
Memoria0009b
● Có ★4 Puella Magi.

※Ghi chú: Do Thuộc tính Vô chỉ có Puella Magi với cấp bậc ★4 sở hữu.

Trường hợp thực hiện chuỗi 10-lần thì các dấu hiệu trên có thể không cùng chỉ về một kết quả, mà có thể chỉ về những kết quả riêng trong chuỗi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.