FANDOM


Gacha Ticket 【 ガチャチケット 】
Item GachaTicket Vé sử dụng chức năng của Gacha
  • Wiki ID: Ticket
Khái quát

Gacha Ticket là vật phẩm được dùng để thực hiện hầu hết các gacha. Gacha Ticket có thể được thu thập, quy đổi thông qua các chiến dịch hay sự kiện, hoặc tại các cửa hàng.

Khác với Magia Stone có thể được sử dụng với những mục đích khác, Gacha Ticket giới hạn chỉ dùng được với Gacha, và chỉ các Pick-Up Gacha (bao gồm cả Giới hạn thời gian) và Rare Gacha. Normal Gacha (sử dụng Item SupportPoint Support Point), và các gacha đặc biệt với yêu cầu riêng biệt không thuộc diện áp dụng.

Sử dụng Gacha Ticket loại đơn lẻ, thì Puella Magi hay Memoria sẽ xuất hiện theo tỉ lệ thông thường. Gacha Ticket cũng sẽ giúp tăng điểm cho bảng số đếm「Đảm bảo ★4 Puella Magi」. Với mỗi đơn vị được sử dụng là tăng 01 điểm cho bảng số đếm. Nhưng với Item GachaTicket10 Gacha Ticket x10 thì sẽ cho tỉ lệ xuất hiện của Puella Magi hay Memoria cấp bậc cao tốt hơn. Mỗi đơn vị loại này được sử dụng sẽ tăng 10 điểm cho bảng số đếm.

Có rất nhiều phương cách để tích lũy Gacha Ticket. Cứ vào 22:00 ngày cuối cùng của tháng (theo giờ VN) thì các cửa hàng như Cửa hàng Mirrors Coin sẽ hoàn kho lại, và người chơi có thể quy đổi lấy Gacha Ticket. Vào một số thời gian nhất định sẽ có tổ chức các chiến dịch đăng nhập nhận thưởng, và luôn có Gacha Ticket trong dãy phần thưởng. Tham gia hay chơi các sự kiện để tích lũy các vật phẩm sự kiện, từ đấy quy đổi sang Gacha Ticket...

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.