FANDOM


Giảm sát thương Blast
【 Blast ダメージDOWN 】
Kỹ năng Trạng thái
Icon skill 1101 Icon status 1101
Mã số 1101
Giá trị tối đa 95%
Liên hệ Icon skill 1092

Kỹ năng và trạng thái「Giảm sát thương Blast」khiến suy giảm sát thương của Blast Disc.

Tuy nhiên, bản thân Blast vẫn có thể có những mức sát thương khác nhau, do các yếu tố như Combo được lựa chọn.

Giá trị「Giảm sát thương Blast」có giới hạn tăng tối đa là -95%, và có thể bị thay đổi bởi các kỹ năng hay trạng thái「Tăng sát thương Blast」xuống mức thấp nhất là 100%.

Công thứcEdit

Tương quan giữa「Tăng - Giảm sát thương Blast」Edit

Hiệu quả Trạng thái (%) = Giá trị tăng - Giá trị giảm
※Giá trị của Hiệu quả Trạng thái không lớn hơn 100%, hoặc không nhỏ hơn -95%.

Tác động vào sát thươngEdit

Hệ số bổ sung = 100% + DmgUp/Down + BlastUp/Down + GoodDmgUp + BadDmgUp - DmgCut + Critical

※Xem thêm: Tính toán sát thương


Cấp độ kỹ năng (Memoria)Edit

※Công thức: Giá trị = Cấp độ kỹ năng * 2.5% + 2.5%
Cấp độ I II III IV V
Giá trị 5% 7.5% 10% 12.5% 15%
VI VII VIII IX X
17.5% 20% 22.5% 25% 27.5%

Ứng dụngEdit

Cấp bậc: ★4Edit

Umarenagara no Watashi wa ID: 1200
MemoriaIcon Umarenagara no Watashi wa Icon skill 1101 Blast Break
Mặc định Tối đa Chú thích
Giảm sát thương Blast IX X
Tác động Đơn mục tiêu / 3-lượt Số lượt hồi 6 5
Nagisa ga Kaiketsu suru no desu! ID: 1270
Memoria 1270 s Icon skill 1104 Peekaboo
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ gây Choáng
Giảm sát thương Blast
Giảm sức tấn công
II
VII
III
IV
VIII
IV
Giới hạn thời gian
Tác động Đơn mục tiêu / 2-lượt Số lượt hồi 10 8
Hood no Naka no Tsunagari ID: 1434
Memoria 1434 s Icon skill 1101 Blur Haze
Mặc định Tối đa Chú thích
Giảm sát thương Blast
Gây Sương mù
VII
100%
VIII
100%
Tác động Đơn mục tiêu / 3-lượt Số lượt hồi

Cấp độ kỹ năng (Puella Magi)Edit

※Không có quy chuẩn về cấp độ kỹ năng, chỉ có số liệu cụ thể cho từng trường hợp.

Ứng dụngEdit

Kumi Seika ID: 3014
CharIcon KumiSeika Thuộc tính AttributeIcon Water Thủy・Aqua Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★☆☆ Phân nhóm Support Cấp độ kỹ năng (★4)
Magia
Icon skill 1014
● Sát thương toàn bộ địch
Gây Sương mù (toàn địch/3-lượt)
Giảm sát thương Blast (toàn địch/3-lượt)
V (340%)
100%
25%

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.