FANDOM


Giảm sức tấn công
【 攻撃力DOWN 】
Kỹ năng Trạng thái
Icon skill 1094 Icon status 1094
Mã số 1094
Giá trị tối đa 95%
Liên hệ Icon skill 1085

Kỹ năng và trạng thái「Giảm sức tấn công」khiến suy giảm chỉ số ATK của nhân vật theo tỉ lệ.
※Chỉ số ATK chịu tác động là bao gồm cả phần tăng cường từ Thức tỉnh, cũng như phần cộng thêm từ Memoria Nội tại đang trang bị, nếu có.

Giá trị「Giảm sức tấn công」có giới hạn giảm tối đa là -95%, và có thể bị thay đổi bởi các kỹ năng hay trạng thái「Tăng sức tấn công」lên mức cao nhất là 100%.

Tuy nhiên, những giới hạn trên không ảnh hưởng tới các giá trị tăng - giảm của Đội hình ma thuật.

Công thứcEdit

Tương quan giữa「Tăng - Giảm sức tấn công」Edit

Hiệu quả Trạng thái (%) = Giá trị tăng - Giá trị giảm
※Giá trị của Hiệu quả Trạng thái không lớn hơn 100%, hoặc không nhỏ hơn -95%.

Tác động vào chỉ số ATKEdit

TrueATK = [OriginATK * AwakenATKUp + MemoriaATK] * ATKUp/Down * Formation

 • TrueATK: Chỉ số ATK thực tế, cấu thành từ các yếu tố bên dưới:
 • OriginATK: Chỉ số ATK căn bản của nhân vật
 • AwakenATKUp (%): Tỉ lệ chỉ số ATK được tăng cường nhờ Thức tỉnh
 • MemoriaATK: Chỉ số ATK cộng thêm từ Memoria Nội tại (Ability) đang trang bị
 • ATKUp/Down (%): Hiệu quả trạng thái giữa「Tăng - Giảm sức tấn công」(có giới hạn)
 • Formation (%): Tỉ lệ tác động từ Đội hình ma thuật, gồm các dạng:
  • ATK↓ = -10%
  • ATK↑ = 10%
  • ATK↑↑ = 15%

※Xem thêm: Tính toán sát thương


Cấp độ kỹ năng (Memoria)Edit

※Công thức: Giá trị = Cấp độ kỹ năng * 5%
Cấp độ I II III IV V
Giá trị 5% 10% 15% 20% 25%
VI VII VIII IX X
30% 35% 40% 45% 50%

Ứng dụngEdit

Cấp bậc: ★4Edit

Sukitooru Natsu no Iro ID: 1105
MemoriaIcon Sukitooru Natsu no Iro Icon skill 1094 Attack Down
Mặc định Tối đa Chú thích
Giảm sức tấn công VI VII Giới hạn sự kiện
Tác động Đơn mục tiêu / 1-lượt Số lượt hồi 6 5
Kono Yokihi no tame ni ID: 1160
MemoriaIcon Kono Yokihi no tame ni Icon skill 1094 Assault Down
Mặc định Tối đa Chú thích
Giảm sức tấn công
Giảm sát thương gây ra
IX
VIII
X
IX
Giới hạn thời gian
Tác động Đơn mục tiêu / 1-lượt Số lượt hồi 9 8
Ameagari no Kaerimichi (Mito) ID: 1188
MemoriaIcon Ameagari no Kaerimichi (Mito) Icon skill 1094 Quell Bloom
Mặc định Tối đa Chú thích
Giảm sức tấn công
Giảm sức phòng ngự
IX
VIII
X
IX
Tác động Tất cả địch / 1-lượt Số lượt hồi 6 5
Nagisa ga Kaiketsu suru no desu! ID: 1270
Memoria 1270 s Icon skill 1104 Peekaboo
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ gây Choáng
Giảm sát thương Blast
Giảm sức tấn công
II
VII
III
IV
VIII
IV
Giới hạn thời gian
Tác động Đơn mục tiêu / 2-lượt Số lượt hồi 10 8
Nigiyaka na Otonari-san ID: 1324
Memoria 1324 s Icon skill 1094 Bloom Down
Mặc định Tối đa Chú thích
Giảm sức tấn công
Giảm sức phòng ngự
-
-
V
V
Giới hạn sự kiện
Tác động Đơn mục tiêu / 1-lượt Số lượt hồi - 8
Kannagi no Haka ID: 1387
Memoria 1387 s Icon skill 1094 Suppress Attack
Mặc định Tối đa Chú thích
Giảm sức tấn công - III Giới hạn sự kiện
Tác động Tất cả địch / 3-lượt Số lượt hồi - 9

Cấp bậc: ★3Edit

Ameagari no Kaerimichi (Reira) ID: 1186
MemoriaIcon Ameagari no Kaerimichi (Reira) Icon skill 1110 Shade Stroke
Mặc định Tối đa Chú thích
Gây Bóng tối
Giảm sức tấn công
100%
VI
100%
VII
Tác động Đơn mục tiêu / 1-lượt Số lượt hồi 7 6
Mizugi ni Kigaete ID: 1235
Memoria 1235 s Icon skill 1103 Aura
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ gây Quyến rũ
Giảm sức tấn công
I
IV
III
V
Giới hạn thời gian
Tác động Tất cả địch / 1-lượt Số lượt hồi 8 7
Yasurageru Ibasho ID: 1268
Memoria 1268 s Icon skill 1094 Quell Attack
Mặc định Tối đa Chú thích
Giảm sức tấn công V VI Giới hạn sự kiện
Tác động Tất cả địch / 1-lượt Số lượt hồi 7 6
Kasanaru Bouryaku ID: 1412
Memoria 1412 s Icon skill 1094 Assault Break
Mặc định Tối đa Chú thích
Giảm sức tấn công
Giảm sát thương gây ra
-
-
II
II
Giới hạn sự kiện
Tác động Đơn mục tiêu / 3-lượt Số lượt hồi - 8
Watashi ja Dame datta mitai ID: 1419
Memoria 1419 s Icon skill 1094 Disappointment
Mặc định Tối đa Chú thích
Giảm sức tấn công
Giảm lượng MP thu thập
III
III
IV
IV
Giới hạn thời gian
Tác động Tất cả địch / 1-lượt Số lượt hồi 8 7

Cấp bậc: ★2Edit

Houkago no Ooisogashi! ID: 1030
MemoriaIcon Houkago no Ooisogashi! Icon skill 1094 Attack Down
Mặc định Tối đa Chú thích
Giảm sức tấn công V VI
Tác động Đơn mục tiêu / 1-lượt Số lượt hồi 6 5
Shuumatsu no Mukou e ID: 1048
MemoriaIcon Shuumatsu no Mukou e Icon skill 1094 Attack Break
Mặc định Tối đa Chú thích
Giảm sức tấn công III IV
Tác động Đơn mục tiêu / 3-lượt Số lượt hồi 8 7

Cấp bậc: ★1Edit

Hako no Majo no Teshita ID: 1005
MemoriaIcon Hako no Majo no Teshita Icon skill 1094 Attack Down
Mặc định Tối đa Chú thích
Giảm sức tấn công III IV
Tác động Đơn mục tiêu / 1-lượt Số lượt hồi 6 5

Giới hạn nhân vậtEdit

Okashi no Housekibako ID: 1312
Memoria 1312 s Icon skill 1094 Drain Touch
Mặc định Tối đa Chú thích
Giảm sức tấn công
Giảm sức phòng ngự
Tự động hồi phục HP
IV
IV
III
V
V
IV
Dành riêng cho
Oshino Shinobu
Tác động Đơn mục tiêu / 1-lượt Số lượt hồi 7 6
Jiradaku na Hitotoki ID: 1408
Memoria 1408 s Icon skill 1097 Distraction
Mặc định Tối đa Chú thích
Giảm sát thương Magia
Giảm sức tấn công
VII
V
VIII
VI
Dành riêng cho
Kirari Hikaru
Tác động Đơn mục tiêu / 1-lượt Số lượt hồi 6 5

Cấp độ kỹ năng (Puella Magi - Connect)Edit

※Công thức: Giá trị = Cấp độ kỹ năng * 2.5% + 2.5%
Cấp độ I II III IV V
Giá trị 5% 7.5% 10% 12.5% 15%
VI VII VIII IX X
17.5% 20% 22.5% 25% 27.5%

※Không có quy chuẩn về cấp độ kỹ năng của Magia hay Doppel, chỉ có số liệu cụ thể cho từng trường hợp.

Ứng dụngEdit

Madoka-senpai ID: 2102
CharIcon MadokaSenpai Thuộc tính AttributeIcon Light Quang・Light Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★☆☆ Phân nhóm Balance Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1078
Hồi phục HP
Giảm sức tấn công
Giảm sức phòng ngự
Tăng sức tấn công khi đối tượng là Himika
Tăng sức phòng ngự khi đối tượng là Himika
IX (50% HP)
III (10%)
III (10%)
25%
25%

Uwasa no Tsuruno ID: 1103
CharIcon UwasaTsuruno Thuộc tính AttributeIcon Fire Hỏa・Flame Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastVDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Attack Cấp độ kỹ năng (★5)
Magia
Icon skill 1014
● Sát thương toàn bộ địch
Giảm sức tấn công (toàn địch/2-lượt)
Giảm MP khi dùng Accele (toàn địch/2-lượt)
Né tránh (bản thân/1-lượt)
VII (360%)
20%
50%
100%
Doppel
DoppelIcon 1103
● Sát thương toàn bộ địch
Giảm sức tấn công (toàn địch/2-lượt)
Giảm MP khi dùng Accele (toàn địch/2-lượt)
Né tránh (bản thân/1-lượt)
IX (814%)
30%
80%
100%
Sarasa Hanna ID: 3018
CharIcon SarasaHanna Thuộc tính AttributeIcon Shadow Ám・Dark Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastVDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Attack Cấp độ kỹ năng (★5)
Magia
Icon skill 1012
● Sát thương một mục tiêu
Gây Trói buộc (đơn thể/1-lượt)
Giảm sức tấn công (đơn thể/3-lượt)
Giảm sức phòng ngự (đơn thể/3-lượt)
Né tránh (bản thân/1-lượt)
VII (720%)
100%
15%
30%
100%
Doppel
DoppelIcon NoData
● Sát thương một mục tiêu
Gây Trói buộc (đơn thể/1-lượt)
Giảm sức tấn công (đơn thể/3-lượt)
Giảm sức phòng ngự (đơn thể/3-lượt)
Né tránh (bản thân/1-lượt)
IX (1672%)
100%
25%
30%
100%
Yusa Haduki ID: 3027
CharIcon YusaHaduki Thuộc tính AttributeIcon Light Quang・Light Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★☆ Phân nhóm Support Cấp độ kỹ năng (★4)
Magia
Icon skill 1014
● Sát thương toàn bộ địch
Giảm sức tấn công (toàn địch/3-lượt)
Gây Nguyền rủa (toàn địch/1-lượt)
V (340%)
27.5%
100%
Senjougahara Hitagi ID: 4041
CharIcon SenjougaharaHitagi Thuộc tính AttributeIcon Shadow Ám・Dark Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★☆☆ Phân nhóm Attack Cấp độ kỹ năng (★5)
Magia
Icon skill 1014
● Sát thương toàn bộ địch
● Có tỉ lệ gây Khóa Kỹ năng (toàn địch/1-lượt)
Giảm sức tấn công (toàn địch/2-lượt)
VII (360%)
40%
25%
Doppel
DoppelIcon 4041
● Sát thương toàn bộ địch
Gây Khóa Kỹ năng (toàn địch/1-lượt)
Giảm sức tấn công (toàn địch/2-lượt)
IX (814%)
100%
30%
Hanekawa Tsubasa ID: 4045
CharIcon HanekawaTsubasa Thuộc tính AttributeIcon Fire Hỏa・Flame Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Support Cấp độ kỹ năng (★5)
Magia
Icon skill 1014
● Sát thương toàn bộ mục tiêu
Giảm sức tấn công (toàn địch/2-lượt)
Loại bỏ Trạng thái cường hóa (toàn địch)
Tổn thất MP (toàn địch)
Hồi phục MP (bản thân)
VII (360%)
20%
100%
35 MP
25 MP
Doppel
DoppelIcon 4045
● Sát thương toàn bộ địch
Giảm sức tấn công (toàn địch/2-lượt)
Loại bỏ Trạng thái cường hóa (toàn địch)
Tổn thất MP (toàn địch)
Hồi phục MP (bản thân)
IX (814%)
30%
100%
60 MP
30 MP
Oshino Shinobu ID: 4046
CharIcon OshinoShinobu Thuộc tính AttributeIcon Shadow Ám・Dark Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastVDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Magia Cấp độ kỹ năng (★5)
Magia
Icon skill 1016
● Sát thương cường hóa thuộc tính theo một đường dọc
Giảm sức tấn công (toàn địch/2-lượt)
Tổn thất MP (toàn địch)
Hồi phục HP (bản thân)
VIII (510%)
20%
40 MP
40% HP
Doppel
DoppelIcon 4046
● Sát thương cường hóa thuộc tính theo một đường dọc
Giảm sức tấn công (toàn địch/2-lượt)
Tổn thất MP (toàn địch)
Hồi phục HP (bản thân)
X (1092%)
30%
65 MP
50% HP

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.