FANDOM


Giảm thời gian hồi Kỹ năng
【 スキルクイック 】
Kỹ năng Trạng thái
Icon skill 1131 Icon status 1131
Mã số 1131
Giá trị tối đa 100%
Liên hệ

Kỹ năng và trạng thái「Giảm thời gian hồi Kỹ năng」có thể giúp nhân vật giảm số lượt hồi phục để tái sử dụng của các Memoria Kỹ năng (Skill).

Giá trị của「Giảm thời gian hồi Kỹ năng」là tỉ lệ thành công, hay tỉ lệ đòn đánh có thể gây ra được tác động. Trường hợp kỹ năng được mô tả không có cụm từ「Có tỉ lệ (確率で)」thì tỉ lệ thành công là chắc chắn.

Tuy nhiên, như hầu hết các Trạng thái cường hóa khác, trường hợp có nhiều hơn một trạng thái cùng loại đang có trên một nhân vật, thì chỉ duy nhất trạng thái có giá trị lớn nhất là có tác động.

Đặc điểmEdit

  • Số lượt hồi chiêu (Kỹ năng) sau mỗi lượt đánh sẽ từ 1-lượt mặc định → nâng lên thành 2-lượt. Hay nói cách khác, là gấp đôi tốc độ hồi chiêu.

Ứng dụngEdit

Cấp bậc: ★4Edit

Meruado, Tourokushitoita kara ID: 1284
Memoria 1284 s Icon skill 1088 Wisdom Up
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sát thương Magia
Có tỉ lệ / Giảm thời gian hồi Kỹ năng
V
IV
VII
100%
Giới hạn sự kiện
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 7 6

Giới hạn nhân vậtEdit

Kanojo wo Mamoru Watashi ni Naritai ID: 1081
MemoriaIcon Kanojo wo Mamoru Watashi ni Naritai Icon skill 1131 Skill Quick
Mặc định Tối đa Chú thích
Giảm thời gian hồi Kỹ năng 100% 100% Dành riêng cho
Akemi Homura
Tác động Bản thân / 3-lượt Số lượt hồi 15 13
Haduki wa Itsu demo Isogashii ID: 1116
MemoriaIcon Haduki wa Itsu demo Isogashii Icon skill 1131 Skill Quick
Mặc định Tối đa Chú thích
Giảm thời gian hồi Kỹ năng 100% 100% Dành riêng cho
Yusa Haduki
Tác động Bản thân / 3-lượt Số lượt hồi 15 13

Akemi Homura (Mizugi) ID: 2300
CharIcon AkemiHomuraMizugi Thuộc tính AttributeIcon Light Quang・Light Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Magia Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1124
Né tránh
Tăng sức tấn công
● Có tỉ lệ giảm thời gian hồi Kỹ năng
100%
IX (40%)
55%

Akemi Homura (Megane) ID: 2003
CharIcon AkemiHomuraMegane Thuộc tính AttributeIcon Shadow Ám・Dark Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Support Cấp độ kỹ năng (★5)
Magia
Icon skill 1014
● Sát thương toàn bộ địch
Giảm thời gian hồi Kỹ năng (toàn đội/3-lượt)
VII (360%)
-2 lượt hồi
Doppel
DoppelIcon 2003
● Sát thương toàn bộ địch
Giảm thời gian hồi Kỹ năng (toàn đội/3-lượt)
Hồi phục MP (toàn đội)
IX (814%)
-2 lượt hồi
12.5 MP
Tomoe Mami ID: 2005
CharIcon TomoeMami Thuộc tính AttributeIcon Plant Mộc・Forest Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Magia Cấp độ kỹ năng (★5)
Magia
Icon skill 1014
● Sát thương toàn bộ địch
● Có tỉ lệ gây Trói buộc (toàn địch/1-lượt)
Giảm sức phòng ngự (bản thân/1-lượt)
● Có tỉ lệ gây Thiêu đốt (toàn địch/1-lượt)
Giảm thời gian hồi Kỹ năng (toàn đội/3-lượt) [NA-only]
VIII (370%)
52.5%
50%
52.5%
-2 lượt hồi
Doppel
DoppelIcon 2005
● Sát thương toàn bộ địch
● Có tỉ lệ gây Trói buộc (toàn địch/1-lượt)
● Có tỉ lệ gây Thiêu đốt (toàn địch/1-lượt)
X (814%)
55%
55%

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.