FANDOM


MemoriaType Skill 銀の魔女の手下
Thủ hạ của Ma Nữ Bạc
Memoria Gin no Majo no Teshita

Minh họa: Gekidan Inu Curry
Icon skill 1096 Slash Down
Công dụng Mặc định Tối đa
●Giảm sát thương gây ra
Tác động: Đơn mục tiêu / 1-lượt
III IV
Số lượt hồi chiêu 6 5
Chỉ số cộng thêm HP 220 550
ATK 0 0
DEF 200 500
Đối tượng Tất cả nhân vật
Cách sở hữu Normal Gacha
Hồi ức
銀の魔女の手下。その役割は主張。体についたパイプから近所迷惑な爆音を撒き散らし気まぐれな砂嵐のように移動する。嫌いなものは磁石。
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.