FANDOM


MemoriaType Skill ハコの魔女の手下
Thủ hạ của Ma Nữ Đóng Hộp
Memoria Hako no Majo no Teshita

Minh họa: Gekidan Inu Curry
Icon skill 1094 Attack Down
Công dụng Mặc định Tối đa
●Giảm sức tấn công
Tác động: Đơn mục tiêu / 1-lượt
III IV
Số lượt hồi chiêu 6 5
Chỉ số cộng thêm HP 180 450
ATK 0 0
DEF 220 550
Đối tượng Tất cả nhân vật
Cách sở hữu Normal Gacha
Hồi ức
ハコの魔女の手下。 その役割は運搬。 この手下がさわった物体はとても運びやすくなってしまう。
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.