FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Haruna Konomi S2
Minh họa Amane Shiki

Haruna Konomi S3
Minh họa Amane Shiki

Haruna Konomi S4
Minh họa Amane Shiki

Haruna Konomi SD

Thiết kế Amane Shiki
Lồng tiếng Mimori Suzuko
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Plant Haruna Konomi
春名 このみ ★ ★ ☆ ☆
Phân nhóm Heal
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★4
HP 3,321 17,850
ATK 942 4,989
DEF 1,246 6,745
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon BlastV DiskIcon Charge
Connect Tùy chỉnh thế này thì sao?
●Gây Sương mù trong đòn đánh
●Gây Nhiễm độc trong đòn đánh
Magia Peony Bouquet
●Sát thương theo một đường ngang
●Hồi phục HP
●Tăng sức phòng ngự [★4]


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Heal - Hồi phục
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.50
★★
10,700 2,993 4,042
HP +4% Item ForestOrb B x4 ATK +3% Item ForestOrb A x6 DEF +5% Item ForestOrb C x2
Accele +4% Item MachibitoumaSharin x1 Blast +4% Item EmaMizuhiki x3 Charge +2% Item OkujoKagi x5
Item CurseChip x100,000
Lv.60
★★★
13,562 3,791 5,123
HP +5% Item ForestOrb B x7 ATK +4% Item ForestOrb A x9 DEF +6% Item ForestOrb C x4
Accele +5% Item RainbowOrb x2 Blast +5% Item MachibitoumaSharin x3 Charge +3% Item KagamiShoutaijou x8
Item CurseChip x300,000
Lv.80
★★★★
17,850 4,989 6,745
HP +6% Item ForestOrb C x6 ATK +5% Item ForestOrb B x12 DEF +7% Item RainbowOrb x3
Accele +6% Item HitsujiTsuno x6 Blast +6% Item EmaMizuhiki x8 Charge +4% Item HitsujiFue x12


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1151 Tùy chỉnh thế này thì sao?
こんなアレンジはどう?
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★2 ★3 ★4
● Gây Sương mù trong đòn đánh 100% 100% 100%
● Gây Nhiễm độc trong đòn đánh 100% 100% 100%


Magia

Icon skill 1015 Peony Bouquet
ピオニー・ブーケ
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★2 ★3 ★4
● Sát thương theo một đường ngang
Tác động: Tất cả địch
I
(450%)
II
(470%)
IV
(510%)
10%
● Hồi phục HP
Tác động: Toàn đội
15% HP 17.5% HP 20% HP 2%
● Tăng sức phòng ngự [★4]
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
- - 37.5% 2.5%


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item ForestBook A x3 Item HitsujiFue x3
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item ForestBook A x5 Item EnbiHane x5 Item ForestBook B x3 Item EmaMizuhiki x3
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item ForestBook A x7 Item TachimimiHousoushi x7 Item ForestBook B x5 Item EmaMizuhiki x5 Item ForestBook C x3 Item MachibitoumaSharin x3
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item ForestBook A x9 Item KagamiShoutaijou x9 Item ForestBook B x7 Item MachibitoumaSharin x3 Item ForestBook C x5 Item HitsujiTsuno x5
Item CurseChip x1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Hana Kotoba tte Shitteru? ID: 1098
MemoriaIcon Hana Kotoba tte Shitteru? Icon skill 1161 Monopolize Draw
Mặc định Tối đa Chú thích
Rút ra Disc bản thân

100%

100%

Dành riêng cho
Haruna Konomi
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 15 13