FANDOM


MemoriaType Skill 放課後の大忙し!
Bận tối mặt sau giờ học!
Memoria Houkago no Ooisogashi!

Minh họa: 戸流ケイ
Icon skill 1094 Attack Down
Công dụng Mặc định Tối đa
●Giảm sức tấn công
Tác động: Đơn mục tiêu / 1-lượt
V VI
Số lượt hồi chiêu 6 5
Chỉ số cộng thêm HP 402 1,005
ATK 0 0
DEF 402 1,005
Đối tượng Tất cả nhân vật
Cách sở hữu Gacha
Hồi ức
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.