FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Hozumi Shizuku S2
Minh họa Sasagi Koushi

Hozumi Shizuku S3
Minh họa Sasagi Koushi

Hozumi Shizuku S4
Minh họa Sasagi Koushi

Hozumi Shizuku SD

Thiết kế Sasagi Koushi
Lồng tiếng Nanase Ayaka
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Light Hozumi Shizuku
保澄 雫 ★ ★ ☆ ☆
Phân nhóm Attack
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★4
HP 3,122 16,657
ATK 1,300 6,930
DEF 1,006 5,367
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Tôi có thể kết hợp với bạn
●Tăng sát thương gây ra
●Có tỉ lệ Đánh bồi
Magia Myriad Meese
●Sát thương ngẫu nhiên
●Có tỉ lệ Chí mạng


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Attack - Tấn công
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.50
★★
9,990 4,160 3,219
HP +3% Item LightOrb B x4 ATK +6% Item LightOrb C x2 DEF +2% Item LightOrb A x6
Accele +4% Item EmaMizuhiki x3 Blast +2% Item KagamiShoutaijou x5 Charge +4% Item MachibitoumaSharin x1
Item CurseChip x100,000
Lv.60
★★★
12,658 5,270 4,080
HP +4% Item LightOrb B x7 ATK +7% Item LightOrb C x4 DEF +3% Item LightOrb A x9
Accele +5% Item TachimimiWata x3 Blast +3% Item HitsujiFue x8 Charge +5% Item RainbowOrb x2
Item CurseChip x300,000
Lv.80
★★★★
16,657 6,930 5,367
HP +5% Item LightOrb C x6 ATK +8% Item RainbowOrb x3 DEF +4% Item LightOrb B x12
Accele +6% Item EmaMizuhiki x8 Blast +4% Item EnbiHane x12 Charge +6% Item HitsujiTsuno x6


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1087 Tôi có thể kết hợp với bạn
私が繋げるから
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★2 ★3 ★4
● Tăng sát thương gây ra III
(25%)
V
(30%)
VII
(35%)
● Có tỉ lệ Đánh bồi 40% 50% 60%


Magia

Icon skill 1019 Myriad Meese
ミリアドゥ・メーゼ
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★2 ★3 ★4
● Sát thương ngẫu nhiên
Tác động: Mục tiêu ngẫu nhiên
I
(300% / 2-lần)
III
(320% / 2-lần)
V
(178.9% / 4-lần)
10%
● Có tỉ lệ Chí mạng
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
10% 20% 30% 0


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item LightBook A x3 Item HitsujiFue x3
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item LightBook A x5 Item EnbiHane x5 Item LightBook B x3 Item EmaMizuhiki x3
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item LightBook A x7 Item TachimimiHousoushi x7 Item LightBook B x5 Item EmaMizuhiki x5 Item LightBook C x3 Item MachibitoumaSharin x3
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item LightBook A x9 Item KagamiShoutaijou x9 Item LightBook B x7 Item MachibitoumaSharin x3 Item LightBook C x5 Item HitsujiTsuno x5
Item CurseChip x1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Akarusa no Uragawa ID: 1089
MemoriaIcon Akarusa no Uragawa Icon skill 1121 Critical Strike
Mặc định Tối đa Chú thích
Chí mạng

100%

100%

Dành riêng cho
Hozumi Shizuku
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 15 13