FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Ibuki Reira S3
Minh họa Hanokage

Card NoData c
Minh họa Hanokage

Ibuki Reira SD

Thiết kế Hanokage
Lồng tiếng Kouno Marika
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 12/03/2018
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Fire Ibuki Reira
伊吹 れいら ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Balance
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★4 Cường hóa
tinh thần
HP 4,615 20,408 + ???
ATK 1,479 6,544 + ???
DEF 1,494 6,609 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon Charge DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Nào cùng hòa quyện cảm xúc!
●Hồi phục HP
●Tăng sức tấn công
●Có tỉ lệ [★3] / Gây Thiêu đốt trong đòn đánh [★4]
Magia Circle of Fire
●Sát thương cường hóa thuộc tính một mục tiêu
●Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
●Loại bỏ Trạng thái dị thường [★4]


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Balance - Cân bằng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.60
★★★
15,691 5,028 5,079
HP + 5% Item FlameOrb A x 9 ATK + 5% Item FlameOrb C x 4 DEF + 5% Item FlameOrb B x 7
Accele + 3% Item FurikoNeji x 8 Blast + 3% Item JinkouchinouCode x 3 Charge + 7% Item RainbowOrb x 2
Item CurseChip x 300,000
Lv.80
★★★★
20,408 6,544 6,609
HP + 6% Item FlameOrb B x 12 ATK + 6% Item RainbowOrb x 3 DEF + 6% Item FlameOrb C x 6
Accele + 4% Item FurikoNeji x 12 Blast + 4% Item MailGlider x 8 Charge + 8% Item JinkouchinouCode x 6


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1078 Nào cùng hòa quyện cảm xúc!
気持ちを結ぼう!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★3 ★4
● Hồi phục HP IV
(37.5% HP)
VI
(42.5% HP)
● Tăng sức tấn công V
(30%)
VII
(35%)
● Có tỉ lệ [★3] / Gây Thiêu đốt trong đòn đánh [★4] 60% 100%


● MAGIA

Icon skill 1012 Circle of Fire
サークル・オブ・ファイア
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4
● Sát thương cường hóa thuộc tính một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
III
(500%)
V
(540%)
10%
● Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
15% 20% 2.5%
● Loại bỏ Trạng thái dị thường [★4]
Tác động: Toàn đội
- 100% 0


Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item FlameBook A x 4 Item EnbiHane x 4 Item FlameBook B x 2 Item MailGlider x 2
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item FlameBook A x 6 Item TachimimiHousoushi x 6 Item FlameBook B x 4 Item MailGlider x 4 Item FlameBook C x 2 Item JinkouchinouCode x 2
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item FlameBook A x 8 Item OkujoKagi x 8 Item FlameBook B x 6 Item MailGlider x 6 Item FlameBook C x 4 Item JinkouchinouCode x 4
Item CurseChip x200,000
Lv.4 Item FlameBook A x 10 Item FurikoNeji x 10 Item FlameBook B x 8 Item JinkouchinouCode x 4 Item FlameBook C x 6 Item OkujoBalloon x 6
Item CurseChip x 1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Reira no Kagi ID: 1183
MemoriaIcon Reira no Kagi Icon skill 1093 Morale Up
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng lượng MP thu thập IX X Dành riêng cho
Ibuki Reira
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 7 6
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.